Veilig werken

Alle soorten schadevergoeding bij letsel

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Betrokken zijn bij een ongeval is de grootste nachtmerrie van veel mensen. Is dit jou overkomen? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een schadevergoeding om de traumatische ervaring nog enigszins te compenseren. Als dit gaat om immateriële schade, dan spreken we ook wel van smartengeld

Inhoud

Mogelijkheden schadevergoeding

Sinds enige tijd is het ook mogelijk om als familie van een slachtoffer een vergoeding te krijgen. Als iemand in een familie betrokken is geweest bij een ongeval kan dit ook directe impact op de andere familieleden hebben. Het kan zijn dat je als slachtoffer op bepaalde momenten afhankelijker bent als eerst. Misschien worden hierdoor wel inkomsten misgelopen, of juist hoge kosten gemaakt door de familie. De opgelopen affectieschade kan sinds 2019 ook door familie verhaald worden. De personen die hier aanspraak op kunnen maken zijn ouders, kinderen, pleegkinderen, de echtgenoot of een partner die samenwoont met het slachtoffer. Het bedrag van het smartengeld hangt af van de situatie, over het algemeen kunnen bedragen tussen €12.500,- en €20.000,- euro uitgekeerd worden. De financiële tegemoetkoming zal geen materiële of immateriële schade wegnemen, toch is het een last minder als je je geen zorgen meer hoeft te maken als familie over financiën tijdens het herstelproces. 

Financiële tegemoetkoming

Je hebt als slachtoffer recht op een financiële tegemoetkoming als bewezen is dat een ongeval veroorzaakt is door de tegenpartij. Dit moet erkend worden door deze partij. Er zijn verschillende soorten schade die iemand op kan lopen. Naast immateriële schade kunt u ook een vergoeding op vermogensschade verhalen. Als je niet meer kan werken door toedoen van een ander dan kun je hier aanspraak op maken. Ook materiële schade kan vergoed worden. Dit neemt natuurlijk de schade niet weg, maar kan wel meer zekerheid bieden in zware tijden. Laat je informeren bij een juridisch bureau om zo een goed overzicht te krijgen van de soorten schade die verhaald kunnen worden.

.

Pin It