Menu
Overlijden

Wat komt er kijken bij het regelen van een uitvaart?

Als er een dierbare overlijdt komt er ineens veel op je af. Je wordt overspoeld door emoties, maar toch moet je veel administratieve dingen regelen en natuurlijk de uitvaart. Je moet dit doen in een vrij korte tijd. Dat kan erg stressvol zijn. In dit artikel bekijken we wat er komt kijken bij het overlijden van een dierbare en welke dingen je moet regelen. 

Aangifte van overlijden

Wie de aangifte van overlijden doet ligt aan de situatie waarin iemand is overleden. Overlijdt een dierbare thuis, bel dan de huisarts zodat deze een verklaring van overlijden kan afgeven. Overlijdt iemand in het ziekenhuis dan wordt deze verklaring door de behandelend arts afgegeven. Bij de gemeente moet ook aangifte van overlijden gedaan worden. Van de ambtenaar van de burgerlijke stand krijg je een uittreksel van de akte van overlijden. Maak hiervan enkele kopieën. Vaak heb je deze nodig om administratieve zaken te regelen. Veel instanties vragen om een kopie van deze akte. In sommige gevallen doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. 

Bekijk welke zaken de overledene zelf heeft geregeld

Misschien heeft de overledene zijn wensen al kenbaar gemaakt aan de nabestaanden of al besproken met de begrafenisondernemer. Vaak is er in dat geval een testament of wilsbeschikking waarin alles beschreven staat. Hierin staat ook of de overledene begraven of gecremeerd wil worden. Het testament zal dan worden uitgevoerd. Bekijk of de overledene een uitvaartverzekering of een andere financiële regeling heeft om de kosten van de begrafenis te dekken. Een uitvaartverzekering ontzorgt je vaak op vele gebieden, waardoor je meer rust hebt om je voor te bereiden op de uitvaart. 

Versturen van rouwkaarten

Na het overlijden is het gebruikelijk om de mensen die de overledene gekend hebben op de hoogte te stellen. Dit kan door het versturen van een rouwkaart of door een advertentie in de krant te plaatsen. Denk na over een geschikte tekst en laat de rouwkaarten drukken. Maak een adressenlijst met alle adressen van de vrienden, familie en kennissen van de overledene. 

Regelen van de uitvaart

Als je de uitvaart laat regelen voor een uitvaartverzorger dan doet deze het meeste werk voor je. De uitvaartverzorger staat je voor, tijdens en na de uitvaart bij om alles rondom de uitvaart te regelen. Al snel na het overlijden komt de uitvaartverzorger langs voor de verzorging van de overledene. Samen bespreek je de locatie, wordt er een begraafplaats gereserveerd of het cremeren wordt geregeld. Ook het organiseren van de doodskist of lijkwade wordt geregeld. Daarnaast regelt de uitvaartverzorger de coördinatie van de uitvaart zelf. Na de verzorging van de overledene wordt deze in het uitvaartcentrum of thuis opgebaard. Samen met de uitvaartverzorger bekijk je de laatste wensen van de overledene voor het afscheid. Denk na over hoe de uitvaart eruit zal komen te zien. Wil je zelf iets zeggen of zijn er andere naasten die iets willen zeggen tijdens het afscheid? Welke muziek moet er gedraaid worden? Wil je een foto of meerdere foto’s van de overledene tonen tijdens het afscheid?  

Na de uitvaart

Denk ook na over de verschillende manieren van condoleren. Kies je voor een condoleanceregister dat mensen kunnen tekenen voor aanvang van de uitvaart, of wil je liever een online condoleanceregister. Hoe wil je dat de bezoekers de nabestaanden condoleren? Meestal gebeurt dit in een rij, maar tegenwoordig kiezen nabestaanden er ook voor om dit in een lossere vorm te doen, bijvoorbeeld doordat de bezoekers rondlopen. 

Begeleiding 

Enkele dagen of weken na de uitvaart neemt de begrafenisondernemer nogmaals contact op. Om te horen hoe het met je gaat en om te praten over het afscheid. De begrafenisondernemer kan je ook helpen om het regelen van een grafsteen of grafmonument of om een bestemming te zoeken voor de as. Hierna is voor veel nabestaanden de periode van rouw aangebroken. Ook als je hulp wil bij de rouwverwerking kun je hiervoor terecht bij de begrafenisondernemer. Deze kan je doorverwijzen naar de juiste organisaties die je hiermee kunnen helpen. 

Wat kost een uitvaart?

De kosten van een begrafenis liggen al snel rond de 10.000 euro, afhankelijk van de wensen. Veel mensen onderschatten dit, omdat ze er liever niet teveel over nadenken. Doorgaans is een begrafenis duurder dan een crematie, omdat bij een begrafenis een deel van de kosten uit grafkosten zijn opgebouwd. Bij een begrafenis komen er ook kosten bij voor het grafmonument. Een grafsteen kost al snel enkele duizenden euro’s.