Rubriek

Reuma

Rubriek

1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven van patiënten. De Santeon ziekenhuizen, het Maasstad Ziekenhuis, het Medisch Spectrum Twente en het St. Antonius Ziekenhuis, werken via het Samen Beter programma aan het verbeteren van de zorg voor reumapatiënten. De verkregen inzichten geven inspiratie tot (digitale) vernieuwing. Real-life data verzamelen, uitkomsten met elkaar bespreken én met lokale multidisciplinaire verbeterteams verbetering in gang zetten, wordt nog niet veel toegepast binnen de reumazorg. Om de ontwikkeling van de reumazorg in een stroomversnelling te brengen, delen de ziekenhuizen hun kennis in een publicatie en tijdens het webinar ‘Op weg naar gepersonaliseerde reumazorg’, op 23 november aaanstaande.

“Ik hoop dat onze aanpak en resultaten andere ziekenhuizen, nationaal en internationaal, inspireert om op een zelfde structurele en real-life data gedreven manier met hun werkwijzen en uitkomsten aan de slag te gaan.” Angelique Weel – Koenders, medisch leider en reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis

Voorspelmodel voor het gepersonaliseerd afbouwen van reumamedicatie

Zij gebruiken vaak langdurig een combinatie van medicijnen die veel bijwerkingen kunnen geven en bovendien erg kostbaar zijn voor de maatschappij. Het afbouwen van medicatie is echter complex, en hangt af van veel factoren, die per patiënt kunnen variëren. Daarom werken de Santeon ziekenhuizen aan een voorspelmodel voor het gepersonaliseerd afbouwen van deze medicatie. Uniek aan het model is dat deze is gebaseerd op real-life uitkomsten van bijna 12% van de Nederlandse reumapatiënten.

“Om de uitkomsten van reumazorg inzichtelijk te maken gebruiken we real-life data. Dit houdt in dat de conclusies uit onze analyses betrekking hebben op de dagelijkse praktijkvariatie en daardoor direct in de praktijk toepasbaar zijn. Voor patiënten is dat waardevol omdat zij zich hierdoor kunnen vergelijken met andere reumapatiënten, bijvoorbeeld ten aanzien van het ziektebeloop. Bovendien houdt het ons als reumatologen scherp ten aanzien van het leren op groepsniveau en in gebruik bij de individuele patiëntenzorg.” Anna Jamnitski, medisch leider en reumatoloog in het St. Antonius Ziekenhuis

PROMs-dashboards voor gepersonaliseerde reumazorg

Door de chronische aard van de ziekte reuma is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten goed zicht hebben op het ziektebeloop. Om dit inzicht (bekeken vanuit het perspectief van de patiënt) te vergroten, zetten de ziekenhuizen actief in op het uitvragen van onderwerpen die voor patiënten het belangrijkst zijn via vragenlijsten (PROMs, Patient Reported Outcome Measures). Ook sturen zij steeds meer op het optimaal benutten ervan in de spreek- en huiskamer. Zo werken de Santeon ziekenhuizen met PROMs-dashboards, waarin de uitkomsten van de vragenlijsten visueel zijn weergegeven. De dashboards geven de patiënt en zorgverlener in één oogopslag inzicht in de actuele situatie, opvallende uitkomsten en historische patronen. Hierdoor zijn de ziekenhuizen in staat om steeds meer gepersonaliseerde zorg te leveren. Ook geeft het patiënten handvatten om mee te beslissen over hun eigen zorgtraject.

“Voor reumapatiënten is het belangrijk om controle te krijgen over hun ziekte. Via het online patiëntenportaal kunnen patiënten het beloop van hun ziekte volgen in relatie tot de uitkomsten van de vragenlijsten. Dat geeft hen heldere inzichten, wat ten goede komt aan het gesprek in de spreekkamer en het onder controle krijgen van de ziekte.” Marjan Ghiti, medisch leider en reumatoloog in het Medisch Spectrum Twente

Transparantie voor betere reumazorg

Het doel van de samenwerking binnen Santeon is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door het transparant maken van de medische en patiënt relevante uitkomsten, wil Santeon ook het bredere zorgveld inspireren aan de slag te gaan met uitkomstinformatie. De resultaten van het Santeon verbeterprogramma zijn gebundeld in de publicatie Samen Beter Inflammatoire Artritis. Voor geïnteresseerde zorgprofessionals organiseert Santeon daarnaast op 23 november a.s. het webinar ‘Op weg naar gepersonaliseerde reumazorg’, waar zij haar inzichten uit het verbeterprogramma vanuit verschillende perspectieven belicht. Meer informatie over het webinar vindt u hier.

Transparant verbeteren

De Santeon ziekenhuizen vinden het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van zorg. Hierbij leggen zij de focus op zaken die er echt toe doen voor patiënten. Vanaf 2018 deelde Santeon de resultaten van de zorg rondom borstkanker, heupartrose, CVA en prostaatkanker, geboortezorg en nu ook reuma. Inmiddels werken de Santeon ziekenhuizen op 15 verschillende aandoeningen in verbetertrajecten samen.

Het Samen Beter Reuma rapport is hier te lezen en downloaden.

Foto: Santeon Samen Beter Reuma

Jicht is een vorm van reuma dat wordt veroorzaakt door een te hoge urinezuurspiegel in het lichaam. Jicht kan pijnlijke aanvallen van gewrichtsontstekingen veroorzaken. Hoe herkend u Jicht en wat is het behandelplan?

Wat is Jicht

Urinezuur is een afvalproduct van uw lichaam. Bij Jicht verloopt de stofwisseling van het lichaam niet goed waar er urinezuur in het lichaam terecht komt. Wanneer u teveel urinezuur in uw lichaam heeft kunnen er uraatkristallen ontstaan en neerslaan in of rond uw gewrichten. Uw lichaam wil de kristallen zo snel mogelijk opruimen wat weer kan leiden tot plotselinge gewrichtsontstekingen. Een plotselinge aanval van ontstekingen wordt ook wel een Jichtaanval genoemd.

Wat zijn de oorzaken

Teveel eten en veel alcohol drinken kan een jichtaanval uitlokken. De oorzaak van een aanval is terug te vinden in de nieren. De nieren houden uraat vast waardoor de stofwisseling niet meer goed verloopt. Een aantal oorzaken van jicht zijn: Het teveel eten van voeding met veel uraat/purine. Slikken van bepaalde medicijnen zoals plaspillen en overgewicht.  Wanneer de nieren minder goed werken, vaak bij oudere mensen kunnen klachten van jicht ontstaan, de klachten ontstaan vaak in de gewrichten die aangetast zijn door artrose.

Symptomen

Jicht komt vaak pas na een eerste aanval aan het licht. De symptomen zijn: Pijnlijke, gezwollen, rood en warme gewrichten. Bewegen is pijnlijk. Krampen, rillingen, misselijkheid, sterke plasdrang en mogelijk koorts. De klachten houden vaak een paar dagen aan. Door een aanval heeft u verhoogde ontstekingswaarden in uw bloed. Wanneer u met uw huisarts bent geweest zal er vaak een bloedonderzoek worden gedaan. Na het bloedprikken kan er ook nog een gewrichtspunctie worden gedaan om te kijken of het vocht in uw gewricht urinezuur bevat.

Behandeling

Een arts zal met u een behandelplan maken. De behandeling kan bestaan uit het gebruik van medicijnen die helpen tegen: Ontstekingen of het urinezuurgehalte in uw lichaam verlagen. Met ontstekingsremmers kan een eerste aanval vaak teruggedrongen worden. Wanneer er vaker aanvallen zijn wordt u vaak doorverwezen naar een reumaspecialist voor een uitgebreid behandelplan.

In Nederland zijn er maar liefst 2 miljoen mensen met een reumatische aandoening. Door de vergrijzing kan dit aantal alleen maar meer worden maar hoe kunnen we zorgen dat we hier zo min mogelijk last van hebben? Deze tips zullen de reuma klachten verlichten.

Wat is Reuma?

Er zijn meer dan 200 verschillende vormen van reuma. De volgende klachten kunnen ontstaan bij Reuma.

 • Dik en warm worden van gewrichten
 • Langdurig pijn in gewrichten en/of spieren
 • Pijn en stijf voelen na stil gezeten of gelegen te hebben
 • Herkent u deze klachten maar bent u er zelf nog niet helemaal achter of het reuma is. Ga naar de huisarts om dit te onderzoeken, zodra u weet of u reuma heeft of welke vorm kunt u ook de pijn bestrijden.

Reuma klachten verminderen

Wanneer u reuma heeft is het natuurlijk het belangrijks om deze klachten zo veel mogelijk te verminderen. Zo heeft u er in uw dagelijkse leven minder last van en kan het veel verlichting geven van de pijn.

 • Drink minimaal 8 tot 10 glazen water per dag. Zo kunnen de afvalstoffen beter afgevoerd worden wat verlichting kan geven.
 • Probeer de oorzaak van stress na te gaan en verlaag deze. Stress kan bijdragen aan de klachten die u door Reuma ervaart.
 • Overbelast uw spieren en gewrichten zo min mogelijk. Na veel inspanning zult u merken dat het meer pijn doet als anders. Wanneer u dit voor bent kan dit pijn voor een paar dagen schelen.
 • Warmte kan de pijn verlichten. Draag bij koud weer dus sneller handschoenen of ga overwinteren in Spanje.
 • Er zijn ook hulpmiddelen die het leven makkelijker kunnen maken. Zo zijn er hulpmiddelen om een tube uit te kunnen knijpen of zijn er handvat verdikkers voor bestek dat het prettiger maakt.

Blijf in beweging

Veel mensen met reuma zijn bang om te beweging. Wellicht doet het wat pijn of bent u bang het juist overbelasten waardoor u daarna meer klachten ervaart. Het is juist goed om in beweging te blijven en het kan er zelfs voor zorgen dat het pijn verlichten. Het beweging is namelijk erg belangrijk voor de bloedsomloop en zorgt er voor dat elk deel in uw lichaam goed doorbloed wordt. Af en toe een wandeling maken of een stukje fietsen kan u dus juist goed doen. Blijf dus ook met reuma in beweging.

Leefstijl onmisbaar ingrediënt voor verbetering dagelijks leven met reuma

In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat het aanpassen van de levensstijl een positief effect kan hebben op de ziektelast van allerlei aandoeningen. ReumaNederland is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen met reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft aan een leefstijlbehandeling voor de meer dan 2 miljoen mensen in Nederland met een reumatische aandoening. ErasmusMC is betrokken bij het wetenschappelijke kader van de leefstijlbehandeling.

Vier pijlers centraal in leefstijlprogramma reuma

De laatste (internationale)wetenschappelijke inzichten en recente studies over voeding, leefstijl en verschillende vormen van reuma worden in het leefstijlprogramma meegenomen. Het voedingspatroon heeft als basis het Mediterrane dieet.

Het leefstijlprogramma dat naast voeding bestaat uit de pijlers beweging, ontspanning en slaap moet in 2021 starten. De komende maanden wordt het programma samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgverleners ontwikkeld. Deelnemers krijgen door het programma handvatten aangereikt krijgen om een nieuwe, gezonde leefstijl te implementeren die een positief effect heeft op bijvoorbeeld de vermoeidheid die veel mensen met reuma ervaren.

Verankering in zorgverzekering essentieel

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen ReumaNederland: “Leefstijlprogramma’s moeten een serieuze plek krijgen binnen de zorgverzekering. Het is van groot belang dat er ook bij politiek en zorgverzekeraars veel meer aandacht komt voor wat levensstijl kan betekenen voor de verbetering van het dagelijks leven van mensen met reuma. Veel mensen met reuma geven aan dat als ze goed in hun vel zitten, ze minder last hebben van de aandoening en beter kunnen meedoen in het dagelijks leven. Ons ultieme doel is dan ook om dit leefstijlprogramma vergoed te krijgen voor alle mensen met reuma.”

Martijn van Beek, directeur Voeding Leeft: “Deze samenwerking is bijzonder en uniek. We gaan ervoor om als eerste een bewezen effectieve leefstijlbehandeling voor mensen met reuma in het basispakket te krijgen. Om de kwaliteit van leven voor mensen met reuma te vergroten met een leefstijlbehandeling naast of misschien wel in plaats van medicatie. Oftewel betere zorg, tegen lagere zorgkosten; dat is onze missie.”

Het programma wordt mede gefinancierd door de Noaber Foundation.

Over Voeding Leeft

Voeding Leeft is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en exploiteren van leefstijlprogramma’s samen met wetenschappers, artsen en andere professionals. Vanuit de visie dat elk individu gezondheidswinst kan behalen door zich een gezonde leefstijl eigen te maken. Naast het verhogen van de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte, vloeit daar ook een ander doel uit voort: het verminderen van maatschappelijke zorgkosten. Voeding Leeft is de ontwikkelaar van het succesvolle programma Keer Diabetes2 Om waarbij al duizenden mensen hun diabetes hebben omgekeerd en dat vergoed wordt door VGZ en Menzis. Ook zijn zij de grondleggers van de programma’s Eet voor Reuma, Anders Eten bij MS en IBD-Eet je mee?

Bron: ReumaNederland

In het verleden werd ter bevordering van het bewegingsapparaat het supplement glucosamine veel vaker gebruikt dan groenlipmossel. Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid, blijkt uit eigen onderzoek van Bewegenzonderpijn.com onder 7260 vrouwelijke respondenten van boven de 50 die te kampen hebben met artrose. Uit de resultaten kan opgemaakt worden dat groenlipmossel terrein wint bij vrouwen boven de 50 ten opzichte van traditionele behandelingen met glucosamine. Waar in het verleden glucosamine vaker werd gebruikt, is op dit moment groenlipmossel populairder.

Artrose bij vrouwen van 50 jaar en ouder

De kans dat je als vrouw gediagnosticeerd wordt met artrose is een stuk groter dan als man. In 2019 werd bij 1.467.200 Nederlanders de diagnose artrose gesteld, waarvan 513.900 mannen en 953.300 vrouwen. Artrose is een reumatische aandoening aan de gewrichten. Het begint vaak bij een ontsteking in het kraakbeen, wat vervolgens kan leiden tot kraakbeenslijtage. Dit kan leiden tot stijfheid, zwellingen en pijn rondom de gewrichten.

Groenlipmossel wint terrein ten opzichte van Glucosamine

In het verleden maakte 38,2 procent van de respondenten gebruik van glucosamine supplementen, terwijl maar 18,7 procent van de respondenten gebruik maakte van het gezondheidssupplement groenlipmossel. Op de vraag welke supplementen de respondenten op dit moment gebruiken wordt een ander antwoord gegeven. Op dit moment maakt slechts 14,7 procent van de respondenten gebruik van glucosamine supplementen, ten opzichte van 20,1 procent van de respondenten die groenlipmossel als gezondheidssupplement voor de gewrichten gebruiken. Uit de resultaten kan opgemaakt worden dat groenlipmossel terrein wint bij vrouwen boven de 50 ten opzichte van traditionele behandelingen met glucosamine. Waar in het verleden glucosamine vaker gebruikt, is op dit moment groenlipmossel populairder bij vrouwen van 50 jaar en ouder die last hebben van artrose.

Bekijk het volledige onderzoek met alle resultaten

Over bewegenzonderpijn.com

Bewegen zonder pijn is een online platform voor iedereen die soepel wilt blijven bewegen.
Op de website vind je informatie over problemen die kunnen ontstaan in het
bewegingsapparaat en hoe je dit met oefeningen, natuurlijke supplementen en voeding kunt
verminderen. Er wordt op de website ook veel aandacht besteed aan artrose, omdat
gewrichtsproblemen vaak ontstaan bij slijtage.

Bron: Bewegen zonder pijn

Bewegen is voor de meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma niet altijd even makkelijk, maar wel heel belangrijk. ReumaNederland en Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) geloven in de kracht van wandelen voor mensen met reuma. Om zoveel mogelijk van hen de voordelen van wandelen te laten ervaren, slaan ReumaNederland en KWBN de handen ineen met een vijfjarig samenwerkingsconvenant.

Reuma: bewegen is moeilijk, maar zo belangrijk

Jan-Willem Förch (algemeen directeur ReumaNederland): “Juist als je een vorm van reuma hebt, is het belangrijk om regelmatig te bewegen. Het maakt spieren sterk en gewrichten soepel. Wandelen is voor mensen met reuma bij uitstek een activiteit die we willen aanmoedigen. Het kan in je eigen tempo en vorm. Door de samenwerking met KWBN hopen we mensen met reuma in beweging te brengen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Om dit doel te bereiken gaan KWBN en ReumaNederland wandelen in al haar verschijningsvormen bij mensen met reuma onder de aandacht brengen.”

Wandelprogramma op maat

Paul Sanders (directeur-bestuurder KWBN) vervolgt: “Bewegen is onmisbaar in een gezonde leefstijl. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wandelen toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom ontwikkelden wij drie jaar geleden het beweegprogramma FitStap. Hiermee brengen we mensen in drie maanden weer in beweging én laten we ze de voordelen en het plezier van wandelen ervaren. Een programma dat ook uitermate geschikt is voor mensen met reuma. Dankzij de kennis van ReumaNederland kunnen wij het programma inhoudelijk voor hen aanpassen. Daarnaast zorgen we dat de FitStap-coaches een bijscholing krijgen om mensen met reuma zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Zo krijgen zij echt een wandelprogramma op maat.”

Actie tijdens Avond4daagse – Home Edition

De samenwerking tussen KWBN en ReumaNederland moet zorgen voor meer bewustwording over reuma. Dit doen ReumaNederland en KWBN o.a. door een actie tijdens de Avond4daagse voor basisschoolleerlingen. Förch: “Wij willen dat zoveel mogelijk mensen met reuma mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met reuma. Kunnen blijven bewegen is voor alle mensen met reuma essentieel. Maar voor velen van hen is zoiets als een Avond4daagse lopen niet vanzelfsprekend. Dat verhaal willen we vertellen aan alle kinderen die dit jaar tussen begin juni en eind augustus meedoen met de speciale Avond4daagse – Home Edition. Daarnaast bieden we hun de mogelijkheid om een speciale sponsoractie te koppelen aan hun eigen Avond4daagse. Zo lopen ze de kilometers niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een kind met reuma. Ook bieden we ouders de gelegenheid bij de inschrijving €1 te doneren. Zo hopen we geld op te halen waarmee we wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen kunnen financieren.”

Over Reuma Nederland

Een betere kwaliteit van leven voor de meer dan 2 miljoen mensen met reuma, dat is het doel van ReumaNederland. Aan dat doel werkt ReumaNederland samen met mensen met reuma, artsen en onderzoekers, en daarvoor brengt ReumaNederland politiek, zorg en bedrijfsleven in beweging. ReumaNederland gaat voor de beste kennis en oplossingen. Met betrouwbare informatie, belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Over Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

KWBN staat voor wandelen in Nederland in al zijn verschijningsvormen. Het is de missie van KWBN om zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen en te houden. Dit vanuit de overtuiging dat wandelen iedereen vooruithelpt, dat wandelen hoort bij een gezonde leefstijl én dat wandelen mensen met elkaar verbindt. KWBN weet wat er speelt in de wandelwereld en ondersteunt iedereen die iets met wandelen doet of wil doen, rechtstreeks en via verschillende programma’s en platforms. KWBN ontplooit, ondersteunt en verbindt initiatieven. Speciaal voor de wandelaar is er de community wandel.nl met meer dan 1 miljoen gebruikers. KWBN heeft bijna 60.000 leden en de aangesloten organisatoren bieden ruim 1.500 wandelevenementen aan. Wandelen brengt je verder!

Bron: Reuma Nederland

Osteoporose is een vorm van reuma waarbij de stevigheid van het bot afneemt. De botten veranderen ook van structuur waardoor er sneller botbreuken kunnen ontstaan. Deze aandoening komt vaak voor bij mensen boven de 50 jaar en vooral vrouwen na de overgang hebben een verhoogd risico. Zo hebben 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen osteoporose.

Het ontstaan van osteoporose

Het bot is een levend weefsel waarbij er elke keer nieuw weefsel wordt aangemaakt en oud weefsel wordt afgebroken. Osteoporose ontstaat als er meer botweefsel afgebroken wordt dan dat er aangemaakt wordt. Bij ouder worden is het normaal de dat botten iets brozer worden, alleen bij te veel botafbraak is er sprake van osteoporose. In sommige gevallen is er ook een verhoogd risico als u:

 • Veel rookt
 • Veel drinkt
 • Een te kort heeft aan vitamine D
 • Weinig lichaamsbeweging heeft
 • Nooit eerder iets heeft gebroken en u bent ouder dan 60 jaar
 • Een laag lichaamsgewicht heeft

Wervelbreuk

Als u osteoporose heeft bestaat de kans dat een rugwervel in elkaar zakt. Er kan daardoor hevige pijn ontstaan die langzaam weer wegtrekt. Het kan ook zijn dat u er eerst geen last van heeft en dat de pijn later komt. Als een wervel in elkaar is gezakt is de kans groot dat meerder wervels in gaan zakken. U kunt hierdoor krom gaan lopen en last hebben van uw rug wanneer u beweegt. Een ingezakte wervel is helaas niet te herstellen.

Hoe kunt u de klachten verminderen of voorkomen?

Als u osteoporose heeft zult u dit niet merken tot dat u iets breekt of wellicht iets kleiner wordt. Osteoporose kan niet verholpen worden maar er zijn wel een aantal dingen die u kunt doen om de conditie te verbeten. Het is daarbij belangrijk om op uw voeding te letten, u moet er voor zorgen dat u veel calcium en vitamine D binnen krijgt. Calcium (kalk) zorgt er voor dat het bot sterk wordt, het is daarom extra belangrijk om rekening te houden met uw voeding. Het is mogelijk om hierbij de hulp van een diëtiste in te schakelen om een juist voedingsschema te maken. U moet ook blijven bewegen ga bijvoorbeeld wandelen of traplopen. U heeft hiervoor stevige botten nodig en het bevorderd de aanmaak van botweefsel.

Als u een bot breekt kunt u na laten kijken of u osteoporose heeft zodat u op tijd klachten zou kunnen verminderen.

Het Reumafonds online in actie

In de maand maart en begin april kunnen ze helaas niet langs de deur komen om te collecteren. Online gaat dit allemaal door omdat zij uw steun hard nodig hebben. U kunt de collectebus makkelijk rond laten gaan door bijvoorbeeld de mail door te sturen of dit te delen op social media. Zo kunnen hun onderzoeken door blijven gaan voor medicatie en behandelmethodes.

Wat is reuma eigenlijk?

Alle botten, gewrichten, spieren en pezen werken met elkaar samen om soepel te bewegen. Reuma is een aandoening op een van deze onderdelen dat niet veroorzaakt is door een ongeval. Op elke leeftijd kun je reuma krijgen zelfs bij kinderen is het mogelijk. 1 op de 9 mensen heeft last van reuma, bij elkaar zijn dit bijna 2 miljoen mensen in Nederland. Reuma kent veel verschillende vormen daardoor is het lastig om voor iedereen een passende medicijn te krijgen en moet er veel onderzoek gedaan worden.

Vormen van Reuma:

 • artrose
  Aandoening in het kraakbeen of slijtage van het kraakbeen
 • osteoporose
  Afname van bot sterkte en wijzigen van botstructuur
 • auto-immuunziekten/ontstekingsreuma
  Ontsteking in de gewrichten doordat eigen gezonde cellen aangevallen worden
 • jicht
  Hoge urinezuurspiegel doordat de stofwisseling niet goed werkt

  1. weke delen-reuma
   Aandoening in de pezen, spieren of slijmbeurzen

  Omgaan met klachten

  Als je zelf reuma hebt is het soms erg lastig om hiermee om te gaan. Er moeten vaak verschillende aanpassingen gedaan worden om het leven weer wat aangenamer te maken. Denk daarbij aan de medicijnen het het doen van dagelijkse oefeningen of het leven in een aangename temperatuur. Daarnaast is het belangrijk om wel te blijven bewegen om de gewrichten zo soepel mogelijk te houden zodat uw klachten niet erger worden.

  Help het reumafonds

  Er zijn veel manieren om het reumafonds te kunnen helpen. Zoals eerder aangegeven kunt u een digitale collecte bus opstarten. U kunt ook helpen door bijvoorbeeld mee te doen aan een volgende collecte actie of start zelf een actie op om geld bij elkaar de krijgen. Op de site van Reumanederland vindt u de verschillende actie’s die u kunt doen om te helpen.

  Wat kunt u zélf doen bij het ontbreken van vaccin tegen Covid-19?

  Het spookbeeld dat het Covid-19 virus zich razendsnel verspreidt, is helaas realiteit geworden. Aangezien er nog geen vaccin tegen de Coronagriep is, proberen overheden vooral de verspreiding van dit agressieve virus te remmen. Dat gaat gepaard met een flink pakket ingrijpende maatregelen. Eén van de acties die u zelf kunt ondernemen, is om uw immuniteitssysteem in de hoogste versnelling te zetten. Daarmee kunt u proberen uw risico op de Coronagriep enigszins te beperken. Hoewel de effectiviteit tegen Covid-19 absoluut niet aangetoond is, kunt u één of meerdere van deze natuurlijke immuun-boosters altijd eens proberen. Zeker als u ouder bent, minder weerstand hebt of last van aandoeningen aan de luchtwegen hebt. Dan is het extra belangrijk om in deze onzekere tijden het afweersysteem van uw lichaam te versterken.

  Wat doet het Corona-virus?

  Wie besmet is met het Corona-virus krijgt vooral te maken met klachten aan de luchtwegen. Wanneer het virus eenmaal is binnengedrongen, hecht het zich aan de wanden van de luchtwegen en veroorzaakt daar ontstekingen. Als reactie daarop dirigeert het immuunsysteem grote hoeveelheden afweercellen naar de luchtwegen in een poging om het virus uit te schakelen. De meeste mensen krijgen milde verschijnselen die lijken op een normale griep. Het gaat hier echter om een nieuw virus, dat nog niet door ons afweersysteem wordt herkend. Daardoor kan het Covid-19 virus zich vrij eenvoudig verder uitbreiden in de luchtwegen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een flinke longontsteking.

  Curcumine: veelbelovende immuun-booster

  Volgens professor Chairul Anwar Nidom van de Airlangga Universiteit in Oost-Java kan empon-empon de immuniteit tegen deze griep verhogen. Na deze mededeling ontstond een massale paniekrun op deze kruidenmix voor het maken van een kruidendrankje. Hoofdbestanddeel is Curcumine die de overproductie van immuumcellen in de longen tegen gaat.
  “Hoewel deze afweercellen de ontstekingen proberen te bestrijden, zorgen ze er ook voor dat het lichaam opwarmt. Deze reactie veroorzaakt hevige koorts,” zegt hij. Dit traditionele drankje bleek in het verleden de symptomen van de volgelgriep te kunnen verlichten. De universiteit gaat nu onderzoeken of de curcumine in empon-empon vergelijkbare effecten heeft op het Corona-virus.
  Het is al bekend dat Curcumine de immuniteit verhoogd en een ontstekingsremmend effect heeft. Het is echter wel zo, dat dit extract uit de wortel van de Kurkuma-plant heel slecht door het lichaam wordt opgenomen. Die opname verbetert sterk als de Curcumine is vermengd met de etherische oliën uit de Kurkumawortel zelf. Bovendien blijven de weerstandsverhogende en ontstekingsremmende curcuminoïden dan tot 8 uur in het bloed. Daardoor kunnen de deze stoffen langer hun werk doen.

  Heeft kokosolie potentie om Covid-19 te bestrijden?

  Op de Filipijnen start binnenkort een studie naar koksolie als mogelijke behandeling tegen het Corona-virus. Dat gebeurt onder leiding van dr. Jaime Montoya, directeur van de Philippine Council on Health Research. Hij heeft al eerder aangetoond dat laurinezuur en monolaurine in kokosolie over antivirale eigenschappen beschikken. Deze klinische studie wordt in samenwerking met de Universiteit van Singapore uitgevoerd. Binnenkort worden Corona-patiënten behandeld met kokosolie, alleen laurinezuur of alleen monolaurine. De resultaten worden vergeleken met een controlegroep die alleen de standaardzorg krijgt.

  Astaxanthine: weerstandsverhoger voor ouderen

  Vitamine C en E staan bekend als antioxidanten. Ze beschermen de cellen van uw lichaam tegen veroudering en uiteenlopende welvaartsklachten. Daarnaast versterken ze het immuunsysteem. Astaxanthine is een natuurlijke antioxidant die 6000 keer krachtiger is dan vitamine C en E. Dit is een donkerrode kleurstof uit bloedregenalgen dat een belangrijke voedingsbron is van zalm, forel, garnalen, kreeft en flamingo’s. Daardoor krijgen ze die karakteristieke roze kleur. Bij het klimmen van de jaren wordt het afweersysteem steeds minder krachtig. Vooral voor ouderen kan een besmetting met Covid-19 dan ook dramatische gevolgen hebben. Deze zeer ‘superantioxidant’ helpt dan ook om een verzwakt immuunsysteem te versterken. Astaxanthine is verkrijgbaar in twee varianten. De goedkopere versies zijn chemisch, omdat ze worden vervaardigd uit aardolie. Uiteraard kiest u voor de duurdere en natuurlijke variant die de pure pigmentstof uit bloedregenalgen bevat.

  Groenlipmossel helpt mogelijk bij ontstekingen luchtwegen

  Steeds meer mensen met artrose en andere reumatische klachten gebruiken tegenwoordig vloeibare groenlipmossel. Dit weekdier – dat alleen in de zuivere wateren rond Nieuw-Zeeland kan overleven – helpt bij het verminderen van pijn, zwelling en stijfheid. De ontstekingsremmede werking van groenlipmossel blijft echter niet beperkt tot de gewrichten. Een Russisch onderzoek uit 2002 aan de Pavlov Medical University in Sint-Petersburg heeft aangetoond dat de bijzondere samenstelling Omega 3-vetzuren en furaanvetzuren ook werkzaam kan zijn bij ontstekingen van de luchtwegen. Dit is in 2006 ook in Nieuw-Zeeland onderzocht bij de uitbraak van de vogelgriep. De bestanddelen in groenlipmossel zouden mogelijk een remmend effect hebben op ontstekingsbevorderende stoffen die vrij komen in de luchtwegen na een besmetting met een griepvirus.

  Naschrift

  Hoewel er wereldwijd wordt gespeurd naar een vaccin tegen het Covid-19 virus, kan het nog minimaal een jaar duren voordat er één is gevonden. Dus ook de natuurlijke ingrediënten die we in dit artikel noemen, hebben geen bewezen effect tegen dit nieuwe griepvirus. Ze beschikken echter wel over de eigenschappen om immuniteit te verhogen en ontstekingen te remmen. Deze natuurlijke ingrediënten kunnen bijdragen aan het versterken van uw immuunsysteem, zodat de gevolgen van dit agressieve griepvirus mogelijk beperkt kunnen worden.

  Bron: Bewegenzonderpijn
  Emelyanov, A. et al. (2002) Treatment of asthma with lipid extract of New Zealand green-lipped mussel: a randomised clinical trial. European Respiratory Journal 20: 596-600.

  Veel ouderen hebben last van osteoporose. Dit zorgt ervoor dat de kans op een botbreuk een stuk groter is. Osteoporose is namelijk een aandoening die ervoor zorgt dat botten fragieler worden. Veelal komen botbreuken door deze aandoening voor aan de pols, wervel of heupen. In veel gevallen wordt de kans op een breuk steeds groter naarmate je ouder wordt. Dit zorgt ervoor dat veel ouderen met vervelende klachten rondlopen. Gelukkig is osteoporose steeds beter te behandelen, door de juiste osteoporosezorg. Wij hebben een aantal klachten op een rijtje gezet, en we vertellen je wat je ertegen kunt doen.

  De klachten van osteoporose

  De klachten die je ervaart als je last hebt van Osteoporose zijn erg vervelend. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, zodat je verdere ontwikkeling van de aandoening kunt voorkomen. Klachten die je kunt ervaren zijn:

  • Krommer gaan lopen.
  • Grotere kans op een botbreuk.
  • Kleiner worden door het breken van een wervel.
  • Veel pijnklachten.

  Wat te doen bij osteoporose

  Als je last hebt van osteoporose zijn er een aantal dingen die je kunt doen. Hiermee kun je voorkomen dat je nog meer last krijgt van de aandoening. Ook als je al last hebt van de aandoening is het verstandig om er zo snel mogelijk iets aan te doen zodat het niet erger wordt. Let vooral goed op de volgende zaken:

  • Zorg voor minimaal een half uur lichaamsbeweging per dag.
  • Let op genoeg vitamine D, dit is nodig om kalk op te nemen.
  • Eet gezond en genoeg voeding waar kalk in zit zoals melk en kaas.
  • Drink geen alcohol.
  • Niet roken.
  • Pas goed op dat je niet valt.

  De oorzaken van osteoporose

  Er zijn verschillende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat iemand last krijgt van osteoporose. Meestal heeft het vooral met de leeftijd te maken, maar er zijn ook andere dingen die ervoor kunnen zorgen dat je last krijgt van zwakkere botten. Vaak is namelijk ook te zien dat de aandoening vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, ook kan het zijn dat het in de familie zit. Daarnaast kunnen bepaalde aandoeningen zoals reuma, epilepsie of de ziekte van crohn ervoor zorgen dat je sneller last krijgt van osteoporose. Het kan zelfs zo zijn dat bepaalde medicatie, bijwerkingen hebben waardoor je botten sneller aangetast worden.

  Pin It