Menu
Zorg

Hoe verbeter je de on-en offline communicatie binnen jouw zorginstelling?

Er is geen werkveld waarin communicatie niet belangrijk is. In de zorg is dit dan ook zeker het geval. Zo dient er zowel met de patiënten gecommuniceerd te worden als met andere zorginstellingen, maar ook onderling tussen doktoren. Omdat het in dit geval om de gezondheid van mensen gaat is het ontzettend belangrijk dat deze communicatie op de juiste manier verloopt. Een verkeerd gelopen communicatie uiting kan namelijk resulteren in een fout omtrent de medicatie of de zorg die iemand nodig heeft. Dit dient uiteraard te alle tijde voorkomen te worden. Omdat dit zo belangrijk is geven we je in deze blog twee tips die de communicatie binnen jouw zorginstelling kunnen verbeteren!

Online communicatie

Het grootste voordeel van online communicatie binnen een zorginstelling is de directheid van de communicatie. Het grootste nadeel van online communicatie ten opzichte van offline communicatie is dat je het stukje lichaamstaal bij de online communicatie mist. De boodschap dient dan ook extra duidelijk te zijn. Zo duidelijk dat deze zonder de toevoeging van lichaamstaal goed te begrijpen dient te zijn. Dit geldt zowel voor de interne als externe online communicatie. We raden iedere zorginstelling het overigens aan om hierin te werken met één online systeem. Een systeem zoals het systeem van dbf kan jou namelijk helpen met het verwerken, uitvoeren en documenteren van de communicatie. Je weet namelijk maar nooit wanneer je een gesprek weer in wilt zien of terug moet lezen!

Offline communicatie

Het grootste nadeel van offline communicatie ten opzichte van online communicatie is dat je ergens fysiek aanwezig moet zijn om de boodschap over te brengen. Toch is offline communicatie binnen een zorginstelling enorm belangrijk. Je kunt namelijk middels emotie en lichaamstaal een (pijnlijke) boodschap bijvoorbeeld verzachten. Het is dan ook belangrijk dat de skills wat betreft de offline communicatie op peil worden gehouden. Dit kun je doen door middel van trainingen voor het personeel. In de trainingen leert het personeel hoe ze op de beste manier met klanten en/of patiënten kunnen communiceren. We raden het  iedere zorginstelling dan ook aan om deze trainingen met regelmaat in te plannen!