Rubriek

Kanker

Rubriek

Het Catharina Ziekenhuis is begonnen met het toedienen van een halfjaarlijks infuus aan een specifieke patiëntengroep van vrouwen na de overgang met borstkanker. Uit recent onderzoek blijkt dat zo’n infuus met botversterkende middelen de kans op uitzaaiingen in de botten en de kans op botbreuken verkleint. Ook wordt het ontstaan van broze botten (osteoporose) voorkomen.

Het halfjaarlijks infuus zorgt er eveneens voor dat de botten van deze patiënten met borstkanker na behandelingen sterker blijven. “Het preventief gezond houden van de botten is enorm belangrijk”, zegt oncoloog-internist dr. Birgit Vriens van het Catharina Kanker Instituut. “We geven daarom altijd al advies over voeding en leefstijl.”
Behandeling thuis

Patiënten hoeven niet naar het ziekenhuis te komen voor het infuus: drie jaar lang komt om de zes maanden een verpleegkundige thuis de behandeling geven. Daarnaast krijgen patiënten dagelijks een combinatie van calcium met vitamine D. Voor elke infuus wordt bloed geprikt om te beoordelen of het volgende infuus door kan gaan.

Belangrijke voorwaarde voor het infuus met het botversterkend middel is een gezond gebit. “Een van de bijwerkingen is kaaknecrose. Als je al een slechte gebit hebt, is de kans aanwezig dat tanden uitvallen. Patiënten met een slecht gebit krijgen de behandeling dan ook niet,” aldus verpleegkundig specialist Oncologie Angelie van den Bosch. Zij schreef mee aan het protocol over deze behandeling. Inmiddels is het protocol landelijk opgenomen in de handreiking ‘Botgezondheid’.

Het Catharina Ziekenhuis is het meest uitgebreide centrum voor de behandeling van borstkanker in de regio. “Daarom kan deze aanvullende behandeling eenvoudig geïntegreerd worden”, zegt Van den Bosch. “We gaan ook kijken of we het in kunnen zetten voor de behandeling van prostaatkanker.”

Bron: Catharina Ziekenhuis

Is het mogelijk om teruggekeerde endeldarmkanker beter te behandelen met extra chemotherapie voorafgaand aan een operatie? KWF investeert ruim 2 ton in een onderzoek van het Catharina Ziekenhuis om deze vraag te beantwoorden.

“Uit onderzoek is al gebleken dat opnieuw voorbehandelen bij teruggekeerde endeldarmkanker veilig en efficiënt is. In deze studie gaan we nog een stapje verder en willen we aantonen dat door extra chemotherapie toe te voegen, de zorg voor patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker nog verder verbetert”, aldus chirurg dr. Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis. De subsidie van KWF komt bovenop een grote subsidie van ZonMw die het ziekenhuis in april heeft ontvangen voor onderzoek naar complexe endeldarmkanker.

Elk jaar krijgen ongeveer 4000 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Deze vorm van kanker is vaak goed te behandelen en wordt meestal door het bevolkingsonderzoek vroegtijdig ontdekt. Na de eerste behandeling komt endeldarmkanker bij 5 tot 10 procent van de patiënten terug. Om de patiënt de beste kans te bieden is het van belang dat de vervolgbehandeling van deze patiëntengroep plaatsvindt in gespecialiseerde centra.

Gespecialiseerd centrum

“In Nederland is een klein aantal gespecialiseerde ziekenhuizen die patiënten met complexe endeldarmkanker behandelt, waaronder het Catharina Ziekenhuis. Er is een grote variëteit tussen de patiënten onderling. Dat vraagt om maatwerk. Dat kan alleen maar plaatsvinden in centra waar voldoende ervaring aanwezig is om deze vergevorderde tumoren optimaal te kunnen behandelen. Daarnaast zorgt die ervaring ervoor dat we ook beter weten wie wel en wie geen baat heeft bij een bepaalde behandeling; zo kunnen we zorgen dat patiënten bij wie een operatie niet zal helpen een grote, belastende operatie bespaard blijft”, legt chirurg dr. Pim Burger uit. Hij is blij met de subsidie van KWF. “We kunnen met deze subsidie het onderzoek nog verder uitbreiden. En zo verbeteren we de zorg voor patiënten met complexe endeldarmkanker in heel Nederland. En daar doen we het voor.”

Extra chemotherapie

Hoewel het tegenwoordig door onder andere het bevolkingsonderzoek steeds vaker lukt om endeldarmkanker goed te behandelen, keert de ziekte bij sommige patiënten toch terug. “Dat gebeurt in Nederland bij ruim 300 patiënten per jaar. Uit onderzoek blijkt nu dat het veilig en beter is om patiënten met een teruggekeerde tumor nog een keer voorafgaand aan de operatie te bestralen, ook als zij al voor de oorspronkelijke tumor bestraling hebben gekregen. In dit onderzoek gaan we bekijken of extra chemotherapie ervoor zorgt dat de tumor bij nog meer patiënten in zijn geheel kan worden verwijderd”, benadrukt Burger.

Samenwerking

In deze studie wordt samengewerkt met 8 Nederlandse ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van teruggekeerde endeldarmkanker en met nog eens 18 ziekenhuizen die de voorbehandeling met chemotherapie en bestraling kunnen bieden. Ook in het buitenland doen nog eens 8 ziekenhuizen mee. Door de komende jaren een vergelijkende studie te doen bij 364 patiënten, hopen de onderzoekers vast te stellen of de extra chemotherapie de genezingskansen vergroot, met behoud van kwaliteit van leven. Het project gaat in 2021 van start, in cofinanciering met ZonMw.

Bron: Catharina ziekenhuis

Het alledaagse voedingsingrediënt suiker blijkt van grote invloed bij het ontstaan, genezen en voorkomen van kanker. Eén blikje frisdrank of glas vruchtensap per dag verhoogt het risico op kanker, met name borstkanker. Deze conclusie trekt de Nederlandse medicus William Cortvriendt in zijn nieuwe boek Kankervrij op basis van recente wetenschappelijke publicaties naar de relatie tussen leefstijl en kanker.

Cortvriendt baseert zijn bevindingen op 900 wetenschappelijke studies uit toonaangevende medische vakbladen zoals Nature, Oncology en The Lancet. Hij onderzocht de relatie tussen leefstijl en het risico op kanker én welke invloed leefstijl heeft op het verloop van de ziekte als deze zich eenmaal openbaart.

Snoep en pasta

“Suiker en koolhydraatrijke producten zoals snoep, frisdrank, pasta en industrieel bewerkte voeding leiden tot een abnormaal hoog glucosegehalte in je bloed. En glucose is bij uitstek het voorkeursvoedsel voor kankercellen”, aldus Cortvriendt. “Als reactie hierop neemt ook het hormoon insuline sterk toe in het bloed wat leidt tot meer celdelingen en celgroei. Hoe hoger je bloedsuikergehalte, hoe groter de kans op kanker en hoe agressiever kanker zich gedraagt als je de ziekte eenmaal hebt.”

Stress

Niet alleen voeding en drank spelen een rol bij het ontstaan van kanker of een agressiever verloop van de ziekte. Ook weinig bewegen, chronische stress en onregelmatig slapen blijken boosdoeners. “Het is een samenspel van deze factoren dat uiteindelijk je risico op kanker en je prognose bij kanker beïnvloedt. Zo leiden langdurige spanningen tot hoge cortisolspiegels in ons bloed. Als reactie daarop stijgen het bloedsuiker en insulinegehalte en daarmee ook je risico op kanker”, aldus Cortvriendt. “Terwijl regelmatig bewegen juist een anti-kankereffect heeft omdat het onder meer zorgt voor een daling van je bloedsuiker en stressniveau”

Complementair

Sommige grote kankercentra in de Verenigde Staten zetten leefstijladviezen bij kankerpatiënten al in als onderdeel van de behandeling. “In Nederland begint dat nu ook een beetje van de grond te komen”, volgens Art Vreugdenhil, medisch oncoloog bij het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. “In Rijnstate Arnhem is men ermee begonnen. Wij gaan dit in samenwerking met hen ook opzetten. Ik vind het belangrijk dat mijn patiënten onderbouwde adviezen krijgen ten aanzien van complementaire behandeling en leefstijl zodat deze op een positieve manier kunnen bijdragen”.

Bron: Kankervrij

Het Catharina Ziekenhuis heeft de operaties met de Da Vinci Xi operatierobot uitgebreid. Sinds kort is het mogelijk om ook patiënten met darmkanker met de robot te opereren. Het ziekenhuis nam de robot in maart vorig jaar in gebruik. Tot begin van dit jaar werd het apparaat vooral ingezet bij complexe gynaecologische kankeroperaties.

“Het Catharina Ziekenhuis is een landelijk verwijscentrum voor darmkanker. Dan moet je de patiënt ook alles kunnen bieden op het gebied van behandelingen. De robot is hier nu aan toegevoegd”, aldus chirurg dr. Bloemen. “De robot biedt uitkomst op die momenten dat we met een normale kijkoperatie tegen de grenzen aanlopen. Met de robot kan je het dan nét beter zien, het weefsel beter en makkelijker ‘opspannen’, omdat er een extra hand is. Die van de robot!”

Groot voordeel

Darmkanker patiënten worden bij voorkeur, wanneer technisch mogelijk, via een kijkoperatie geopereerd. “Dat is voor de patiënt veel minder belastend dan dat de buik helemaal open gaat. We bekijken altijd per patiënt wat de beste optie is, met de inzet van de robot hebben we operatief nu alles in huis”, zegt dr. Bloemen. Het grootste voordeel bij het opereren met de robot, vindt Bloemen het zicht. “Bij endeldarmkanker opereer je vaak in het kleine bekken, de ruimte is daar beperkt, net als het zicht. De robot is door zijn bewegingsvrijheid en het 3D zicht van grote meerwaarde. Je kunt veel meer inzoomen op het te opereren gebied. Ook voor de chirurg is er een extra voordeel. Je opereert namelijk zittend. Hierdoor is er veel minder overbelasting van nek, schouders en rug”, benadrukt ze.

Belangrijk verwijscentrum

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in opsporing en behandeling van zowel vroege als vergevorderde (endel)darmkanker. Voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Kanker Instituut zelfs een landelijk verwijscentrum. In het Catharina Ziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan om de behandelingen voor deze vormen van kanker verder te verbeteren.

Subsidie

Het ziekenhuis heeft onlangs een subsidie van drie miljoen euro ontvangen van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Met deze subsidie kan het
Catharina Ziekenhuis de zorg voor patiënten met darmkanker blijven verbeteren. Zo worden er vier innovatieve onderzoeken gestart, waarbij het doel is om de prognose van de meest agressieve vorm van endeldarmkanker te verbeteren. Daarnaast richt het ziekenhuis met de subsidie een landelijk netwerk op, gericht op onderwijs, onderzoek en het delen van kennis.

Bron: Catharina Ziekenhuis

In 2016 kregen meer dan 100.000 Nederlanders de diagnose kanker te horen. Nieuws dat je leven direct op zijn kop zet. Gelukkig zijn steeds meer vormen van kanker te behandelen en komen er nieuwe behandelingen bij. Een van die methoden is beeldgestuurde behandeling van kanker. In dit artikel lees je meer over deze techniek en de voordelen.

De impact van kanker

Kanker komt steeds meer voor in Nederland. Hierbij is huidkanker op dit moment de meest voorkomende, gevolgd door darmkanker en borstkanker. Maar welke vorm je ook hebt, de impact op je leven is enorm en er ontstaan een hoop vragen. De voornaamste vraag is waarschijnlijk: welke behandeling gaat het meeste resultaat opleveren? Want gelukkig staat de medische wetenschap niet stil en zijn steeds meer vormen van kanker goed te behandelen.

Lokale behandeling van tumoren zonder snijden

Een van die relatief nieuwe behandelingen is beeldgestuurde behandeling van kanker. Deze behandeling is een aanvulling op de bestaande drie pijlers chirurgie, behandeling met chemotherapie en bestraling. De nieuwe vierde pijler staat voor minimaal invasieve beeldgestuurde interventie, waarbij tumoren behandeld worden zonder dat er gesneden wordt.

Bij deze behandeling vindt de ingreep plaats via gaatjes in de huid of via een slangetje in de ader. Door radiologische technieken wordt de tumor opgespoord en via kleine prik gaatjes in de huid weggekookt of bevroren. Een tweede techniek is dat via een slangetje in de aders de chemotherapie of radioactieve bolletjes naar de tumor worden gebracht.

Effectieve behandeling

Bij een beeldgestuurde behandeling van kanker word je dus eigenlijk geopereerd zonder dat er gesneden wordt. Een van de voordelen hiervan is dat een opname vaak niet langer duurt dan een dag. Daarnaast is het een effectieve behandeling van kanker die overleving verlengt en zorgt voor een goede kwaliteit van leven. Zeer waardevol in het gevecht tegen deze ziekte.

Momenteel richt deze behandeling zich voornamelijk op lever-, nier-, long-, bot-, borst- en prostaatkanker. Om in aanmerking te komen voor een behandeling vul je een vragenlijst in, waarna je na 1 dag al te horen krijgt of je casus wordt doorgestuurd. Is dit het geval, dan krijg je binnen 7 werkdagen een advies over het vervolg.

Meer weten?

Beeldgestuurde behandeling van kanker biedt duidelijke voordelen voor verschillende soorten kanker en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Meer weten over deze behandeling? Kijk dan op de website Opererenzondersnijden.nl

 

Bij darmkanker horen verschillende pijn en klachten die op darmkanker kunnen wijzen. Maar hoe weet u nou bij welke klacht er een kans ontstaat dat u het heeft. En wanneer kunt u nou het best naar de dokter gaan?

Bij darmkanker is het belangrijk dat u er vroeg bij bent. Maar deze vorm van kanker is net als bij vele andere best te behandelen. Deze volgende klachten zouden kunnen wijzen op darmkanker. Maar deze kunnen ook een hele andere oorzaak hebben!

  • Minder of juist vaker poepen
    Ieder mens heeft een bepaalt patroon wanneer hij of zij een behoefte moet doen. Wanneer deze plotseling wekenlang verandert kan dit wijzen op darmkanker. (Dit is niet zo bij het gevolg van een simpel buikgriepje)
  • Helder of donkerrood bloed en/of slijm bij het poepen
  • Onverklaarbaar gewichtsverlies
  • Wekenlang een raar gevoel in je buik, zoals pijn, krampen en een opgeblazen gevoel
  • Het gevoel of de darm bij het poepen niet volledig word geleegd
  • Constante vermoeidheid en duizeligheid

Huisarts
Zoals ik al zei, deze klachten hoeven niet altijd meteen te wijzen naar darmkanker het kan ook een andere oorzaak hebben. Het is wel verstandig als u een van deze klachten heeft om naar de huisarts te gaan. Als 1e omdat darmkanker het best zo vroeg mogelijk ontdekt kan worden en al 2e, stel je voor dat het iets anders is dan zou je dit ook graag willen weten, toch?

Huidkanker komt voornamelijk door het teveel blootstellen aan UV-straling. Deze straling kom van nature voor in zonlicht. Ook wordt het kunstmatig opgewekt in zonnen apparatuur zoals zonnebanken, hoogtezonnen en solaria.

Als uw huid te vaak wordt blootgesteld aan de UV-stralen kunnen uw huidcellen beschadigen. Hierdoor kan op lange termijn huidkanker ontstaan. Hier naast speelt natuurlijk ook uw huidtype een rol. Iemand met een lichte huid die snel verbrandt loopt meer risico op huidkanker dan iemand met veel pigment in hun huid.

Hoe kunt u huidkanker proberen te voorkomen?
Het beste is om zo veel mogelijk de zon te vermeiden. En wilt u nou echt perse in de zon liggen doe dit dan voor 11 uur of na 15 uur. Tussen 11 en 15 uur staat de zon op haar hoogst en is ze het meeste schadelijk.

Als dit niet kan, gebruik dan in ieder geval een zonnebrandcrème met minimaal factor 30. Smeer u meerdere keren per dag in, bedek uw hoofd met een hoed of pet en trek bedekkende kleding aan. Onder een parasol kunt u ook nog verbranden!

Alle vrouwen in Nederland tussen de 50 en 75 jaar krijgen eens per 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit omdat de kans op borstkanker zich na uw 50ste vergroot.

Jaarlijks wordt er bij 16.000 mensen borstkanker vastgesteld (incl. DCIS, DCIS is een voorstadium van borstkanker), waarvan 87 mannen.
Hiervan is 58% tussen de 50 en 75 jaar. 19% van de patienten is ouder dan 75 jaar.
Bij 20% van alle borstkankerpatienten kom het voor in de familie en bij 5 tot 8% is er sprake van erfelijkheid.
Tijdens het bevolkingsonderzoek worden er jaarlijks ruim 6100 borstkankers opgespoord. Hierdoor sterven er jaarlijks 775 vrouwen minder aan de ziekte.

Hoe ontdekt u het?
Hoe vroeger u borstkanker ontdekt, hoe groter de kans is op genezing. Daarom is het belangrijk om u borsten regelmatig te onderzoeken op afwijkingen. Naast knobbeltjes zijn er nog meer verschillende symptomen die in de richting van borstkanker kunnen wijzen.
Verandering van tepels, teruggetrokken of lekkende tepels terwijl u daar eerder nooit last van heeft gehad, schilferige tepels, kuiltjes of plooien in de huid van uw borst of vreemd aanvoelende zwellingen in uw borst of oksel.

Kijken
(doe dit bij goed daglicht en waar u zich prettig voelt)

Ga voor een spiegel en laat uw armen ontspannen naast uw lichaam hangen. neem rustig de tijd om eens naar uw borsten te kijken. Meestal zijn uw borsten niet over groot dus kijk naar de vorm. Let op de huid (uitslag, roodheid, deukjes of kuiltjes, sinaasappelhuid, knobbeltjes of plooien). Let op uw tepels (kleur, intrekking, vochtig of droog, korstjes of eczeem). Leg uw handen daarna in uw nek en kijk opnieuw of u een verandering aan uw borsten ontdekt (in de vorm, de huid of de tepels).

Voelen
(Doe dit onderzoek bijvoorbeeld tijdens het douchen. Een warme douche kan extra ontspanning geven. Als u het onderzoek liever liggend doet, kan dat ook.)

Leg uw linkerhand in uw nek en leg de rechterhand op uw linkerborst.
Onderzoek uw borst in vier delen (als bij een ronde taart die in vieren is gedeeld). Bijvoorbeeld eerst het bovenste en het onderste deel aan de kant van uw borstbeen, daarna het onderste en het bovenste deel aan de kant van uw arm.
Maak met een vlakke hand draaiende bewegingen en ga van de buitenrand van uw borst naar de tepel. Controleer ook de tepel met een draaiende beweging en trek vervolgens de tepel even wat op van de borst. U moet uw tepels gemakkelijk een beetje naar voren kunnen trekken, zonder dat deze strak vast blijven zitten op de ondergrond.
Als u vooroverbuigt, kunt u de borst nog eens tussen beide handen aftasten.
Voel ook in uw oksel en controleer de huidplooi die van de oksel naar de borst loopt.
Herhaal dit proces ook bij uw andere borst.

In uw borsten zitten altijd onregelmatigheden. Dit zijn de vele (melk) kliertjes waar bindweefsel omheen zit. Vertrouwt u het niet, ga dan zo snel mogelijk naar uw huisarts.

Topscores op medisch vlak en extreem tevreden patiënten

Het eerste gespecialiseerde borstkankerziekenhuis ter wereld, het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven, viert vandaag haar eenjarig bestaan met topscores op medische zorg én patiënttevredenheid. Ruim 1300 patiënten zijn afgelopen jaar behandeld en 295 operaties werden verricht. In 80% van de gevallen kon direct borstreconstructie worden gedaan (normaal 20% in Nederland). Patiënten beoordelen het ziekenhuis met een 9,8 (tegen 7,6 gemiddeld in Nederland). Patiënten van alle verzekeraars kunnen in het ziekenhuis terecht.

Het aantal vrouwen dat naar het borstkankerziekenhuis in Bilthoven komt groeit hard. Ook als het gaat om second opinions. De medische resultaten behoren tot de top in de borstkankerzorg. Het ziekenhuis scoort bijvoorbeeld 4% lager op complicaties dan gemiddeld. Inspecties, keurmerken en visitaties zijn onverdeeld positief. Denk aan de zwaar bevochten kwaliteitskeurmerken ZKN, IGZ, KWF, Alpes D’Huzes (sneldiagnose), Heelkunde, Plastische Chirurgie en Anesthesiologie. Het ziekenhuis werkt ook nauw samen met de afdelingen plastische chirurgie, radiotherapie en klinische genetica van het AMC/VUmc.

Focus op borstkanker

De droom van de oprichter en chirurg Jan van Bodegom, een ziekenhuis dat ‘gespecialiseerd is in borstkanker en waar patiënten oprecht attent en zonder te hoeven wachten behandeld worden’, is in dit jaar meer dan werkelijkheid geworden.

‘Van de 35 tot 45 vrouwen die per week bij ons komen heeft ongeveer een kwart borstkanker. Bij ruim 95% konden wij dezelfde dag of de dag erna een diagnose geven. Dat neemt veel onnodige zorgen weg. Wij hebben geen wachttijden voor afspraken of mammografieën of MRI. Uitslagen volgen bij ons binnen drie kwartier. Elders kan dat al snel weken zijn. Inmiddels werken er 75 zorgprofessionals in ons ziekenhuis. Allemaal in loondienst. Dat is belangrijk om puur en alleen op de borstkankerzorg te focussen.’

De aanpak van het ziekenhuis blijft bijzonder en uniek: het behandelen van één aandoening, en daardoor extreem persoonlijke aandacht, ongekend snelle diagnosetijden én een prettige sfeervolle omgeving. Van Bodegom: ‘Met trots durf ik te zeggen dat we, al een jaar na de opening, bewijzen dat we doen wat Nederland nodig heeft: het leveren van persoonlijke en gespecialiseerde topzorg die gewoon door de ziektekostenverzekeraar vergoed wordt.’

Alexander Monro Ziekenhuis
Contact voor media: Angelique Belgers
06 – 511 56 559
030 – 22 50 910
Twitter
FacebookAlexander Monro Ziekenhuis
www.alexandermonro.nl
alexander-monro-ziekenhuis.pr.co
Prof. Bronkhorstlaan 10, Gebouw 94
3723 MB Bilthoven

Philips breidt portfolio oncologische interventieoplossingen uit met EmboGuide, voor betere visualisatie, bereikbaarheid en behandeling van tumorlaesies
– Nieuw live 3D navigatiesysteem voor beeldgestuurde tumorembolisatieprocedures uitgevoerd met de röntgeninterventiesystemen van Philips.
– Philips innovatie spoort meer dan twee keer zo veel aanvoerende slagaders naar tumoren op als standaard-DSA, terwijl ook de laesiedetectie aanzienlijk beter is dan met standaard-DSAen op het niveau ligt van de gouden standaard van contrast-verbeterde MRI.

Best – Koninklijke Philips (NYSE: PHG; AEX: PHI) heeft vandaag de introductie bekendgemaakt van EmboGuide, de nieuwste Philips-innovatie op het gebied van de interventieoncologie. Deze oplossing biedt live 3D-navigatieondersteuning bij de beeldgestuurde behandeling van lastig bereikbare lever tumoren bij patiënten die niet voor een operatie in aanmerking komen. Philips werkte voor de ontwikkeling onder meer nauw samen met het UMC Utrecht en het UZ Leuven.

EmboGuide is een live 3D-navigatiehulpmiddel dat is ontwikkeld voor het groeiende aantal beeldgestuurde minimaal invasieve procedures dat wordt toegepast in de behandeling van kanker. Het wordt gebruikt in combinatie met de röntgeninterventiesystemen van Philips voor tumorembolisatieprocedures. Het gaat daarbij om procedures als het blokkeren van aanvoerende slagaders naar tumoren, zodat die geen voedingsstoffen of zuurstof meer ontvangen. Er wordt dan een katheter ingebracht die onder geleide van live-beelden naar de tumorlocatie wordt opgevoerd.

EmboGuide is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vooraanstaande clinici en partners uit het bedrijfsleven, zoals BTG, dat een innovatieve rol vervult op het gebied van de interventieoncologie. EmboGuide voorziet in de behoefte aan een 3D-beeldvormingsoplossing die ervoor zorgt dat oncologische interventieprocedures effectiever en gemakkelijker uitvoerbaar worden, wat uiteindelijk gunstigere behandelresultaten zal opleveren. Daarom biedt EmboGuide interventieradiologen de mogelijkheid om tumorlaesies te visualiseren en karakteriseren, en interventieprocedures te plannen en uit te voeren met behulp van geavanceerde live-3D-beeldgeleidingstechnieken.

“Interventieoncologie is een snelgroeiend specialisme binnen de geneeskunde, aangezien clinici hiermee over een bruikbare behandeloptie beschikken voor patiënten die niet voor operatieve verwijdering van een tumor in aanmerking komen,” stelt Gene Saragnese, CEO Imaging Systems bij Philips Healthcare. “Wij en onze partners zullen onze gezamenlijke expertise inzetten voor het ontwikkelen van beeldgeleide interventies en therapieën, om zo het transformatieproces van chirurgische ingrepen naar minimaal-invasieve behandelingen van kanker te versnellen.”

Een specifiek voorbeeld van een tumorembolisatieprocedure is TACE (transarteriële chemo-embolisatie), een palliatieve behandelmethode van levertumoren. TACE omvat de gelijktijdige lokale toediening van chemotherapie en van bolletjes die de slagaders naar de levertumor afsluiten.

“We kunnen alleen behandelen wat we zien, maar de doelmatigheid van de TACE-procedure staat of valt met de embolisatie van alle bloedvaten naar de levertumor,” vertelt dr. Shiro Miyayama van de afdeling Diagnostische Radiologie van het Fukuiken Saisekai-ziekenhuis in Japan. “De live-3D-beeldgeleiding van EmboGuide draagt bij tot een grotere kans van slagen van de procedure. Met deze techniek kunnen namelijk automatisch de kleine aanvoerende vaten van een tumor worden opgespoord, iets wat lastig is met conventionele tweedimensionale angiografische beeldvormingstechnieken.”

Visualiseren
EmboGuide maakt optimaal gebruik van de zeer lage röntgendosisinstellingen van het Philips AlluraClarity-röntgeninterventiesysteem in combinatie met de snelle, hoogwaardige beeldvorming van de buikstreek van XperCT Dual. De beeldversterkingstechniek van XperCT Dual (multifase cone-beam CT) garandeert hoogwaardige 3D-beelden van laesies tijdens de procedure, met een veel betere laesiedetectienauwkeurigheid dan met tweedimensionale angiografische beeldvormingstechnieken mogelijk is. De beeldkwaliteit is zelfs vergelijkbaar met die van MRI, een techniek die als de ‘gouden standaard’ wordt beschouwd. XperCT Dual verschaft clinici beter zicht op de doelgebieden voor de behandeling, waardoor weloverwogen besluitvorming al tijdens de procedure mogelijk wordt.

Bereiken
EmboGuide helpt de tumorlaesies af te bakenen en beschikt over automatische identificatie van de aanvoerende vaten naar de laesies. Vergeleken met conventionele beeldvormingstechnieken (DSA: Digital Subtraction Angiography) biedt deze techniek een 50% betere detectie van de aanvoerende vaten. Hierdoor kan de interventieradioloog de meest optimale katheterlocatie voor embolisatie kan bepalen en de route daarnaartoe kan plannen. Tijdens de toediening van het embolisatiemiddel projecteert EmboGuide de geplande informatie nauwkeurig op de live-beelden van het röntgeninterventiesysteem, om zo de voortgang van de behandeling te kunnen bewaken en het eindpunt te bepalen.

Behandelen
“Bij de behandeling van levertumoren is een geïntegreerd gebruik van onze embolische stoffen en beeldgeleiding van doorslaggevend belang voor de uitkomst van de behandeling,” zegt Mike Motion, General Manager Interventionele Oncologie bij BTG. “Als toonaangevend bedrijf op het gebied van interventionele oncologie blijven we investeren in de veiligheid en doeltreffendheid van deze procedure. Samenwerken met Philips biedt ons meer mogelijkheden om deze geïntegreerde aanpak met onze DC Bead technologie en de EmboGuide van Philips verder uit te breiden om zo de interventieoncologie uiteindelijk op een hoger plan te brengen”.

De introductie van EmboGuide betekent wederom een mijlpaal in het wereldwijde investeringsbeleid van Philips in Healthcare R&D, waarvoor in 2013 in totaal 780 miljoen euro is uitgetrokken. Dit illustreert dat Philips door middel van voortdurende innovatie en samenwerking met klinische experts en partners uit het bedrijfsleven verder blijft werken aan de versteviging van zijn marktpositie in de interventieoncologie, een snelgroeiende markt die een totale jaarlijkse groei van circa 15% laat zien.

De Philips EmboGuide zal worden gedemonstreerd op het Asia-Pacific Congress of Cardiovascular and Interventional Radiology (APCCVIR), dat van 15 t/m 18 mei in Singapore wordt gehouden. Op dit congres zal dr. Miyayama vertellen over zijn ervaringen met de EmboGuide in het kader van een wetenschappelijke presentatie onder de titel ‘Lesion detection and feeding Vessel identification in HCC with XperCT Dual and EmboGuide’.

EmboGuide is nog niet leverbaar in de VS.

Pin It