Menu
Baby's

Wennen aan de opvang belangrijk voor de preventie van wiegendood

Sinds ouders en kinderopvang de aanbevelingen over veilig slapen toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald. Omdat wiegendood vooral tijdens de eerste opvangdagen voorkomt, wil Kind en Gezin in België extra aandacht besteden aan het wennen aan de opvang. Zo kan de overgang van thuis naar de opvang geleidelijk verlopen en ervaart de baby minder stress. Hierdoor kan het risico op wiegendood verlagen.

Samen met het wennen, zijn ook andere preventiemaatregelen belangrijk.
•    Kies een veilig kinderbed en veilig bedmateriaal.
•    Leg een baby altijd op zijn rug te slapen.
•    Rook niet in de omgeving van een baby en tijdens de zwangerschap.
•    Blijf in de buurt en hou een oogje in het zeil als de baby slaapt.
•    Let erop dat het kind het niet te warm krijgt.
•    Geef geen geneesmiddelen zonder advies van arts of apotheker.
•    Zorg voor rust en regelmaat.