Tag

zorgverzekering

Browsing

Nederland heeft een zeer uitgebreid zorgverzekeringsstelsel. Voor iedere Nederlandse burger is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht.  Daarvoor dien je premie te betalen. Daar staat tegenover dat er voor iedereen passende zorg  beschikbaar is. Het verplicht afsluiten van een verzekering valt onder de zogeheten Zorgverzekeringswet, oftewel ‘ZVW’. Wat houdt deze wet precies in?

Zorgverzekeraarswet
Als het goed is betaal je iedere maand premie voor je zorgverzekering. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekering je bent aangesloten. Wel kan het premiebedrag door aanvullende verzekeringen sterk uiteenlopen. Veel Nederlanders proberen een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering te vinden die aan al hun wensen voldoet. Hoe dan ook is een basis zorgverzekering voor iedere Nederlander volgens de ZVW verplicht. Dit geldt trouwens ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en een Nederlands loon ontvangen.

Verplichtingen voor de zorgverzekeraar
De ZVW zorgt er samen met de ‘Besluit Zorgverzekering’ en de ‘Regeling Zorgverzekering’ voor dat het zorgverzekeringsstelsel in Nederland goed verloopt. Zo legt het zorgverzekeraars een aantal vaste verplichtingen op. In totaal moet een zorgverzekeraar zich aan 4 zaken houden:

 • Acceptatieplicht: iedereen moet geaccepteerd worden voor de basisverzekering
 • Zorgplicht: De zorg die in de basisverzekering vermeldt staat moet altijd worden geleverd
 • Verbod op premiedifferentiatie: Verzekeraars mogen op basis van bepaalde gezondheidskenmerken geen verschillende premies vragen
 • Transparantie van informatie: De consument heeft altijd recht op heldere en betrouwbare informatie van de zorgverzekeraar
 • Risicoverevening: Dit houdt in dat de hoge kosten van bepaalde verzekerden zoveel mogelijk gelijkwaardig worden gedragen

Inkomensafhankelijke bijdrage
Naast de premie dien je voor de ZVW overigens nog een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. Zoals de naam al doet vermoeden is de hoogte van het bedrag afhankelijk van je inkomen. Personen met een laag inkomen hoeven bijvoorbeeld minder te betalen dan iemand met een hoog inkomen.

Wat is de zorgtoeslag?
Iedere Nederlander is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Daarbij sluit hij of zij bij een van de 64 zorgverzekeraars in Nederland een basisverzekering af. In sommige gevallen heb je recht op een extra bijdrage, die de ‘zorgtoeslag’ wordt genoemd.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een bekende tegemoetkoming in de kosten die je betaalt voor zorg in Nederland. Via de site van de belastingdienst is het mogelijk om je zorgtoeslag aan te vragen.  Op de website dien je naar het gedeelte ‘mijn toeslagen’ te gaan.  Zo kun je de zorgtoeslag voor het jaar 2016 nog aanvragen tot september dit jaar.

Voorwaarden voor zorgtoeslag
Niet iedereen heeft recht op de zorgtoeslag. Je dient namelijk aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Ook de hoogte van de zorgtoeslag hangt hier vanaf. De voorwaarden die op dit moment gelden zijn als volgt:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Je moet aangesloten zijn bij een Nederlandse zorgverzekering
 • Je dient 18 jaar of ouder te zijn
 • Je (gezamenlijke) inkomen moet niet te hoog zijn
 •  Je eigen vermogen moet niet te hoog zijn

Inkomensgrens
De Belastingdienst kijkt voor het bepalen van de eventuele zorgtoeslag altijd naar je inkomen.  In 2021 is de drempel voor alleenstaanden 31.138 euro. Wanneer je dit verdient mag je geen zorgtoeslag meer aanvragen. Voor toeslagpartners geldt een bedrag van 39.979 euro. Ben je niet tevreden over je huidige zorgverzekeraar? Dan kun je aan het einde van het jaar overstappen van zorgverzekeraar.

Een groot deel van de mensen in ons land zit financieel krap bij kas. Dit kan resulteren in een betalingsachterstand. Om te voorkomen dat je al op jonge leeftijd diep in de schulden komt, is het verstandig naar jouw uitgaven te kijken. Zo zijn er vast en zeker dingen waarop je kunt besparen. Neem bijvoorbeeld jouw zorgverzekering. Om jou een handje te helpen, zetten we hieronder 3 tips op een rijtje om een goedkope zorgverzekering te vinden.

1. Zijn aanvullende verzekeringen echt nodig?
Iedere Nederlander vanaf 18 jaar is verplicht om ten minste een basisverzekering af te sluiten. Met deze verzekering verzeker jij jezelf voor bijvoorbeeld een bezoekje aan de huisarts. Ook medicijnen die jouw dokter je voorschrijft, worden vaak (gedeeltelijk) vergoed. Veel jongvolwassenen krijgen daarnaast te maken met andere zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan een controle bij de tandarts of een behandeling bij de fysiotherapeut.

Fysiotherapie en tandzorg maken geen deel uit van de basisverzekering. Je moet je aanvullend verzekeren wil je deze kosten vergoed krijgen. Door aanvullende verzekeringen stijgt jouw zorgpremie. Hier zit je vast niet op te wachten. Vraag je daarom altijd af of aanvullende verzekeringen echt nodig zijn. Ga je bijvoorbeeld nooit naar de fysio? Dan is het overbodig om je hiervoor aanvullend te verzekeren. Door kritisch naar jouw zorgverzekering te kijken, slaag je er ongetwijfeld in om een goedkope zorgverzekering samen te stellen.

2. Vergelijk zorgverkeringen met elkaar
Weet je inmiddels waarvoor jij je wilt verzekeren? Dan begint jouw zoektocht naar een goedkope zorgverzekering. Veel jongeren nemen hier niet de tijd voor. Toch kost zorgverzekeringen vergelijken tegenwoordig niet veel tijd meer. Want je kunt je namelijk tot een vergelijkingssite richten. Vul hier simpelweg in waar jouw zorgverzekering aan moet voldoen en de site doet de rest. Je krijgt binnen een paar tellen een overzicht met de kosten per zorgverzekering. Door verzekeringen te vergelijken is het vinden van een goedkope zorgverzekering een fluitje van een cent.

3. Verhoog het vrijwillig eigen risico
De meeste mensen sluiten een zorgverzekering af op basis van een vergelijking. Zij denken in dat geval de goedkoopste zorgverzekering gevonden te hebben. Toch kun je jouw premie vaak nog verder verlagen. De kans is namelijk aanwezig dat de vergelijkingssite het verplichte eigen risico van 385 euro als uitgangspunt heeft genomen. Als dit het geval is, kan je maandelijks (flink) besparen op jouw zorgverzekering.

Naast het verplichte eigen risico kennen we namelijk ook nog vrijwillig eigen risico. Dit kun je op 0 euro laten staan, maar ook verhogen met 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Hierdoor kan jouw eigen risico maximaal op 885 euro uitkomen, 385 euro verplicht en 500 euro vrijwillig. Waarom je jouw eigen risico verhoogt? Omdat jouw zorgpremie hierdoor daalt en dat scheelt in de vaste lasten. Het verhogen van jouw eigen risico heeft overigens ook een nadeel. Als je zorg nodig hebt die niet vergoed wordt door jouw verzekeraar, draai je zelf op voor een groter deel van de kosten. Bepaal daarom goed of je dit het risico waard vindt alvorens je jouw eigen risico verhoogt.

Dit is een samenwerking met Zilveren Kruis

Het einde van 2020 nadert en dat betekent dat we collectief weer mogen overstappen van zorgverzekering voor het jaar 2021. Het overstappen is voor veel mensen een moment van verandering en anticipatie op het komende jaar. Een belangrijk onderdeel van de zorgverzekering is het eigen risico. Naast de verschillende keuzes op het gebied van wat je wél en juist niet wilt verzekeren, is het eigen risico van enorme invloed op de maandelijks te betalen premie. Het kostenverschil tussen het hoogste en het laagste eigen risico kan tot wel dertig euro per maand oplopen. Dit is meer dan 300 euro op jaarbasis. Het is dus verstandig om je goed in te lezen in het eigen risico voordat je hier een beslissing over maakt! In deze blog vertellen we je meer over het eigen risico.

Waarom een eigen risico

Het wettelijke eigen risico is in het leven geroepen om de zorgverzekeringen voor iedereen betaalbaar te houden. Door gebruik te maken van een wettelijk minimum eigen risico van 385 euro, is de maandelijkse premie op de zorgverzekering stukken lager. Op deze manier betalen we allemaal mee aan het collectief goedkoper houden van de zorgverzekering. Ditzelfde geldt overigens voor het eigen risico op alle verzekeringen!

Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico van de zorgverzekering is zoals gezegd minimaal 385 euro. Als je een zorgverzekering hebt met een eigen risico van 385 euro, dan weet je dat je nooit meer dan 385 euro hoeft te betalen als je gebruik maakt van de zorgverzekering. Dit geldt overigens enkel voor de zaken die onder de basisverzekering vallen. Het eigen risico geldt in de meeste gevallen niet voor aanvullende verzekeringen. Het maximale eigen risico is 885 euro. Als je het komende jaar een goedkope zorgverzekering 2021 wilt, dan kun je kiezen voor dit hoge eigen risico. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit wel op je eigen risico! Als er komend jaar iets ernstigs gebeurt en dit hoge zorgkosten met zich meebrengt, zul je deze tot 885 euro zelf moeten betalen. Om voor jezelf te bepalen welk eigen risico en welke verzekering het beste bij jou passen is het verstandig om de verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken op VergelijkdeZorgverzekeringen.nl!

Leefstijl onmisbaar ingrediënt voor verbetering dagelijks leven met reuma

In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat het aanpassen van de levensstijl een positief effect kan hebben op de ziektelast van allerlei aandoeningen. ReumaNederland is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen met reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft aan een leefstijlbehandeling voor de meer dan 2 miljoen mensen in Nederland met een reumatische aandoening. ErasmusMC is betrokken bij het wetenschappelijke kader van de leefstijlbehandeling.

Vier pijlers centraal in leefstijlprogramma reuma

De laatste (internationale)wetenschappelijke inzichten en recente studies over voeding, leefstijl en verschillende vormen van reuma worden in het leefstijlprogramma meegenomen. Het voedingspatroon heeft als basis het Mediterrane dieet.

Het leefstijlprogramma dat naast voeding bestaat uit de pijlers beweging, ontspanning en slaap moet in 2021 starten. De komende maanden wordt het programma samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgverleners ontwikkeld. Deelnemers krijgen door het programma handvatten aangereikt krijgen om een nieuwe, gezonde leefstijl te implementeren die een positief effect heeft op bijvoorbeeld de vermoeidheid die veel mensen met reuma ervaren.

Verankering in zorgverzekering essentieel

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen ReumaNederland: “Leefstijlprogramma’s moeten een serieuze plek krijgen binnen de zorgverzekering. Het is van groot belang dat er ook bij politiek en zorgverzekeraars veel meer aandacht komt voor wat levensstijl kan betekenen voor de verbetering van het dagelijks leven van mensen met reuma. Veel mensen met reuma geven aan dat als ze goed in hun vel zitten, ze minder last hebben van de aandoening en beter kunnen meedoen in het dagelijks leven. Ons ultieme doel is dan ook om dit leefstijlprogramma vergoed te krijgen voor alle mensen met reuma.”

Martijn van Beek, directeur Voeding Leeft: “Deze samenwerking is bijzonder en uniek. We gaan ervoor om als eerste een bewezen effectieve leefstijlbehandeling voor mensen met reuma in het basispakket te krijgen. Om de kwaliteit van leven voor mensen met reuma te vergroten met een leefstijlbehandeling naast of misschien wel in plaats van medicatie. Oftewel betere zorg, tegen lagere zorgkosten; dat is onze missie.”

Het programma wordt mede gefinancierd door de Noaber Foundation.

Over Voeding Leeft

Voeding Leeft is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en exploiteren van leefstijlprogramma’s samen met wetenschappers, artsen en andere professionals. Vanuit de visie dat elk individu gezondheidswinst kan behalen door zich een gezonde leefstijl eigen te maken. Naast het verhogen van de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte, vloeit daar ook een ander doel uit voort: het verminderen van maatschappelijke zorgkosten. Voeding Leeft is de ontwikkelaar van het succesvolle programma Keer Diabetes2 Om waarbij al duizenden mensen hun diabetes hebben omgekeerd en dat vergoed wordt door VGZ en Menzis. Ook zijn zij de grondleggers van de programma’s Eet voor Reuma, Anders Eten bij MS en IBD-Eet je mee?

Bron: ReumaNederland

De eerste zonnestralen van het jaar, de bomen en de rest van de natuur in bloei… Het is lente! Voor velen een moment waar ze de natte en koude winter naar uit hebben gekeken. Maar voor een aantal ook het minst favoriete seizoen. De reden? Hooikoorts. Een naar kwaaltje waar gelukkig wel wat aan te doen is. Veel dingen kun je zelf doen en soms kun je via je zorgverzekering hulp krijgen. Benieuwd? We zetten onze 5 tips tegen hooikoorts voor je op een rij.

Wat is hooikoorts?

Voor we met de tips beginnen, is het handig om te weten wat hooikoorts precies is. Hooikoorts is een allergie voor het stuifmeel (pollen) van bomen, grassen en planten. Daarom is het in de lente vaak zo erg, omdat dan de natuur weer groeit en bloeit. De pollen irriteren je ogen, neus en mond. Daardoor zijn veel voorkomende symptomen vaak: tranende ogen, droge keel, veel niezen en een snotterige neus. Bij extreme klachten kan zelfs koorts voorkomen, hoofdpijn of benauwdheid.

Wat kun je tegen hooikoorts doen?

Wat kun je tegen hooikoorts doen

Er zijn een aantal praktische dingen die je zelf kunt doen om je klachten bij hooikoorts te verminderen.

 1. Maak regelmatig schoon. Een open deur misschien, maar je huis schoonhouden helpt enorm. Een goede stofzuiger is bijvoorbeeld aan te raden. Eentje met filter voor allergieën zorgt ervoor dat de meeste pollen in de stofzuiger verdwijnen. Houd jij van je was buiten ophangen? Sla dat in het hooikoorts seizoen maar even over. Anders blijven de pollen in je wasgoed kleven.
 1. Vermijd de pollen zoveel mogelijk. Er bestaat een pollenradar! Dat is een ware uitkomst voor iedereen met hooikoorts. Check voor je naar buiten gaat hoe het met de pollen bij jou in de buurt is. Bij code rood is het verstandiger om even binnen te blijven. Moet je toch naar buiten? Ga dan alleen voor het noodzakelijke en sla die lange wandeling maar even over. Trotseer je wel de buitenwereld? Dan is een zonnebril een absolute must! Het liefst zo’n hele grote. Dan ga je én met de mode mee én je beschermt je ogen voor de pollen in de lucht.
 1. Medische hulp bij hooikoorts. Soms kom je er met de huis, tuin en keuken middeltjes nog steeds niet vanaf. Vraag dan advies van je huisarts. Er bestaan verschillende medicijnen tegen hooikoorts. Van druppels tot spray en pilletjes. Zorg van je huisarts wordt vergoed uit je zorgverzekering. Schrijft je arts medicijnen voor? Dan kan het soms zijn dat je een eigen risico moet betalen. Goed om dit van te voren even te checken bij je zorgverzekeraar.
 1. Vitamines. Ben je niet zo van de medicijnen? Dan kunnen goede vitamines ook nog wel eens helpen. Slik bijvoorbeeld extra vitamine C. Bijenpollen en kamille helpen bij sommige mensen ook. Houd je wel van die natuurlijke oplossing? Mensen hebben ook baat bij honing van een lokale imker. In honing zit namelijk een kleine hoeveelheid pollen. Als je hier iedere dag een klein beetje van neemt, bijvoorbeeld in de thee, went je lichaam er aan en ervaar je minder klachten.
 1. Heb je überhaupt geen zin in klachten? Dan schijnt acupunctuur nog wel eens te helpen. Maar dit werkt alleen preventief. Je moet er dus mee beginnen voordat het hooikoortsseizoen begint. Wil je dat eens proberen? Kijk dan ook eens of je recht hebt op een vergoeding uit je zorgverzekering. Vaak moet je hier wel aanvullend voor verzekerd zijn.

Hopelijk heb je wat aan onze tips tegen hooikoorts!

De corona crisis raakt de Nederlandse samenleving hard. Ondernemers hebben het zwaar, mensen komen op straat te staan doordat bedrijven failliet zijn gegaan, enzovoorts. Niet alleen de horeca heeft te maken met een verlies aan omzet, ook in de zorg ziet men de inkomsten teruglopen. Waar dat niet direct geldt voor ziekenhuizen, is dat wel het geval bij bijvoorbeeld tandartsen, fysiotherapeuten, enzovoorts. De misgelopen omzet wordt grotendeels gecompenseerd vanuit de Nederlandse schatkist. Dit betekent echter niet, dat we de gevolgen van de corona crisis hiermee niet zullen merken. Ergens moet de schatkist worden aangevuld. Experts verwachten dan ook dat de corona crisis effect zal hebben op de zorgpremie van 2021. 

Zorgverzekering zal duurder worden in het komende jaar

Deze experts verwachten dat de premie voor de zorgverzekering zal stijgen in het komende jaar. Een hogere premie maakt dat een deel van de kosten voor het laten voortbestaan van verschillende zorginstellingen vergoed kan worden. Overigens zijn zorginstellingen en verzekeraars niet alleen afhankelijk van de inkomsten uit de zorgpremie. Ook inkomensafhankelijke bijdragen en bijvoorbeeld betaalde belastingen dekken de zorgkosten voor Nederlandse burgers. Daarbij betalen Nederlanders jaarlijks een verplicht eigen risico, wanneer zij medische zorg nodig hebben. 

Lagere premie door vrijwillig eigen risico

Een hogere premie voor de zorgverzekering in 2021 heeft gevolgen voor de koopkracht van consumenten. Waar hun inkomen gelijk blijft of nauwelijks stijgt, nemen de vaste lasten door deze verhoging toe. Dit betekent dat het besteedbaar inkomen en daarmee de koopkracht van burgers verlaagd wordt. Dit kun je opvangen door voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. Het vrijwillig eigen risico wordt bij het verplichte eigen risico opgeteld. In ruil voor een hogere eigen risico biedt de verzekeraar je een korting aan op de premie voor je zorgverzekering. Zeker wanneer je zelden medische zorg nodig hebt, kan dit het overwegen waard zijn. 

Zorgverzekeringen vergelijken belangrijk eind 2020

Voorkom onnodig hoge medische kosten in 2020! Je zorgverzekering vergelijken bij verschillende verzekeraars is hierbij een belangrijke stap. Aan het eind van 2020 heeft iedere burger de mogelijkheid over te stappen naar een andere verzekeraar. Gebruik een online tool om de verzekeringen bij verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Let hierbij op de premie, de dekking en eventuele extra’s. Het is niet ongebruikelijk dat je een kleinigheidje krijgt, wanneer je een nieuwe klant bent bij een verzekeraar. Daarbij is overstappen tegenwoordig heel eenvoudig. Doe het wel op tijd, je aanvraag moet voor het nieuwe jaar verwerkt zijn. 

Urineverlies is een lastig probleem. Veel Nederlanders krijgen ermee te maken. En boven de 75 jaar is zelfs rond 20% van alle ouderen incontinent. Een vervelend probleem, want het is niet fris en ook onaangenaam voor jezelf. Ook kan het soms tot psychische klachten leiden. En dan is er natuurlijk ook nog de financiële kant. Want incontinentieluiers of andere materialen kosten natuurlijk geld. En wat vergoed de zorgverzekering daarvan precies? Lastig, want de regels veranderen elk jaar en worden steeds ondoorzichtiger. In deze blog zetten we alles even voor je op een rij.

Incontinentiemateriaal zelf kopen

Het klinkt misschien niet logisch, maar veel mensen kopen hun incontinentiemateriaal vaak gewoon zelf. Wanneer je dit laat vergoeden door je zorgverzekeraar, dan zitten daar namelijk wat nadelen aan. Zo mag je niet zelf het merk en soort incontinentiemateriaal uitzoeken. En ook de hoeveelheid wordt door de zorgverzekeraar bepaald. Dit wordt berekend aan de hand van het advies van de huisarts. Ten slotte krijg je zo ook geen eigen risico in rekening gebracht. Het is handig om van te voren even te berekenen wat je kwijt bent met en zonder vergoeding. Soms scheelt dit namelijk maar heel weinig. En dan is het vaak prettiger om zelf je eigen materiaal uit te zoeken.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Elke zorgverzekeraar heeft andere voorwaarden inzake incontinentiemateriaal. Bereken eerst hoeveel je op jaarbasis moet betalen aan incontinentiemateriaal. Bepaal daarna of je dit eventueel zelf wilt betalen of niet. Vervolgens zoek je via de vergelijkingssites online naar de zorgverzekering met de beste vergoeding. Houd er rekening mee dat je wel eerst je eigen risico van 385 euro moet betalen. Soms is het na het doorrekenen van alle kosten beter om het materiaal zelf te betalen.

Worden alle kosten vergoed?

Dit hangt ook weer af van de zorgverzekeraar en welke materialen je nodig hebt. Allereerst moet de huisarts een doorverwijzing opstellen om de materialen vergoed te krijgen. Ze worden ook niet in alle gevallen vergoed (denk bijvoorbeeld aan kortdurende incontinentie). In principe worden alle kosten voor 100% vergoed. Gebruik je hele dure incontinentieluiers, dan moet je soms een deel bijbetalen. Ook vallen sommige hulpmiddelen zoals een plaswekker, weer onder de aanvullende verzekering.

Incontinentie

Wat wordt wel en niet vergoed?

Wat er precies wordt vergoed, kun je vinden in de Zorgverzekeringswet. Wegwerpluiers, luierbroekjes, netbroekjes, wasbare luiers, anaaltampons of anaalpluggen worden allemaal vergoed. Overige producten zoals bijvoorbeeld plaswekkers, worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Andere producten zoals beschermende producten voor de huid, middelen tegen geurtjes, beschermende kleding of onderleggers voor op bed worden niet vergoed.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je gaat allereerst naar de huisarts en die bepaalt of er wel of geen materialen vergoed worden. Daarna ga je naar de apotheek. Vaak wordt het incontinentiemateriaal geleverd door Benudirect of Pluripharm. Zij regelen alles met de zorgverzekering. In een intakegesprek wordt de juiste soort en hoeveelheid materialen vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in een online dossier. Dit kun je zelf eventueel ook inzien. Hier worden alle gegevens in vastgelegd.

Of het nu door genen of angst voor de tandarts komt: niet iedereen is gezegend met een gezonde mond. Gelukkig weet een specialist met haast elk gebit wel raad. Dus waar je ook mee worstelt, met een passende zorgverzekering is een flitsende glimlach betaalbaar en binnen handbereik.

Gaatje of ontsteking

Voor één of meerdere gaatjes kun je meestal bij je tandarts terecht. Vaak wordt het probleem verholpen door de bacteriën uit de gaatjes te boren. Dat voorkomt ook verdere complicaties. Bij ontstoken tandvlees kan de tandarts je tips geven voor het onderhouden, poetsen en verzorgen van je tanden.

Tip: Tandheelkundige zorg wordt bijna nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Sluit daarom tijdig een passende tandverzekering af zodat je niet voor onvoorziene kosten komt te staan en met een gerust hart de tandartspraktijk binnenwandelt.

Ontbrekende tand(en)

Als je een rottende tand of kies hebt of als de zenuw ernstig ontstoken is, moet deze meestal getrokken worden om te voorkomen dat de hele mondgezondheid eronder lijdt. Een tandtechnicus vervangt de ontbrekende tanden door kronen, bruggen of een andere soort implantaten. Doordat de kleur en vorm van de implantaten goed aansluit op de rest van je tanden, zie of voel je het verschil nauwelijks.

 Tandbeschadiging en -verkleuring

Bij een gebroken, beschadigde of ernstig verkleurde tand kunnen facings en kronen een uitkomst bieden. De tandarts schuift de facing als een soort ‘kapje’ over de tand. Voor kiezen worden kronen gebruikt. In bepaalde gevallen van tandverkleuring kan de tandarts voorstellen om met een professionele bleekbehandeling de tanden meerdere tinten op te lichten.

Tips voor een gezonder gebit

Tips voor een gezonder gebit

Smoor gebitsproblemen in de kiem met de volgende tips:

 Poets je tanden twee keer per dag en het liefst elektrisch. Doe dit aandachtig en twee minuten lang.

 • Gebruik tandpasta met fluoride om gaatjes te voorkomen.
 • Gebruik ook dagelijks tandenstokers of ragers om de ruimte tussen je tanden te reinigen.
 • Bloedend tandvlees? Vraag je tandarts of mondhygiënist om advies en poetsinstructies.
 • Ga tweemaal per jaar op controle bij de tandarts en mondhygiënist – ook als je geen klachten hebt. Zo ben je er op tijd bij in het geval van gaatjes, ontstoken tandvlees of andere beginnende gebitsproblemen en kunnen grote ingrepen worden voorkomen.
 • Voorkom tandverkleuring door – waar mogelijk – rode wijn, koffie, thee en sigaretten te laten staan.

 

Zo tegen het einde van het jaar is het weer zo ver: we krijgen allemaal de mogelijkheid om de zorgverzekeringen te vergelijken en eventueel een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Maar waar let je nu op bij het kiezen van een zorgverzekering en hoe kies je een verzekering die bij je past? We geven je een aantal handige tips.

1. Personaliseer waar mogelijk

Er zijn een aantal verzekeraars die je de mogelijkheid geven om jouw zorgverzekering helemaal naar je eigen wensen in te richten. Deze zorgverzekering  van FBTO geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om allerlei modules toe te voegen aan de basisverzekering. Op deze manier kun jij zelf beslissen wat je wel en wat je niet wilt verzekeren en heb je alle keuzevrijheid. Ga je bijvoorbeeld maar eens per jaar naar de tandarts maar maandelijks naar de fysio? Dan pas je jouw pakket hier gewoon helemaal op aan!

2. Welk eigen risico wil je betalen?

Het verplicht eigen risico bedraagt 385 euro; dit betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf betaald. Hoewel dit eigen risico verplicht is, kun je er vervolgens wel voor kiezen om het op te hogen met een vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro. Dit betekent dat je meer zorgkosten zelf betaalt, maar dat je maandelijkse en jaarlijkse premie zomaar eens flink zouden kunnen dalen. Kijk even goed naar je maandelijkse budget en je financiële mogelijkheden om zorg in eerste instantie zelf te betalen. Op basis hiervan kun je makkelijk een keuze maken!

3. Kies voor aanvullende verzekeringen

Kies voor aanvullende verzekeringen

Die modules waar we het eerder al over hadden zijn ontzettend handig: ze geven je namelijk ook de mogelijkheid om jezelf extra te verzekeren waar het nodig is. Ga je bijvoorbeeld regelmatig naar de tandarts en heb je wat problemen, dan kan het verstandig zijn om jezelf aanvullend te verzekeren voor deze kosten.

4. Alleen of samen?

Net als bij veel andere verzekeringen heb je ook bij de zorgverzekering de mogelijkheid om kinderen onder de 18 mee te verzekeren in jouw polis; handig voor al die verkoudheidjes. Je kunt er daarnaast ook voor kiezen om de verzekeringen van het hele gezin bij dezelfde verzekeraar af te sluiten; dit zou zomaar eens tot een mooie pakketkorting kunnen leiden!

5. Verzekeren via een collectief

Kijk ook even of je de mogelijkheid hebt om jezelf te verzekeren via een collectief. Gemeenten, werkgevers en vakbonden bieden vaak mooie collectiviteitskortingen aan waardoor jij jouw zorgverzekering voor een lager bedrag af kunt sluiten.

Dit artikel is door een samenwerking tot stand gekomen.

Net als ieder jaar verandert er ook in 2020 weer wat aan de zorgverzekering. Maar wat staat je nu eigenlijk te wachten? Hoe hoog is de verwachte zorgpremie en hoe zit het met het eigen risico? We hebben de meest recente updates voor je verzameld!

1. Afsluiten nieuwe zorgverzekering

Je zorgverzekering vergelijken is ook dit jaar weer de moeite waard. Op 12 november 2019 moeten de zorgverzekeraars hun premies voor de verzekeringen bekend gemaakt hebben, en 31 december 2019 is de uiterste datum voor het opzeggen van je huidige zorgverzekering. Je hebt vervolgens tot 31 januari 2020 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Gebruik deze tijd dus om alle mogelijkheden te vergelijken met de hulp van onafhankelijke partijen zoals zum.nl.

2. De zorgpremie

Het bedrag dat jij maandelijks aan je verzekeraar betaalt om verzekerd te zijn wordt ook wel de zorgpremie genoemd. Hoewel de basisverzekering bij de meeste verzekeraars gelijk is, betekent dit niet altijd dat de zorgpremie even hoog is. Daarnaast gaat het kabinet er ook nog eens vanuit dat de zorgpremie gemiddeld met een paar euro per maand zal gaan stijgen. Dit betekent dat de gemiddelde zorgpremie op zo’n €118,50 uit zou komen. Hoe de uiteindelijke premie eruit komt te zien zou je voor 12 november 2019 moeten weten.

3. Het eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat jij zelf aan zorgkosten betaald voordat jouw zorgverzekeraar je een vergoeding aanbiedt. Consulten bij de huisarts en verzekeringen voor kinderen vallen hier niet onder. In 2019 heeft iedere zorgverzekeraar een verplicht eigen risico van €385, en dit zal in 2020 hetzelfde blijven. Dit komt omdat er in het regeerakkoord 2017-2021 aangegeven staat dat het eigen risico gedurende de hele kabinetsperiode hetzelfde blijft.

2020 zorgverzekering

4. De zorgtoeslag

Daarnaast kun je in sommige gevallen zorgtoeslag ontvangen: een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is geheel afhankelijk van je inkomen. De maximale zorgtoeslag voor 2020 stijgt met €67 voor alleenstaanden en €95 voor meerpersoonshuishoudens. Dit maakt dat de stijging van de zorgtoeslag gelukkig hoger is dan de stijging van de zorgpremie.

5. De collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting die je ontvangt voor een collectieve zorgverzekering zal daarentegen van 10% naar 5% dalen. Wat de exacte premies zijn wordt in november bekend gemaakt.

6. Stoppen met roken

Vanaf 2020 zullen stoppen-met-roken programma’s vrijgesteld worden van het eigen risico wanneer deze bij de gecontracteerde zorgaanbieder gestart worden. Dit geldt alleen voor medicatie en gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken.

Pin It