Menu
Werk

Ziekteverzuim stijgt voor zevende jaar op rij: schakel vroegtijdig een arbodienst in

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder medewerkers blijft stijgen. Over het gehele jaar 2022 was het ziekteverzuimpercentage maar liefst 5,6%. In 2021 was dit percentage nog 4,9%. Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet-zieke medewerkers. Belangrijk is daarom om als organisatie vroegtijdig een arbodienst in te schakelen, om langdurig verzuim te voorkomen.

Nederland is vaker én langer ziek

In 2022 was het ziekteverzuim in Nederland het hoogste sinds de eerste metingen in 1996: 5,6% meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 56 werden verzuimd wegens ziekte. Het verzuim in de zorg blijft koploper met 7,9% (2021: 6,8%). Ook stijgt het verzuim in de bouw naar 5,3% (2021: 4,9%) en in de horeca naar 4,7% (2021: 4%). Met een gemiddelde van negen werkdagen per jaar is ook de verzuimduur met een dag gestegen. Medewerkers melden zich daarbij vaker ziek, gemiddeld 1,5 keer per jaar, in 2021 was dit nog 1,2 keer.

Psychische klachten belangrijke oorzaak langdurig verzuim

Griep en verkoudheid zijn nog de meest voorkomende verzuimoorzaken. Psychische (werkgerelateerde)klachten zijn een belangrijke reden voor langdurig verzuim (langer dan zes weken). Uit onafhankelijk onderzoek door Markteffect blijkt dat vier op de tien werkgevers en medewerkers een verstoorde werk-privébalans en personeelstekort als belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde psychische problemen zien. Om langdurig ziekteverzuim te voorkomen, is het noodzakelijk dat werkgevers sterker gaan inzetten op de fysieke én mentale gezondheid van medewerkers. Dit kan in samenwerking met een arbodienst.

Voorkom verzuim door samen te werken met een arbodienst

Als werkgever kun je langdurig ziekteverzuim van medewerkers voorkomen door vroegtijdig een arbodienst in te schakelen. Velen denken dat een arbodienst alleen ondersteunt bij verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke medewerkers, maar zij zijn er juist ook ter preventie van verzuim. Een arbodienst helpt de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers structureel te verbeteren en daarmee langdurige ziekte te voorkomen. De focus ligt op inzicht krijgen in de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers, om vervolgens hun werkplezier, tevredenheid en gezondheid te verbeteren. Zo kunnen ze langdurig productief aan het werk op een plek waar zij gelukkig worden.

De werkwijze van een arbodienst

Wil je een arbodienst inschakelen om ziekteverzuim te voorkomen, dan wordt er een team van onafhankelijke specialisten ingezet, zoals een arbeidshygiënist, veiligheidskundige en een bedrijfsarts. Na een grondige analyse en een actieplan te hebben gemaakt, helpen zij bij het vergroten van het werkplezier, het creëren van een veilige en inspirerende werkvloer en het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid van medewerkers. Een arbodienst biedt onder andere de volgende diensten aan:

  • RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
  • PMO (Preventief Medisch Onderzoek)
  • MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)
  • Praktische trainingen
  • Psychologische begeleiding

Arbodienst inschakelen?

Zijn jouw medewerkers vaak ziek, wil je ziekteverzuim juist voorkomen óf wil je een gezonder bedrijf creëren? Schakel dan een arbodienst in. Naast verzuimbegeleiding kunnen zij helpen langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Met een arbodienst investeer je in gezonde, bevlogen medewerkers en een vitale organisatie.