Rubriek

Zorg

Rubriek

Wanneer u thuis niet alles zelf meer kunt doen wordt de thuishulp ingeschakeld. De meeste mensen moeten er nog niet aan denken om naar een verzorgingshuis te gaan en willen langer thuis blijven wonen. Thuiszorg kan u hierbij helpen bij kleine dingen die niet door iemand anders vervuld zou kunnen worden. Als u kinderen heeft zouden zij u kunnen helpen maar wanneer dit niet mogelijk is staat thuis hulp voor u klaar.

Verschillende vormen van thuishulp

Iedereen heeft weer andere behoeftes en ook een andere reden om thuiszorg in te schakelen. Het kan komen door een ongeluk, chronische ziekte of ouderdomsklachten. Er zijn daarom ook verschillende vormen van thuis hulp zodat u minder zorgen heeft.

  • Persoonlijke verzorging: Hulp met bijvoorbeeld opstaan, aankleden en douchen.
  • Verpleegkundige zorg: Dit kan zijn bij het verzorgen van een wond, injecties geven of het verzorgen van infusen.
  • Huishoudelijke zorg: Hulp om uw huis op orde te houden zoals stofzuigen, dweilen en ramen wassen.

Hoe kunt u thuiszorg inschakelen?

Wanneer u toch wat hulp nodig heeft kunt u de gewenste zorg aanvragen via de gemeente. U zult dan een gesprek met de wijkverpleegkundige of huisarts hebben om de juiste zorg vast te kunnen stellen. Zo bepalen ze ook hoeveel hulp u nodig heeft. Is dit dagelijks of extra hulp in huis 1x per week. U moet dan ook erkennen dat u hulp nodig heeft. Vaak blijven we te lang zelf dingen doen terwijl dit helemaal niet meer gaat. Het is dan fijn dat de juiste mensen er zijn om u die hulp te geven.

Wie betaalt de thuiszorg?

Tegenwoordig worden de kosten voor thuiszorg gedekt door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal deze kosten dan ook dekken maar in sommige gevallen dient u wel de eigen risico te betalen. In de meeste gevallen zal een wijkverpleegkundige ingeschakeld worden voor uw thuiszorg dit is dan ook gedekt door uw zorgverzekeraar.

Wacht niet te lang om de juiste hulp in te schakelen. Ga in gesprek met verschillende mensen en laat u adviseren of dit een verstandige keuze is.

Het is voor ouderen natuurlijk erg fijn dat de verzorgende van de thuiszorg hun huis binnen komt om te helpen met aan- of uitkleden, wassen of wondverzorging. Echter, het feit dat iemand van thuiszorg zomaar naar binnen kan wandelen betekent wel dat ook dieven of inbrekers binnen kunnen komen. De laatste jaren horen we steeds vaker over geweldpleging en inbraak bij ouderen die gebruik maken van de thuiszorg. Daarom krijgt veiligheid in de thuiszorg nu de prioriteit.

De gevaren bij thuiszorg

Wanneer mensen gebruik maken van thuiszorg, zijn er een aantal risico’s die daarmee gepaard gaan. Deze risico’s maken het voor inbrekers, dieven of geweldplegers gemakkelijker om deze mensen te beroven:

  • Omdat mensen van thuiszorg gemakkelijk naar binnen moeten kunnen, hebben ze een sleutel van het huis nodig. Als deze sleutel wordt gestolen, kan een dief er zo mee naar binnen komen.
  • Ouderen moeten de deur opendoen voor mensen van de thuiszorg, die ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat nog komen. Soms blijkt dat het niet degene van thuiszorg is die voor de deur staat…
  • Mensen die zorg nodig hebben wonen vaak alleen. Ze kunnen zich niet verdedigen als een kwaadwillend persoon binnen komt.
  • Er werken mensen in de thuiszorg die weleens iets van hun cliënten stelen.

Stappen die de thuiszorg kan ondernemen

Uiteraard dient de thuiszorg haar werknemers te screenen om te zien of ze wel betrouwbaar zijn. Toch valt diefstal van werknemers niet altijd te voorkomen: je kunt niet iedereen 100% screenen. Er zijn echter meer dingen die gedaan kunnen worden om veiligheid in de thuiszorg te bevorderen. Zo kan worden gekozen voor een centrale sleutelkast waarin de medewerkers de sleutels van hun cliënten en hun eigen sleutels kunnen bewaren. De sleutels zijn hier veilig en kunnen zo niet kwijtraken of gestolen worden. Ook kan de thuiszorg een rol spelen in de stappen die een hulpbehoevende neemt in de beveiliging thuis.

Beveiliging bij mensen thuis

Veel thuiszorg instanties werken al met een toegangssysteem waarbij de verzorgende door middel van een code bij iemand kan binnenkomen. Ook is het mogelijk dat de thuiszorg bij mensen thuis een sleutelkast laat installeren, zodat de verzorgende daar de sleutel kan opbergen en toch gemakkelijk binnen kan komen. Mensen zelf kunnen de beveiliging thuis verbeteren door het aanschaffen van een kluis waar hun waardevolle goederen in worden opgeborgen. Er zijn genoeg voordelige kluizen te vinden die diefstal van spulletjes voorkomen. Verder wordt ouderen aangeraden een camera bij de voordeur te hangen, zodat ze kunnen zien wie er aanbelt voordat ze de deur open doen. Door de deur alleen te openen als er bekenden voor de deur staan, wordt ook veel ellende voorkomen.

Er zijn verschillende maatregelen die de thuiszorg kan nemen om de beveiliging te verbeteren. Verder dient de verzorgende van de thuiszorg zijn/haar cliënten ook te informeren over de verschillende mogelijkheden. Zo kan de thuiszorg mensen ook helpen hun beveiliging thuis op orde te krijgen en er eventueel een hulpmiddelen vergoeding voor aan te vragen. Inbraak, diefstal en bedreigingen kunnen zo tot een minimum beperkt worden en de veiligheid in de thuis is weer gegarandeerd.

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor kwetsbare ouderen is het vaak extra vervelend. Kwetsbare ouderen lijden doorgaans aan meerdere aandoeningen tegelijkertijd en dit maakt hun situatie binnen het ziekenhuis bijzonder. Hun specifieke behoeften staan nog vaak te weinig centraal. Op dit moment bestaat de ziekenhuispopulatie voor bijna 60 procent uit senioren. En het aantal senioren dat een beroep moet doen op ziekenhuiszorg zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat ziekenhuizen meer rekening houden met de ongemakken en beperkingen van ouderen. Op donderdag 26 januari aanstaande wordt bij de Unie KBO in ’s-Hertogenbosch de aftrap gegeven voor het project ‘keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis’. De samenwerkende organisaties gaan de komende tijd alle 137 ziekenhuislocaties screenen op seniorvriendelijkheid. Dit gaat uiteindelijk leiden tot een officieel keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen, met als uiteindelijke doel de ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Ziekenhuizen die zich nu al goed richten op kwetsbare ouderen, kunnen zich met dit keurmerk onderscheiden.

De ouderenorganisaties staan niet alleen in hun mening dat de zorg voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen onvoldoende is. Ook de medisch specialisten binnen het KNMG geven aan dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de vergrijzing. Maar liefst 10 tot 15 procent van de oudere patiënten gaat er in het ziekenhuis op achteruit in plaats van vooruit, aldus de KNMG in een rapport van april 2010.

Een vast contactpersoon en aanspreekpunt, de beschikbaarheid van een geriatrisch team, de mogelijkheid om meerdere consulten op dezelfde dag te plannen en een duidelijke bewegwijzering in het ziekenhuis. Het zijn zaken die voor kwetsbare ouderen van groot belang zijn en waar op dit moment nog te weinig oog voor is in ziekenhuizen. In een seniorvriendelijk ziekenhuis wordt rekening gehouden met de behoeften van kwetsbare ouderen én hun mantelzorgers.

Ouderen zelf worden nadrukkelijk betrokken bij het project. De samenwerkende organisaties gaan ook zogenaamde seniorscouts opleiden, die alle ziekenhuizen in Nederland gaan bezoeken om op een aantal zichtbare punten te screenen.

Het keurmerk wordt ontwikkeld door de Unie KBO, PCOB, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), de NVOG (Nederlandse vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) en onderzoeksbureau MediQuest. De eerste resultaten worden nog dit najaar verwacht.

Een nieuwe aanpak in verzorgingshuizen leidt tot hogere kwaliteit van zorg tegen beperkte kosten voor de maatschappij. Dit concludeert huisarts/specialist ouderengeneeskunde Marijke Boorsma die samen met onderzoekers van EMGO+ instituut keek naar de effecten van een nieuw zorgmodel in verzorgingstehuizen. Zij promoveert vrijdag 20 januari bij VU medisch centrum. 

Door de toenemende druk op de kwaliteit van zorg is in verzorgingstehuizen een nieuwe zorgmodel gestart. Een van de belangrijkste elementen is dat het verzorgend personeel regelmatig de gezondheidsproblemen en behoeften van de bewoners in kaart brengt. Hiervoor gebruiken ze de internetapplicatie van een wereldwijd gebruikt instrument het ‘Resident Assessment Instrument (RAIview). Dit is een vragenlijst waarmee de verzorgende op 18 geselecteerde gebieden problemen kan signaleren. Het instrument geeft advies over passende zorgacties. De verzorgende maakt samen met de bewoner een zorgplan en afspraken over eventuele acties. Ook vindt aan de hand van de uitkomsten van RAIview een multidisciplinair overleg plaatsvindt tussen verzorgenden, huisarts, specialist ouderengeneeskundige en anderen zorgverleners. Tenslotte biedt RAIview middels 32 kwaliteitsindicatoren aan managers inzicht in de kwaliteit van zorg in hun huis vergeleken met andere huizen.

De interventiehuizen scoorden op 30 van de 32 gemeten kwaliteitsindicatoren voor zorg beter (waarvan 11 significant) dan de huizen in de controlegroep. De bewoners in de interventiehuizen beoordeelden de kwaliteit van zorg positiever dan de bewoners in de controle huizen. De verzorgers en huisartsen waren tevreden met deze nieuwe aanpak. Ze gaven aan zich meer betrokken te voelen bij de bewoners en meer toegerust te zijn voor hun zorgtaak.

Het onderzoek werd uitgevoerd in tien verzorgingshuizen van zorgorganisatie Omring in de regio Westfriesland. Inmiddels is het nieuwe zorgmodel verder uitgerold in andere verzorgingshuizen. Meer informatie over het nieuwe zorgmodel en een film over het project is te vinden opwww.nedrai.nl .

 

Bron: VU

Pin It