Werken in de gezondheidszorg

Bijeenkomst over gevolgen bezuinigingen en massaontslagen in de zorg

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Vanaf 1 januari 2015 zijn de nieuwe WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet van kracht. Wetten met veel gevolgen voor kwetsbaren die zorg en werk nodig hebben.

Er wordt 3 miljard bezuinigd op de langdurige zorg. Zo’n 600.000 mensen verliezen hun recht op zorg in een instelling. Ruim 100.000 ontslagen worden hierdoor verwacht. Alle verzorgingshuizen sluiten omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen en tegelijkertijd wordt een groot deel van de thuiszorg afgebroken. Dit kan niet. Dit moet worden opgelost. Daarom een oproep van de FNV aan staatssecretaris van Rijn: grijp in.

Op zaterdag 7 maart om 15.00 uur organiseert de FNV een zorgbijeenkomst in het Best Western Hotel-restaurant Stadskanaal aan het Raadhuisplein. Tijdens deze bijeenkomst willen we de gevolgen van de bezuinigingen en de massaontslagen in de zorg duidelijk proberen te krijgen. Hiervoor leggen medewerkers uit de zorg en de sociale werkvoorziening en patiënten en cliënten hun verhalen voor aan een panel bestaande uit:

– Ruud Kuin, vice-voorzitter FNV
– Johan Hamster, wethouder zorg gemeente Stadskanaal, Christen Unie
– Emile Roemer, fractievoorzitter 2de kamerfractie SP
– Teja van Geenen, voorzitter en lijsttrekker Groen Links Stadskanaal

Dit gebeurt niet alleen in Groningen. Op 12 maart organiseert de FNV 3 zorgtribunalen in het land om de gevolgen van de bezuinigingen duidelijk te maken. Een commissie van wijzen velt daar een oordeel over en zal een eisenpakket voor het kabinet formuleren. Ook vanuit Groningen zullen medewerkers daar de gevolgen van het kabinet neerleggen.

.

Pin It