Zorg

Zorg in verzorgingshuizen van hogere kwaliteit

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Een nieuwe aanpak in verzorgingshuizen leidt tot hogere kwaliteit van zorg tegen beperkte kosten voor de maatschappij. Dit concludeert huisarts/specialist ouderengeneeskunde Marijke Boorsma die samen met onderzoekers van EMGO+ instituut keek naar de effecten van een nieuw zorgmodel in verzorgingstehuizen. Zij promoveert vrijdag 20 januari bij VU medisch centrum. 

Door de toenemende druk op de kwaliteit van zorg is in verzorgingstehuizen een nieuwe zorgmodel gestart. Een van de belangrijkste elementen is dat het verzorgend personeel regelmatig de gezondheidsproblemen en behoeften van de bewoners in kaart brengt. Hiervoor gebruiken ze de internetapplicatie van een wereldwijd gebruikt instrument het ‘Resident Assessment Instrument (RAIview). Dit is een vragenlijst waarmee de verzorgende op 18 geselecteerde gebieden problemen kan signaleren. Het instrument geeft advies over passende zorgacties. De verzorgende maakt samen met de bewoner een zorgplan en afspraken over eventuele acties. Ook vindt aan de hand van de uitkomsten van RAIview een multidisciplinair overleg plaatsvindt tussen verzorgenden, huisarts, specialist ouderengeneeskundige en anderen zorgverleners. Tenslotte biedt RAIview middels 32 kwaliteitsindicatoren aan managers inzicht in de kwaliteit van zorg in hun huis vergeleken met andere huizen.

De interventiehuizen scoorden op 30 van de 32 gemeten kwaliteitsindicatoren voor zorg beter (waarvan 11 significant) dan de huizen in de controlegroep. De bewoners in de interventiehuizen beoordeelden de kwaliteit van zorg positiever dan de bewoners in de controle huizen. De verzorgers en huisartsen waren tevreden met deze nieuwe aanpak. Ze gaven aan zich meer betrokken te voelen bij de bewoners en meer toegerust te zijn voor hun zorgtaak.

Het onderzoek werd uitgevoerd in tien verzorgingshuizen van zorgorganisatie Omring in de regio Westfriesland. Inmiddels is het nieuwe zorgmodel verder uitgerold in andere verzorgingshuizen. Meer informatie over het nieuwe zorgmodel en een film over het project is te vinden opwww.nedrai.nl .

 

Bron: VU

.

Pin It