Menu
Langer Thuis Wonen

Langer thuis wonen – Wat zijn de mogelijkheden voor zorg aan huis?

Niet alleen ouderen zelf willen langer thuiswonen. Ook de overheid stimuleert dit steeds meer. Het aantal 75-plussers dat alleen woont is de afgelopen jaren enorm toegenomen, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. De verwachting is dat de omvang van deze groep hard door stijgt tot bijna 1,3 miljoen personen in 2052,’ zo lezen we in de ‘Huishoudensprognose: jongeren en ouderen langer thuis’.

Om er voor te zorgen dat ouderen ook gezond en veilig langer thuis kunnen blijven wonen is het belangrijk dat de nodige maatregelen worden genomen. Welke maatregelen dit zijn is natuurlijk afhankelijke van de conditie van de plusser. Vaak is het in het begin van het ouder worden voldoende om er voor te zorgen dat er wat meer sociale controle is. Dus het wat vaker een bezoekje brengen, om te kijken of alles goed gaat is dan meestal voldoende.

Ontstaan de eerste onhebbelijkheden, zoals wat slechter zicht of gehoor is dit ook nog eenvoudig op te lossen door een opticien of audicien te bezoeken voor een bril of hoortoestel. Gemiddeld worden er per jaar zo’n 150.000 gehoorapparaten aangeschaft en zelfs 6 op de 10 mensen hebben een bril. Een eenvoudig manier om deze kleine probleempjes op te lossen. Vaak kunnen een bril of een hoortoestel met vergoeding worden gekocht.

Worden de problemen wat groter dan moet er gekeken worden naar wat ingrijpendere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een aangepaste badkamer, het verwijderen van drempels in huis of wellicht zelfs het aanschaffen van een traplift.

Wanneer er hartproblemen ontstaan dan is het ook aan te raden om bijvoorbeeld een AED aan te schaffen. Het inzetten van een AED kan de kans op overleving bij een hartstilstand namelijk met 23% vergroten. Er zijn diverse types AED apparaten. U kunt deze bestellen via procardio.nl

Op deze manier kunnen we niet alleen langer thuiswonen, maar dit thuiswonen ook zo aangenaam mogelijk maken.