Kinderen

Scholieren die vis eten, presteren beter op school

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
Nederlandse scholieren die regelmatig vis eten, hebben betere schoolresultaten. Nu eet nog geen 7% van de Nederlandse jongeren de aanbevolen hoeveelheid van twee keer vis per week. Dat blijkt uit het eerste brede onderzoek naar het verband tussen de consumptie van vis en de schoolprestaties bij gezonde scholieren. Dr. Renate de Groot, onderzoekster bij de Open Universiteit, presenteerde afgelopen week de onderzoeksresultaten tijdens het 10e congres van de International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) in Vancouver.
700 scholieren
Dat het eten van vis goed is voor het cognitief functioneren van ouderen of van kinderen met aandoeningen zoals autisme en ADHD was bekend. Maar er was nog nooit een breed onderzoek gedaan naar de relatie tussen visconsumptie en schoolprestaties van gezonde kinderen. Het onderzoek vond plaats onder 700 Nederlandse middelbare scholieren (havo en vwo) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De scholieren moesten in de klas een woordenschattoets afleggen en de ouders vulden een vragenlijst in over de visconsumptie. Als graadmeter voor de schoolresultaten werden de eindcijfers in de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels genomen. Jongeren die visolie-supplementen slikten, werden buiten de studie gehouden.

Resultaten
Slechts 6,4% van de Nederlandse jongeren eet de aanbevolen hoeveelheid vis. 16,9% eet de helft van de aanbevolen hoeveelheid. De rest eet minder of zelfs helemaal geen vis. Het onderzoek laat zien dat een hogere visconsumptie samengaat met een betere woordenschat en hogere cijfers, oplopend tot maar liefst 0,25 punt. Maar méér vis eten dan de aanbevolen hoeveelheid van twee keer per week heeft geen zin. Dan dalen de prestaties namelijk weer. Deze resultaten gelden bij alle adolescenten, ongeacht hun geslacht, leeftijd, schooltype en het opleidingsniveau van hun ouders. Dit leidt tot de aanbeveling dat jongeren twee keer in de week vis moeten eten, maar ook niet meer.

Wetenschappelijke publicatie Renate de Groot, verbonden aan het Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit, presenteerde de resultaten van het onderzoek tijdens het congres van de ISSFAL, International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids. ISSFAL is de belangrijkste internationale wetenschappelijke organisatie die zich bezighoudt met de gevolgen van dieetvetten voor de gezondheid. Een artikel over het onderzoek, geschreven met C. Ouwehand en J. Jolles (beiden Vrije Universiteit Amsterdam), verscheen dit voorjaar in het wetenschappelijk tijdschrift Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (www.plefa.com/article/S0952-3278(12)00003-8/ abstract).

Bron: APS via Nieuwsbank

 

.

Pin It