Tag

vergoeding

Browsing

Het oplopen van letselschade is voor niemand fijn. Met letselschade wordt de lichamelijke of geestelijke schade die men oploopt bij een ongeval. Dit kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Men spreekt over het algemeen van letselschade als een andere partij dan jijzelf de schade heeft toegebracht. In veel gevallen kun je dan ook een vergoeding krijgen voor de opgelopen letselschade. In deze blog vertellen we je hoe je het beste kunt handelen als je zelf letselschade hebt opgelopen.

Documentatie

De documentatie rondom de letselschade is enorm belangrijk als je een schadevergoeding probeert te krijgen. Deze documentatie kan bestaan uit je eigen documentatie van het moment, maar ook uit documentatie die opgesteld is door derden. Als er ooggetuigen aanwezig waren bij het ongeluk dat plaatsvond, dan dien je als slachtoffer de contactgegevens van deze ooggetuigen te noteren. Zo kun je na afloop en tijdens het proces contact opnemen met de derden. Deze kunnen vervolgens een ooggetuigenverklaring afleggen om zo het verhaal vanuit diverse perspectieven te kunnen bevestigen. Wat betreft jouw eigen documentatie is het handig om je bevindingen altijd te noteren. Door zo veel mogelijk details van het moment op te schrijven, zul je de situatie ook zo compleet en kloppend mogelijk kunnen reproduceren. 

Hulp bij letselschade

Als je letselschade hebt opgelopen dan is het verstandig om een letselschade advocaat in de arm te nemen. Dit komt voornamelijk door de ervaring die de letselschade advocaat heeft in dit vakgebied. Als je een schadeclaim wilt ontvangen, dan zal dit waarschijnlijk de eerste keer zijn dat je dit proces dient te doorlopen. Voor de beste letselschade advocaat zal het een routineklus zijn. De letselschade advocaat weet precies hoe je het proces dient te doorlopen om de kans op een schadevergoeding te maximaliseren. Het grootste nadeel dat komt kijken bij het inschakelen van een letselschade advocaat is dat deze in eerste instantie behoorlijk wat geld zal kosten. Dit geld kun je er op de lange termijn echter gemakkelijk uit halen. Het zal je echter in eerste instantie wel flink wat geld kosten om gebruik te kunnen maken van de diensten van de letselschade advocaat.

Betrokken zijn bij een ongeval is de grootste nachtmerrie van veel mensen. Is dit jou overkomen? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een schadevergoeding om de traumatische ervaring nog enigszins te compenseren. Als dit gaat om immateriële schade, dan spreken we ook wel van smartengeld

Mogelijkheden schadevergoeding

Sinds enige tijd is het ook mogelijk om als familie van een slachtoffer een vergoeding te krijgen. Als iemand in een familie betrokken is geweest bij een ongeval kan dit ook directe impact op de andere familieleden hebben. Het kan zijn dat je als slachtoffer op bepaalde momenten afhankelijker bent als eerst. Misschien worden hierdoor wel inkomsten misgelopen, of juist hoge kosten gemaakt door de familie. De opgelopen affectieschade kan sinds 2019 ook door familie verhaald worden. De personen die hier aanspraak op kunnen maken zijn ouders, kinderen, pleegkinderen, de echtgenoot of een partner die samenwoont met het slachtoffer. Het bedrag van het smartengeld hangt af van de situatie, over het algemeen kunnen bedragen tussen €12.500,- en €20.000,- euro uitgekeerd worden. De financiële tegemoetkoming zal geen materiële of immateriële schade wegnemen, toch is het een last minder als je je geen zorgen meer hoeft te maken als familie over financiën tijdens het herstelproces. 

Financiële tegemoetkoming

Je hebt als slachtoffer recht op een financiële tegemoetkoming als bewezen is dat een ongeval veroorzaakt is door de tegenpartij. Dit moet erkend worden door deze partij. Er zijn verschillende soorten schade die iemand op kan lopen. Naast immateriële schade kunt u ook een vergoeding op vermogensschade verhalen. Als je niet meer kan werken door toedoen van een ander dan kun je hier aanspraak op maken. Ook materiële schade kan vergoed worden. Dit neemt natuurlijk de schade niet weg, maar kan wel meer zekerheid bieden in zware tijden. Laat je informeren bij een juridisch bureau om zo een goed overzicht te krijgen van de soorten schade die verhaald kunnen worden.

Urineverlies is een lastig probleem. Veel Nederlanders krijgen ermee te maken. En boven de 75 jaar is zelfs rond 20% van alle ouderen incontinent. Een vervelend probleem, want het is niet fris en ook onaangenaam voor jezelf. Ook kan het soms tot psychische klachten leiden. En dan is er natuurlijk ook nog de financiële kant. Want incontinentieluiers of andere materialen kosten natuurlijk geld. En wat vergoed de zorgverzekering daarvan precies? Lastig, want de regels veranderen elk jaar en worden steeds ondoorzichtiger. In deze blog zetten we alles even voor je op een rij.

Incontinentiemateriaal zelf kopen

Het klinkt misschien niet logisch, maar veel mensen kopen hun incontinentiemateriaal vaak gewoon zelf. Wanneer je dit laat vergoeden door je zorgverzekeraar, dan zitten daar namelijk wat nadelen aan. Zo mag je niet zelf het merk en soort incontinentiemateriaal uitzoeken. En ook de hoeveelheid wordt door de zorgverzekeraar bepaald. Dit wordt berekend aan de hand van het advies van de huisarts. Ten slotte krijg je zo ook geen eigen risico in rekening gebracht. Het is handig om van te voren even te berekenen wat je kwijt bent met en zonder vergoeding. Soms scheelt dit namelijk maar heel weinig. En dan is het vaak prettiger om zelf je eigen materiaal uit te zoeken.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Elke zorgverzekeraar heeft andere voorwaarden inzake incontinentiemateriaal. Bereken eerst hoeveel je op jaarbasis moet betalen aan incontinentiemateriaal. Bepaal daarna of je dit eventueel zelf wilt betalen of niet. Vervolgens zoek je via de vergelijkingssites online naar de zorgverzekering met de beste vergoeding. Houd er rekening mee dat je wel eerst je eigen risico van 385 euro moet betalen. Soms is het na het doorrekenen van alle kosten beter om het materiaal zelf te betalen.

Worden alle kosten vergoed?

Dit hangt ook weer af van de zorgverzekeraar en welke materialen je nodig hebt. Allereerst moet de huisarts een doorverwijzing opstellen om de materialen vergoed te krijgen. Ze worden ook niet in alle gevallen vergoed (denk bijvoorbeeld aan kortdurende incontinentie). In principe worden alle kosten voor 100% vergoed. Gebruik je hele dure incontinentieluiers, dan moet je soms een deel bijbetalen. Ook vallen sommige hulpmiddelen zoals een plaswekker, weer onder de aanvullende verzekering.

Incontinentie

Wat wordt wel en niet vergoed?

Wat er precies wordt vergoed, kun je vinden in de Zorgverzekeringswet. Wegwerpluiers, luierbroekjes, netbroekjes, wasbare luiers, anaaltampons of anaalpluggen worden allemaal vergoed. Overige producten zoals bijvoorbeeld plaswekkers, worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Andere producten zoals beschermende producten voor de huid, middelen tegen geurtjes, beschermende kleding of onderleggers voor op bed worden niet vergoed.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je gaat allereerst naar de huisarts en die bepaalt of er wel of geen materialen vergoed worden. Daarna ga je naar de apotheek. Vaak wordt het incontinentiemateriaal geleverd door Benudirect of Pluripharm. Zij regelen alles met de zorgverzekering. In een intakegesprek wordt de juiste soort en hoeveelheid materialen vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in een online dossier. Dit kun je zelf eventueel ook inzien. Hier worden alle gegevens in vastgelegd.

Vanaf 1 januari mogen tandartsen zelf hun tarieven bepalen. Het merendeel van de tandartsen heeft de nieuwe tarieven nog niet bekend gemaakt. Consumenten die een nieuwe zorgverzekering willen afsluiten, weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Omdat verzekeraars nog niet weten wat de nieuwe tandartstarieven worden en ze vrezen dat consumenten meer behandelingen gaan declareren, verhogen ze in 2012 de premies met gemiddeld 14%.

e grote verzekeraars Menzis, Achmea en CZ hebben voor de belangrijkste behandelingen een maximumtarief vastgesteld, maar dat weten de meeste consumenten niet. Dat tarief blijkt vaak (veel) lager dan de tarieven die tandartsen tot nog toe bekend hebben gemaakt. Voor bijvoorbeeld het reinigen van het gebit vragen sommige tandartsen wel 50 euro, terwijl Stad Holland maximaal 12,95 euro vergoedt. Een andere veelvoorkomende behandeling als de tweevlaksvulling kost in 2012 maximaal 99,23 euro, maar Menzis vergoedt niet meer dan 28 euro. Het verschil moeten verzekerden bijbetalen, ook als ze een dure uitgebreide tandartsverzekering hebben afgesloten.

Alleen als de verzekeraar een contract heeft met de tandarts of als de prijs van de behandeling onder het maximumtarief blijft, dan hoeven verzekerden niet bij te betalen. Bij sommige verzekeraars en tandartspakketten geldt er geen maximumtarief per tandartsbehandeling. Het maakt dan niet uit naar welke tandarts je gaat. In alle andere gevallen moeten verzekerden meebetalen aan de tandartsrekening, ook al zijn ze voor deze kosten verzekerd.

De tarieven voor behandelingen lopen flink uiteen, zo blijkt uit de website www.vergelijkmondzorg.nl Het merendeel van de tandartsen dat zijn tarieven op deze website heeft ingevuld, rekent voor de hieronder genoemde veelvoorkomende behandelingen meer dan de grote verzekeraars maximaal vergoeden. Dat betekent dat verzekerden vrijwel altijd een deel van de tandartsrekening zelf moeten betalen.

Pin It