Veilig werken

Veiligheid op de werkvloer

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gemiddeld brengen we zo’n 8 tot 9 uur per dag door op ons werk. De kans bestaat dan ook zeker dat we tijdens ons werk in een onveilige situatie terecht kunnen komen. Dit is niet altijd te voorkomen, maar uiteraard kan er wel gekeken worden naar regels om de werksituatie zo veilig mogelijk te maken en te houden.

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen, zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties, maar veilig gedrag is net zo belangrijk.

Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring – vaak verplicht – verhogen de veiligheid.

Iedere branche brengt natuurlijk zijn eigen veiligheidsregels en risico’s met zich mee. In de autobranche hebben we te maken met chemische stoffen, zoals benzine, olie, koelvloeistof, etc. Benzinelucht kan benauwdheid veroorzaken, maar is natuurlijk ook erg brandbaar. Ook kan het lekken van deze vloeistoffen op de garagevloer zorgen voor gladde situaties waardoor medewerkers gemakkelijk kunnen uitglijden. Belangrijk om te zorgen dat de vloer van het juiste (antislip) materiaal is en dat er voldoende brandblussers aanwezig zijn om bij een ongeluk snel te kunnen handelen.

In bijvoorbeeld het onderwijs hebben we weer te maken met een compleet andere situatie. We hebben hier niet alleen te maken met medewerkers, maar per dag ook honderden of soms zelfs duizenden leerlingen. Veiligheidsmaatregelen moeten hier op worden toegepast. Ook het aantal BHV (bedrijfshulpverleners) moet op deze aantallen worden afgestemd.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de detailhandel. In winkels heb je ook niet alleen te maken met medewerkers, maar ook het winkelend publiek. Aantallen kunnen hierin per dag of zelfs per uur enorm verschillen. Lastig om in te schatten op hoeveel personen de veiligheidsmaatregelen in dat geval van toepassing zijn.

Verstandig is dan om met de winkeliers in de straat een gezamenlijk veiligheidsplan te maken en dit ook gezamenlijk te oefenen, zodat er bij eventuele calamiteiten duidelijk is hoe er gehandeld moet worden.

Of mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en omgeving kent risico’s. Als werkgever moet je die risico’s voorkomen of ze tot een minimum beperken. Er bestaan ook diverse instanties die je hier bij kunnen helpen om zo een gezonde en veilige (werk)omgeving te creëren.

.

Pin It