Tag

thuis wonen

Browsing

Wanneer u zelf te maken krijgt met dementie of iemand van uw naasten deze diagnose krijgt zal er veel veranderen in het dagelijks leven. Natuurlijk hoeft u niet direct beslissingen te nemen over uw eigen zorg of die van uw naasten. Het is goed om te weten waar u gedurende de tijd rekening mee moet houden en welke (professionele) zorg er ingeschakeld moet worden.

Schakel een casemanager in

Een casemanager ondersteunt de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Zeker aan het begin van de diagnose kunt u ondergesneeuwd raken in informatie en beslissingen. Een casemanager zal zowel met de cliënt zelf als met de naaste bespreken welke zorg er nodig is. Ook zal een casemanager vastleggen welke beslissingen er genomen moeten worden. Zeker in het begin stadium van dementie kan en cliënt zelf nog beslissingen maken. Een casemanager schakelt tussen beide partijen om zo tot de beste oplossingen te komen. Samen met een casemanager stippelt u een plan uit. Wie gaat er beslissen over vervoer, wonen en zorg en welzijn. Er komt een tijd dat de persoon met dementie niet meer zelf kan beslissen in dat geval heeft de casemanager al een plan klaar liggen waar iedereen destijds ook mee in heeft gestemd.

Zo lang mogelijk thuis wonen

Hoe erger de dementie wordt hoe meer zorg een naaste moet verlenen. Het kan goed zijn om huishoudelijke hulp of thuiszorg in te schakelen om de zorg voor de mantelzorger iets te beperken. Een kleine aanpassing in huis kan al een groot verschil maken. Wanneer het gevaarlijk wordt om de persoon met dementie thuis te laten blijven wonen wordt het tijd om na te denken over een verhuizing naar een verpleeghuis. Het verhuizen naar een verpleeghuis is vaak de laatste fase van dementie waarbij veel zorg nodig is. Een naaste kan de zorg niet alleen opbrengen waardoor een verpleeghuis de enige optie is. Door in het begin stadium met een casemanager te regelen wie welke beslissingen op welk moment mag nemen en dit vast te leggen voorkom je narigheden in een later stadium.

Dementie is een sluipende ziekte met hele grote gevolgen voor de persoon met dementie zelf maar ook voor de naasten. Praat met de omgeving en leg zeker in het begin stadium goed vast wat er is afgesproken over de zorg. Helaas komt het nog wel eens voor dat mensen in een later stadium zorg weigeren en zo een gedwongen opname krijgen omdat ze een gevaar voor zich zelf en een ander zijn. Met de juiste zorg, thuishulp en aanpassingen in huis kan het leven voor de cliënt maar ook voor de naaste dragelijker worden om zo toch nog zo lang mogelijk van elkaar te kunnen genieten.

Wanneer we ouder worden en we te maken krijgen met bepaalde gebreken is het soms lastig om in ons bestaande huis te blijven wonen. Wel kunnen we het moment van verhuizen uitstellen door aanpassingen te maken in onze bestaande woning. Welke aanpassingen noodzakelijk zijn is natuurlijk afhankelijk van de soort gebreken die u ervaart.

Een van de veel voorkomende gebreken die we ervaren wanneer we ouder worden is dat we slechter te been worden en traplopen vaak een erg lastig wordt. Een optie zou zijn om een slaapplek op de begane grond te creëren, maar in veel huizen is daar geen plaats voor. Een andere optie zou dan een traplift kunnen zijn.

Vaak is dit ook een kostbare optie, maar er zijn wel mogelijkheden waardoor dit wel een betaalbare optie kan worden. Zo kunt u bij de WMO een subsidie op een traplift aanvragen voor het installeren van een traplift. De regels en vergoedingen kunnen hiervoor per gemeente verschillen. Mocht u in aanmerking willen komen voor een subsidie is het verstandig om bij uw eigen gemeente navraag te doen wat de mogelijkheden zijn. Doordat hier een aanvraagprocedure aan vooraf gaat kan het zijn dat de wachttijd behoorlijk oploopt voordat u de traplift daadwerkelijk in huis heeft.

Een optie om de wachttijd te verkorten kan zijn om een aanvraag te doen voor een tweedehands traplift. Veel gemeenten ervaren het hergebruik van hulpmiddelen als iets positiefs en dit kan een positieve uitwerking hebben op uw subsidie-aanvraag.

Mocht uw aanvraag toch worden afgewezen dan kunt u er ook nog voor kiezen om zelf een tweedehands traplift aan te schaffen. De kosten voor deze lift zijn aanzienlijk lager dan van een nieuw exemplaar. Soms kan dit wel tot 50% schelen op de prijs die u betaalt voor een nieuwe traplift.

Voor u zijn er verder geen risico’s aan verbonden. De traplift wordt volledig ingemeten en geïnstalleerd en ook ontvangt u een garantie op uw traplift. Doordat het om bestaande trapliften gaat is er ook weinig leveringstijd. Soms kan de traplift al binnen 24 uur worden geleverd.

Tot slot is de keuze voor een tweedehands traplift ook nog eens een milieubewuste keuze. Door hergebruik van de materialen wordt het milieu minder belast.

Een betaalbare manier om langer thuis te blijven wonen!

 

 

Niet alleen ouderen zelf willen langer thuiswonen. Ook de overheid stimuleert dit steeds meer. Het aantal 75-plussers dat alleen woont is de afgelopen jaren enorm toegenomen, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. De verwachting is dat de omvang van deze groep hard door stijgt tot bijna 1,3 miljoen personen in 2052,’ zo lezen we in de ‘Huishoudensprognose: jongeren en ouderen langer thuis’.

Om er voor te zorgen dat ouderen ook gezond en veilig langer thuis kunnen blijven wonen is het belangrijk dat de nodige maatregelen worden genomen. Welke maatregelen dit zijn is natuurlijk afhankelijke van de conditie van de plusser. Vaak is het in het begin van het ouder worden voldoende om er voor te zorgen dat er wat meer sociale controle is. Dus het wat vaker een bezoekje brengen, om te kijken of alles goed gaat is dan meestal voldoende.

Ontstaan de eerste onhebbelijkheden, zoals wat slechter zicht of gehoor is dit ook nog eenvoudig op te lossen door een opticien of audicien te bezoeken voor een bril of hoortoestel. Gemiddeld worden er per jaar zo’n 150.000 gehoorapparaten aangeschaft en zelfs 6 op de 10 mensen hebben een bril. Een eenvoudig manier om deze kleine probleempjes op te lossen. Vaak kunnen een bril of een hoortoestel met vergoeding worden gekocht.

Worden de problemen wat groter dan moet er gekeken worden naar wat ingrijpendere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een aangepaste badkamer, het verwijderen van drempels in huis of wellicht zelfs het aanschaffen van een traplift.

Wanneer er hartproblemen ontstaan dan is het ook aan te raden om bijvoorbeeld een AED aan te schaffen. Het inzetten van een AED kan de kans op overleving bij een hartstilstand namelijk met 23% vergroten. Er zijn diverse types AED apparaten. U kunt deze bestellen via procardio.nl

Op deze manier kunnen we niet alleen langer thuiswonen, maar dit thuiswonen ook zo aangenaam mogelijk maken.

Pin It