Menu
Werk

Waarom een ziekteverzuimverzekering belangrijk is voor werkgevers en medewerkers

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuim komt veel voor en heeft diverse oorzaken en gevolgen. Oorzaken van ziekteverzuim kunnen onder andere zijn: griep of andere gezondheidsproblemen, burn-out, hoge werkdruk, slechte werkomstandigheden, zwangerschap en meer. Zowel medewerkers als werkgevers kunnen nadelige gevolgen ondervinden van ziekteverzuim. Medewerkers kunnen te maken krijgen met inkomensverlies, fysieke en mentale belasting en beperkingen in carrièremogelijkheden. Werkgevers kunnen kosten maken voor vervanging, omzetverlies, verminderde productiviteit, vertraging in werkprocessen en meer.

De nadelen van ziekteverzuim zijn dus duidelijk. Daarom kan het hebben van een ziekteverzuimverzekering zowel voor medewerkers als werkgevers essentieel zijn. Benieuwd waarom? Lees dan verder.

Hierdoor is een ziekteverzuimverzekering belangrijk voor werkgevers

In 2022 was de gemiddelde medewerker in Nederland negen dagen ziek en bedroeg het ziekteverzuim 5,2%. Het is normaal dat mensen ziek worden en afwezig zijn vanwege ziekte. Toch zijn er meerdere manieren om ziekteverzuim te verminderen of voorkomen. Een verzuimbeleid en een ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering kunnen hierbij helpen.

Waarom een ziekteverzuimverzekering belangrijk is voor werkgevers:

  • Financiële bescherming: Een van de belangrijkste voordelen van een verzuimverzekering is dat het werkgevers financiële bescherming biedt tegen de kosten van ziekteverzuim van medewerkers. Wanneer een medewerker ziek wordt of een langdurig afwezig is, kan dit leiden tot extra kosten zoals loondoorbetaling tijdens ziekte, vervangend personeel of re-integratieprogramma’s. Met een verzuimverzekering kan een werkgever deze kosten dekken, waardoor de financiële impact van verzuim wordt verminderd.
  • Ondersteuning bij verzuimbeheer: Een verzuimverzekering biedt doorgaans ook ondersteuning en middelen voor verzuimbeheer. Dit kan variëren van advies over het opzetten van effectieve verzuimprotocollen tot hulp bij het re-integratieproces van zieke medewerkers. Sommige verzuimverzekeringen bieden zelfs toegang tot experts op het gebied van arbeidsgezondheid en -veiligheid die kunnen helpen bij het voorkomen van verzuim en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Door gebruik te maken van deze ondersteuning kunnen werkgevers beter omgaan met verzuim en de impact ervan op de organisatie verminderen.

Waarom een ziekteverzuimverzekering belangrijk is voor medewerkers:

  • Financiële bescherming: Een ziekteverzuimverzekering biedt medewerkers financiële bescherming in geval van ziekte waardoor ze niet kunnen werken. Met een ziekteverzuimverzekering ontvangen zieke medewerkers een inkomen, waardoor ze hun dagelijkse kosten kunnen dekken en geen financiële stress ervaren.
  • Medische zorg: Een ziekteverzuimverzekering kan dekking bieden voor medische kosten, zoals medicijnen, doktersbezoeken en ziekenhuisopnames.
  • Ondersteuning bij re-integratie: Sommige ziekteverzuimverzekeringen bieden ondersteuning bij re-integratie, zoals begeleiding, coaching, training en aanpassingen op de werkplek om bijvoorbeeld gemakkelijker en flexibeler thuis te kunnen werken.