Tag

overlijden

Browsing

Wist u dat Nederlanders zich graag goed verzekeren? We behoren binnen Europa tot een van de best verzekerde landen, of het nu gaat om schadeverzekeringen of levensverzekeringen.

Wie verzekert zich nu niet tegen financiële schade via een inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering? Ook levensverzekeringen zijn geliefd ‘voor later’, denk bijvoorbeeld aan een overlijdensrisicoverzekering, een studieverzekering zodat uw kinderen een mooie opleiding kunnen volgen of een lijfrenteverzekering.

Een lijfrenteverzekering is bedoeld om voor uw pensioen te sparen en/of om uw pensioengat op te vullen. U spaart gedurende een afgesproken aantal jaren om na uw pensioen te kunnen genieten van extra inkomen. Prettig als aanvulling op uw pensioen of om leuke dingen van te kunnen doen.

Het kan ook voorkomen dat uw opgebouwde lijfrente voor uw AOW-datum tot uitkering zou komen of dat u na pensioendatum de uitkering nog niet nodig heeft.

Of dat de spaarrente nog verder is gedaald of zelfs negatief is geworden. In dat geval levert uw opgebouwde lijfrentekapitaal in de uitkeringsfase weinig meer op dan het ‘envelopje in de sokkenla’. Het is daarom geen wet van Meden en Perzen dat u uw lijfrenteverzekering laat uitkeren zodra deze vrijkomt.

Er zijn nog een aantal andere opties om uw vrijkomende lijfrente optimaal in te zetten, zoals we in dit artikel laten zien.

Wat is een lijfrente eigenlijk precies?

Een lijfrenteverzekering heeft als doel om extra inkomen op te bouwen voor na uw AOW gerechtigde datum. U spaart niet alleen voor een extra spaarpotje (pensioengat dichten); u heeft tijdens de opbouwfasefase vaak ook recht op een belastingvoordeel. De uitkering van uw lijfrente wordt vervolgens tijdens uw pensioenperiode in maandelijkse frequenties aan u overgemaakt.

U spreekt, zodra u de lijfrenteverzekering afsluit, ook meteen de einddatum af. In de meeste gevallen komt deze datum overeen met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

Het is ook mogelijk om de einddatum door te schuiven tot maximaal 5 jaar na ingang van uw pensioen. Na die 5 ‘extra’ jaren moet het opgebouwde bedrag worden omgezet in een uitkerende vorm. Dat kan bij een verzekeraar zijn of in de vorm van een bankspaaroplossing (gebaseerd op vaste spaarrente of beleggen).

Het gespaarde bedrag mag niet eenmalig en in zijn geheel worden uitgekeerd. U moet het in minimaal 5 jaar tijd laten uitkeren op basis van gelijke termijnen. Tijdens de opbouwfase waren de ingelegde premies aftrekbaar van de belasting, maar de periodieke uitkeringen worden gewoon belast in de uitkeringsfase (inkomensbelasting). De meeste mensen hebben wel het voordeel dat ze vanaf de AOW -leeftijd in een lagere belastingschijf vallen.

Zodra uw lijfrente vrijkomt, heeft u 3 opties om uw kapitaal optimaal te laten renderen:

Lijfrenteverzekering laten uitkeren? De beste 3 opties

 1. Afstemmen op uw leefbare jaren

Het kan een goed idee zijn om uw lijfrente niet levenslang te laten uitkeren, maar tot ongeveer uw 75ste. Dat zijn de ‘leefbare’ jaren waarin veel mensen nog actief en fit invulling kunnen geven aan hun leven. Laat u niet levenslang uitkeren maar tot uw 75ste, dan is de maandelijkse uitkering ook hoger.

Zo kunt u er extra van genieten, zeker als u het bedrag niet nodig heeft om van rond te komen maar er mooie dingen van kunt doen. De kans dat mensen na – laten we zeggen – hun 80ste nog een grote reis maken is immers een stuk kleiner.

 1. Door sparen met uw lijfrentekapitaal

Door sparen is een goede optie als u het bedrag (nog) niet nodig heeft op de einddatum van uw lijfrenteverzekering.

De AOW-leeftijd is de laatste jaren aardig naar achteren verschoven dus veel mensen moeten nog een paar jaar doorwerken na hun 65ste. De lijfrente valt dan eigenlijk te vroeg vrij voor verzekerden die nog gewoon salaris ontvangen uit werk of eigen onderneming.

Wat te doen in zo’n geval? Het lijfrentekapitaal mag nog maximaal 5 jaar renderen nadat u de afgesproken einddatum heeft bereikt. Daarna bent u verplicht om het kapitaal minstens 5 jaar lang laten uitkeren in termijnen. Deze uitkeringen vinden plaats vanuit een lijfrente-uitkering bankspaarrekening of via de verzekeraar.

 1. Beleggen met uw lijfrente

Beleggen is de derde optie om uw lijfrentegelden optimaal te benutten en biedt uitzicht op een hoger rendement dan bij sparen.

U heeft de mogelijkheid om uw expirerende ofwel vrijkomende lijfrente te (laten) beleggen in diverse beleggingsfondsen. Simpel gezegd; wordt de gehele pot met geld belegd en vervolgens periodiek uitgekeerd, in goede tijden krijg je meer en in slechte tijden minder uitgekeerd.

Uiteraard kan je wel je risico bereidheid zelf bepalen. Dat biedt uitzicht op een hoger rendement dan sparen.

Hetzelfde geldt voor het uitstellen van uw lijfrente-uitkering. Is het geld nog niet nodig, omdat uw AOW en aanvullend pensioen al voldoende inkomen genereren? Of kunt u nog niet stoppen met werken en moet u nog een paar jaar doorwerken? Het uitstellen van uw lijfrente en ermee beleggen kan dan slim zijn. Tegelijkertijd ligt er een hoger rendement dan met sparen in het verschiet.

Een combinatie van doorsparen (tip 2) en beleggen (tip 3) is ook mogelijk.  U belegt dan een deel van uw vrijgekomen lijfrentekapitaal en spaart met de rest. Voor wie de sprong naar 100% beleggen nog niet wil maken, biedt deze optie ‘best of both worlds’. U krijgt de zekerheid van sparen maar ook de mooie kansen van beleggen.

Normaal gesproken overlijden er in Nederland iets meer vrouwen dan mannen. Tijdens de eerste weken van de corona-epidemie overleden echter meer mannen dan vrouwen. Pas in de vijfde week nam de sterfte onder vrouwen duidelijk sterker toe dan onder mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen was kleiner geworden doordat geleidelijk de sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen, waar meer dan dubbel zoveel vrouwen als mannen wonen, was gaan domineren. Rekening houdend met leeftijd en het type huishouden, was echter in alle vijf de weken van de corona-epidemie de sterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen. Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.
Tijdens de eerste weken van de corona-epidemie was de stijging van de sterfte onder mannen sterker dan onder vrouwen. Zowel bij mannen als bij vrouwen steeg eerst de sterfte onder de particuliere bevolking, en daarna pas onder de institutionele bevolking. De toename onder vrouwen in week 15 van 2020 (de vijfde week van de corona-epidemie) kwam volledig door een toename van de sterfte onder de institutionele bevolking van 80 jaar of ouder. De sterfte onder vrouwen in particuliere huishoudens nam wel af, net als bij mannen. Bij mannen lag de totale sterfte in week 15 lager dan in week 14, maar ook hier was nog een toename van de sterfte onder de institutionele bevolking van 65 tot 90 jaar te zien. Rekening houdend met leeftijd en het type huishouden, was de sterfte onder mannen in week 15 van 2020 nog steeds duidelijk hoger dan onder vrouwen, ook al was het totaal aantal overleden mannen en vrouwen nagenoeg gelijk.

Bron: CBS

Heeft u er nog niet bij stilgestaan of bent u er nog niet uit of u uw organen wilt doneren na overlijden. U komt bij het lezen van dit artikel alles te weten over het doneren van organen en de verschillende mogelijkheden hierin.

Uw arts bekijkt de registratie

Als iemand komt te overlijden kan het zijn dat diegene donor kan worden. Een arts is dan verplicht de keuze in het donorregister te bekijken. Alleen artsen en bepaalde medewerkers kunnen in dit donorregister kijken. Hiervoor zijn strenge regels en afspraken. Uw gegevens zijn hier dan ook veilig. Als u uw keuze veranderd is dit binnen 4 weken te zien. Als u uw keuze uit het donorregister heeft laten verwijderen is dit niet meer te zien in het systeem.

Gesprek met de familie

Als een arts in het donorregister gekeken heeft gaan ze in gesprek met de familie. Ze mogen nooit zomaar opereren zonder contact te hebben gehad met familie. Onder familie verstaan ze partner, ouders, kinderen en broers en zussen. Er wordt een gesprek gehouden waarbij alles uitgelegd wordt en waarbij zowel doktoren alsook familie alle vragen kunnen stellen. U kunt in uw gegevens ook één persoon aangeven die een beslissing moet maken over de orgaandonatie. De arts kan dan met de juiste persoon contact opnemen en nagaan of de persoon donor is of niet. Het gebeurt wel eens dat mensen geen familie hebben. Ze moeten dan altijd wel contact met iemand hebben die een grote rol in hun leven heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld een vriend zijn of een mantelzorger. Als de arts geen contact kan krijgen met iemand dan gaat de donatie niet door.

Doneren

Als er uit het donorregister blijkt dat u donor bent en als er een gesprek is geweest met de familie kunnen ze het proces in gang zetten. Zo moet de arts nog extra onderzoeken doen of alles inderdaad wel gezond is en of er een goede match is voor het orgaan of weefsel. Als het om organen gaat blijft de persoon aan de beademing om alle organen gezond te houden. Als alles gelukt is zullen ze het lichaam klaar maken voor de operatie. Het is dan tijd voor familie om afscheid te nemen. Na de operatie zorgen de artsen er voor dat alles er netjes uitziet en kan de familie een begrafenis of crematie regelen. Ongeveer 6 weken na het doneren van het orgaan krijgt de familie bericht of het gelukt is en ontvangen ze meer gegevens over de ontvanger.

Wat kunt u doneren?

 • Organen:
  Het is mogelijk om organen te doneren, dit kan alleen wanneer iemand in het ziekenhuis komt te overlijden. Het is mogelijk om lever, hart, longen, alvleesklier, dunne darm en nieren te doneren.
 • Weefsel: 
  Bij weefsel maakt het niet uit of iemand in het ziekenhuis of thuis komt te overlijden. Het weefsel dat gedoneerd kan worden is oog weefsel, hartkleppen, grote bloedvaten, huid, bot- kraakbeen- en peesweefsel.

Uw keuze

Misschien heeft u uw keuze al wel gemaakt maar mocht u nog twijfelen dan heeft u nu meer inzicht in het doneren. Maak uw keuze kenbaar op donorregister zo weet iedereen wat uw keuze is of wie ze hiervoor moeten contacten. Uw familie weet misschien niet wat u ingevuld heeft maar het is ook voor hun erg prettig om te weten wat u zou willen.

Uitvaart

Een onderwerp dat mensen het liefst zo lang mogelijk vermijden is de uitvaart. Wat gebeurt er met mij als ik er niet meer ben? Wil ik een begrafenis of wil ik een crematie worden? Dit is belangrijk om al op tijd geregeld te hebben.

Wat zijn een begrafenis en een crematie?

Het meest voor de hand liggende antwoord op deze vraag is natuurlijk dat bij een begrafenis een lichaam in een kist begraven wordt en bij een crematie een lichaam wordt verbrand tot as. Maar er komt natuurlijk meer kijken bij deze twee dingen. Denk aan dingen zoals

Begrafenis

Het bijwonen van een begrafenis is nooit een plezierige gebeurtenis. Ondanks dat is het wel belangrijk om een goed geregelde begrafenis te hebben voor een overleden persoon zodat er met respect afscheid genomen kan worden. Een begrafenis is een elegante manier van afscheid nemen waar veel emoties aan te pas komen. Na de begrafenis is het fijn om ervoor te zorgen dat er een mooie grafsteen staat bij de kist zodat als de nabestaande de overledene gaan herdenken of een bezoekje brengen er iets moois is om naar te kijken.

Crematie

Net zoals een begrafenis is een crematie nooit een plezierige gebeurtenis. Wel is het belangrijk om alles goed geregeld te hebben zodat er zonder zorgen afscheid afgenomen kan worden van de overledene. De crematie zelf brengt veel emoties met zich mee. Na de crematie kan er worden gekozen om de overgebleven as zelf te bewaren of het bij het uitvaartcentrum. Bij het zelf bewaren kun jij bijvoorbeeld de as in kettinkjes te bewaren zodat de na bestaande de overledene bij zich te dragen.

Wat kost een begrafenis of een crematie?

Dit hangt natuurlijk af van de keuzes die er gemaakt worden omtrent de begrafenis of crematie. Gaat de keuze naar een luxe en uitgebreide uitvaart of blijft het bij een simpele uitvaart. Hier zijn een aantal mogelijkheden die bij een uitvaart komen:

  Begrafenis Crematie
Basiskosten €2.000-€3.000 €2.000-€3.000
Uitvaartdienst €250-€300 €250-€300
Kist €300-€800 €300-€800
Bloemen €50-€250 €50-€250
Catering €250-€700 €250-€700
Kaarten €150-€250 €150-€250
Begraven/Cremeren €2.500-€7.500 €2.500-€7.000
Totaal €5.500-€11.000 €5.000-€8.000

 

Zoals te zien is hierboven is er de mogelijkheid om een begrafenis en een crematie zo simpel mogelijk of zo uitgebreid mogelijk te maken. Door alle opties die er zijn kunnen de prijzen snel oplopen maar kan er dus ook rekening worden gehouden met een kleiner budget. Beide uitvaart manieren hebben zo hun voordelen en is het dus belangrijk om te overwegen welke methode het meest aantrekkelijk is.

Het zijn de minder leuke zaken om over na te denken maar een uitvaartverzekering is wel iets waarmee u de nabestaanden tijdens hun rouwperiode van financiële ongemakken kunt weerhouden. Tijdens het regelen van een uitvaart is het namelijk nooit leuk om ruzie binnen een familie te krijgen over geld.

Van te voren regelen
Een mooi afscheid doet recht aan het leven dat iemand heeft geleid. Iedere uitvaart is anders en persoonlijke wensen staan centraal. Daarbij helpt het als u ten tijde van leven nadenkt over uw wensen. U kunt dit vastleggen in de uitvaartcodicil. Ook scheelt het voor de nabestaanden als het financieel allemaal geregeld is, bijvoorbeeld via een uitvaartverzekering. Wilt u een uitvaartverzekering? Dan  kunt u uw uitvaartverzekering vergelijken op bijvoorbeeld www.uitvaartverzekeringen.net.

Polischeck
Heeft u al een uitvaartverzekering en wilt u weten of u goed bent verzekerd? Dan kunt u dit laten checken door een uitvaartinstantie. In praktijk komen deze namelijk vaak polissen tegen met een te lage dekking, vooral bij polissen die een tijdje terug zijn afgesloten. Ook zijn er polissen waarbij de keuze voor een specifieke uitvaartonderneming financiële gevolgen heeft voor de uitkering. Dit geldt vooral bij oude natura pakket polissen van onder andere Dela, Yarden en Monuta.

Uitkering polis uitvaartverzekering
Wanneer de overledene een uitvaartverzekering had, dan moet deze polis ingediend worden bij de betreffende maatschappij met een akte van overlijden en een verzoek tot uitkering. Veel maatschappijen zijn in de loop der jaren verdwenen of overgenomen. De uitkering blijft echter altijd 100 jaar geldig. Als nabestaande hoeft u dat niet allemaal zelf te doen. Een uitvaartinstantie stuurt de eventuele polissen kosteloos voor u op en controleren de uitkering. Meestal wordt er direct aan de nabestaanden uitgekeerd. Sommige uitvaartverzekeringen keren uit in natura. Dat betekent dat zij alleen op vertoon van de nota van de uitvaart uitkeren aan de uitvaartondernemer. In dat geval wordt het bedrag verrekend met de rekening van de uitvaart.

Uitkering levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering
Bij een levens- of overlijdensrisicoverzekering is het belangrijk te weten wie de premie heeft betaald. Als de verzekering is afgesloten op het leven van de overledene (heeft deze persoon de premie altijd zelf betaald?), dan is de uitkering met successierecht belast. Heeft de begunstigde (degene die op het leven van de overledene de verzekering had afgesloten) de premie betaald, dan is dat niet het geval. De verzekeringsmaatschappij kan u hierover meer informatie geven.

Na het overlijden zal de laatste verzorging van het lichaam plaatsvinden, dit wordt ook wel ‘afleggen’ genoemd. U bepaalt zelf hoe en door wie dit afleggen wordt gedaan. Vroeger waren er vaak geen nabestaanden bij deze laatste verzorging aanwezig, maar tegenwoordig zijn nabestaanden hier vaak juist wel bij betrokken. Niet gek, want een liefdevolle laatste verzorging en laatste aanrakingen kunnen een heel positief effect hebben op de rouwverwerking. Maar wat komt er allemaal kijken bij het verzorgen van het lichaam? Wij geven hier antwoord op de meest gestelde vragen. 

Waar vindt de verzorging plaats?

De laatste verzorgende handelingen zullen in de meeste gevallen in bed plaatsvinden. Dit kan thuis, in het ziekenhuis, verzorgingshuis of uitvaartcentrum. De overledene wordt uitgekleed, gewassen en weer mooi aangekleed en cosmetisch verzorgd. Zoals al eerder aangegeven hebben de nabestaanden zelf de keus in wie wat op zich neemt in dit proces. U kunt het verzorgen door een uitvaartverzorger laten doen, maar zij kunnen dit ook samen met u doen of u doet het geheel zelf.

Hoe snel moet deze verzorging plaatsvinden?

Het lichaam koelt langzaam af en daarbij hoort dat het ook langzaam zal verstijven, we noemen dit lijkstijfheid. Moet je daarom opschieten met het verzorgen en omkleden? Door de armen voorzichtig en met beleid te bewegen, kan de verstijving enigszins worden opgeheven. Dat gezegd hebbende, moet er niet te lang gewacht worden met de verzorging, want hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om een overledene weer goed uit- en aan te kleden. Het is raadzaam dat het lichaam helemaal goed ligt voordat de echte lijkstijfheid intreedt.

Wassen en verzorgen

In bijna alle godsdiensten ter wereld is het wassen en weer aankleden van een overledene een belangrijk ritueel dat met aandacht wordt uitgevoerd. Zorg er in ieder geval voor dat alles klaar ligt: schone kleding, water en zeep, verzorgingsproducten, handdoek en denk bijvoorbeeld ook aan schoon beddengoed. Bedenk wat verder nodig is: wilt u nog scheren? Haren wassen? Make-up aanbrengen? Wat betreft praktische zaken is het goed om te weten dat lichaamsholtes altijd worden gedicht voor het vrijkomen van vocht: mond- en neusholtes en incontinentiemateriaal in onderkleding. 

Favoriete kleding

Het afleggen en aankleden is natuurlijk moeilijk, maar als u dit rustig, respectvol en met beleid doet kan dit ook heel mooi zijn. Het is gebruikelijk om overledenen aan te kleden in kleding die voor hen gebruikelijk was: een favoriet kledingstuk, of heel netjes, of juist gewoon comfortabel. Is het afleggingsproces afgerond? Dan zal het lichaam gekoeld worden in een koelruimte of op een koelplaat. Zo is de overledene klaar voor opbaring en voor een waardig afscheid.  

Helaas krijgen we er allemaal mee te maken, de dood. We staan er liever niet bij stil, maar toch is het belangrijk hier over na te denken, want we kunnen nu eenmaal niet voorspellen wanneer het zo ver is. Dit is misschien maar goed ook, maar mocht het dan zo ver zijn dan is het wel fijn wanneer zaken goed geregeld zijn en helemaal voor de nabestaanden.

Zorg dus dat u een uitvaartverzekering heeft en dat deze ook aansluit bij de wensen die u heeft ten aanzien van uw uitvaart. Om de kosten voor een dergelijke verzekering zo laag mogelijk te houden is het belangrijk om deze verzekering zo vroeg mogelijk af te sluiten. Maar ook wanneer u er niet zo vroeg bij bent geweest is het ook zeker nog mogelijk een goede en betaalbare uitvaartverzekering af te sluiten. Wel is het goed om dan even wat verzekeringen met elkaar te vergelijken op basis van uw leeftijd en uw wensen, zodat u de voor u meest voordelige optie kunt selecteren.

Uitvaartverzekering vergelijken kan gemakkelijk online.

Of je nou kerngezond bent, vaak last hebt van gezondheidskwaaltjes of helaas ernstig ziek bent, het is ieder mens aan te raden om op tijd bezig te zijn met wat je laatste wensen zijn. Het is dan ook voor zowel jong als oud verstandig om op tijd een uitvaartverzekering af te sluiten. Het hebben van een uitvaartverzekering heeft namelijk veel voordelen. Wij zetten de vijf belangrijkste redenen om een uitvaartverzekering af te sluiten voor je op een rij.

1. Het zekere voor het onzekere
Allereerst heeft het hebben van een uitvaartverzekering het voordeel dat je zekerheid hebt. Als je op tijd een uitvaartverzekering afsluit, ben je er namelijk zeker van dat dit in ieder geval goed is geregeld. Die zekerheid geeft veel rust, en je weet waar je aan toe bent doordat je zelf in de hand hebt hoe jij je uitvaart geregeld wilt hebben.

2. De financiën
Ten tweede is het fijn om de financiën op orde te hebben en zwart op wit te hebben staan hoe de financiën exact geregeld worden na het moment van overlijden. Door middel van het afsluiten van een uitvaartverzekering zorg je er namelijk voor dat de kosten voor je uitvaart gedekt worden.

3. De nabestaanden
Doordat je alles voor de uitvaart vastlegt, zorg je er ook voor dat je de nabestaanden een hoop zorgen bespaart. Zij hoeven na het moment van overlijden namelijk niet ineens in actie te komen om de uitvaart te regelen en te financieren: dit is bovendien al geregeld. Ook bespaart dit de nabestaanden een hoop financiële zorgen. Doordat je zelf maandelijks een premie betaalt om de uitvaart te kunnen financieren, hoeven de nabestaanden hier niet onverwachts voor op te draaien.

4. Wensen en behoeften
Daarnaast is een groot voordeel van het afsluiten van een uitvaartverzekering dat je zelf de touwtjes in handen hebt en zelf kunt vastleggen hoe jij je laatste afscheid wilt hebben. Van begrafenis tot crematie en van de hapjes tot de muziek: jij kunt zelf bepalen hoe jij je uitvaart graag wil hebben. Als je dit op tijd doet, staan jouw wensen en behoeften centraal en weet je zeker dat je laatste afscheid zal gaan zoals jij had gewild.

5. Jonge vrouwen
Dat het verstandig is om om jonge leeftijd na te denken over dit soort dingen, is een feit. Maar vooral voor jonge vrouwen is het gunstig om op tijd een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij een zwangerschap van een vrouw kan het helaas weleens voorkomen dat de baby dood geboren wordt. Als de vrouw in dit geval al een uitvaartverzekering heeft, zit zij niet onverwachts met hoge kosten voor de uitvaart van het kind.

Zou je graag een uitvaartverzekering willen afsluiten of ben je op zoek naar meer informatie? Dan is het verstandig om de verschillende mogelijkheden en uitvaartverzekeringen te vergelijken, bijvoorbeeld via Overstappen.nl. Op Overstappen.nl kun je de premies, dekkingen en opties overzichtelijk naast elkaar zetten. Zo weet je zeker dat je een uitvaartverzekering kiest die bij jouw perfecte plaatje past.

We staan er liever niet bij stil, maar helaas krijgen we vroeg of laat allemaal te maken met de dood. Om hier goed mee om te gaan is het toch belangrijk dit onderwerp bespreekbaar te maken en wanneer mogelijk eventuele wensen van een dierbare door te nemen. Zo wordt het zodra uw dierbare komt te overlijden iets makkelijker om het afscheid op de juiste manier te regelen en hierbij rekening kunnen houden met de wensen van de overledenen.

Het blijft natuurlijk altijd heel moeilijk om afscheid te nemen van een dierbare, maar er zijn wel verschillende mogelijkheden om herinneringen levend te houden en het gevoel te hebben dat jouw dierbare toch nog een beetje bij je is.

Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de as van de overledene te laten verwerken in een assieraadAssieraden zoals een ashanger of asring, zijn gedenksieraden waar je een beetje as, stukje stof of een haarlokje van  jouw dierbare in kunt doen. Zo heb je een mooi tastbaar aandenken aan een overledene, voor een fijne steun.

Gedenksieraden zijn ‘gewone’ sieraden die echter kunnen worden voorzien van een aandenken aan een overleden dierbare. Er wordt slechts een symbolische hoeveelheid as aan het gedenksieraad toegevoegd. Echter kan dit toch zorgen dat het sieraad een fijne steun wordt. Een klein deel van de dierbare kan namelijk ‘dichtbij’ blijven na een overlijden.

Gedenksieraden zijn er in verschillende materialen, zo kunt u kiezen voor zilveren, rvs of gouden assieraden.

Mocht u persoonlijk advies willen over de sieraden of de mogelijkheden dan is dat natuurlijk mogelijk.

Het liefst worden we allemaal 100 jaar, maar natuurlijk is niet alleen leeftijd belangrijk, maar ook de kwaliteit van leven. Wij hebben een top 5 voor u aan tips die u kunnen helpen met het gezonder oud worden.

 1. Zorg dat u dagelijks voldoende water drinkt. Dit geldt eigenlijk voor iedereen! Vocht zorgt ervoor dat afvalstoffen uit het lichaam worden verwijderd en onze organen vitaal blijven.
 2. Beweeg minimaal 30 minuten per dag. Naast de juiste hoeveelheid vocht is ook beweging een belangrijk puntje om gezond te blijven. U hoeft hier niet gelijk te denken aan hardlopen of andere sportieve activiteiten, maar lekker een stukje fietsje of wandelen op een rustig tempo is ook prima. Mocht u minder goed ter been zijn dan kunt u zelfs dagelijks in uw stoel diverse oefeningen doen om uw lichaam toch in beweging te houden.
 3. Spreek regelmatig af met vrienden want sociaal contact is erg belangrijk. Het is niet alleen leuk, maar zorgt er ook voor dat we  niet eenzaam worden en we een positieve kijk op het leven houden.
 4. Zorg voor gevarieerde voeding. Het is natuurlijk erg lekker om te variëren in gerechten, maar ook voor onze gezondheid doet het wonderen. Door gevarieerd te eten zorgen we er voor dat we u de juiste bouwstoffen binnenkrijgt en ook dit draagt weer bij aan het gezond ouder worden. Let bij voeding ook op de bereiding, zo kan voedsel bij koken bijvoorbeeld heel gezond zijn, maar frituurt u ditzelfde voedsel dan kan het weer minder gezond zijn.
 5. Neem een hond! Een hond combineert eigenlijk de voordelen van punt 2 en 3. Door een hond in huis bent u nooit meer alleen en de hond zorgt er ook nog voor dat u een aantal keer per dag even een wandeling moet maken om de hond uit te laten. Tot slot zou het ook nog zorgen voor een verlaging van de bloeddruk!

De tips zijn geen garantie dat u 100 jaar of ouder wordt, maar ze zullen er wel voor zorgen dat u zich zo lang mogelijk fit en vitaal blijft voelen. Maar helaas is het wel een feit dat ook met deze tips we uiteindelijk zullen overlijden aan ouderdom of een andere kwaal. Een waardig afscheid is dan natuurlijk belangrijk. Een afscheid dat bij u past, maar ook betaalbaar is. op de volgende link treft u informatie over een waardige en goedkope begrafenis.

 

Pin It