Health Sinds 1999 uw gezondheidsgids en zoekmachine

Zorgverzekering 2020: welke veranderingen zijn aangekondigd?

Net als ieder jaar verandert er ook in 2020 weer wat aan de zorgverzekering. Maar wat staat je nu eigenlijk te wachten? Hoe hoog is de verwachte zorgpremie en hoe zit het met het eigen risico? We hebben de meest recente updates voor je verzameld!

1. Afsluiten nieuwe zorgverzekering

Je zorgverzekering vergelijken is ook dit jaar weer de moeite waard. Op 12 november 2019 moeten de zorgverzekeraars hun premies voor de verzekeringen bekend gemaakt hebben, en 31 december 2019 is de uiterste datum voor het opzeggen van je huidige zorgverzekering. Je hebt vervolgens tot 31 januari 2020 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Gebruik deze tijd dus om alle mogelijkheden te vergelijken met de hulp van onafhankelijke partijen zoals zum.nl.

2. De zorgpremie

Het bedrag dat jij maandelijks aan je verzekeraar betaalt om verzekerd te zijn wordt ook wel de zorgpremie genoemd. Hoewel de basisverzekering bij de meeste verzekeraars gelijk is, betekent dit niet altijd dat de zorgpremie even hoog is. Daarnaast gaat het kabinet er ook nog eens vanuit dat de zorgpremie gemiddeld met een paar euro per maand zal gaan stijgen. Dit betekent dat de gemiddelde zorgpremie op zo’n €118,50 uit zou komen. Hoe de uiteindelijke premie eruit komt te zien zou je voor 12 november 2019 moeten weten.

3. Het eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat jij zelf aan zorgkosten betaald voordat jouw zorgverzekeraar je een vergoeding aanbiedt. Consulten bij de huisarts en verzekeringen voor kinderen vallen hier niet onder. In 2019 heeft iedere zorgverzekeraar een verplicht eigen risico van €385, en dit zal in 2020 hetzelfde blijven. Dit komt omdat er in het regeerakkoord 2017-2021 aangegeven staat dat het eigen risico gedurende de hele kabinetsperiode hetzelfde blijft.

2020 zorgverzekering

4. De zorgtoeslag

Daarnaast kun je in sommige gevallen zorgtoeslag ontvangen: een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is geheel afhankelijk van je inkomen. De maximale zorgtoeslag voor 2020 stijgt met €67 voor alleenstaanden en €95 voor meerpersoonshuishoudens. Dit maakt dat de stijging van de zorgtoeslag gelukkig hoger is dan de stijging van de zorgpremie.

5. De collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting die je ontvangt voor een collectieve zorgverzekering zal daarentegen van 10% naar 5% dalen. Wat de exacte premies zijn wordt in november bekend gemaakt.

6. Stoppen met roken

Vanaf 2020 zullen stoppen-met-roken programma’s vrijgesteld worden van het eigen risico wanneer deze bij de gecontracteerde zorgaanbieder gestart worden. Dit geldt alleen voor medicatie en gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken.

Geplaatst door