Health.nl Sinds 1999 uw gezondheidsgids en zoekmachine

Woede en angst vergoot kans op hartaanval

Intense woede of angst vergroot het risico op een hartaanval. Daarvoor waarschuwen wetenschappers van de University of Sydney naar aanleiding van hun onderzoek. Het team onderzocht meer dan 300 patiënten die een hartaanval doorgemaakt hadden. Ze vroegen hun op een 7-puntenschaal hoe kwaad zij waren geweest 48 uur voor dat ze een hartaanval kregen. Op deze schaal was 1 kalm, 5 hevige woede en 7 razend.

Van alle patiënten gave 7 (2,2%) aan dat ze minstens niveau 5 bereikten in de 2 uur voor hun hartaanval. Een deelnemer werd binnen 4 uur voor zijn hartaanval zo kwaad. Nog eens 2 haalden niveau 4 (met redelijke stemverheffing) 2 uur voor de aanval en 3 mensen waren in 4 uur voor de hartaanval dermate boos dat het te horen was aan hun stem.Uit het onderzoek concludeerden ze dat het risico op een hartaanval 2 uur na een woedeaanval 8,5 keer zo groot was als normaal. Ook ontdekten ze dat in 2 uur na extreme angst de kant op een hartaanval 9,5 keer zo hoog was.

Hieruit blijkt dat woede of angst er niet voor kan zorgen dat je een hartaanval krijgt, maar wel dat door deze emoties de kans vergroot wordt. Dit komt waarschijnlijk doordat de kenmerken van deze emoties een verhoogde hartslag en bloeddruk, versmalling van de bloedvaten en toegenomen stolling van het bloed zijn.

Bron: www.gezondheidsnet.nl

Geplaatst door