Menu
Dranken

Maar twee Vlamingen op vijf drinken dagelijks kraantjeswater

De Vlaming lijkt niet echt begaan met de prijs van leidingwater, maar stelt zich wel tevreden met de verhouding prijs/kwaliteit. Dat blijkt uit een peiling die de WaterRegulator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uitvoerde bij de Vlaamse huishoudens om hun perceptie ten opzichte van kraantjeswater en de prijs ervan in kaart te brengen.


Bijna een kwart van de deelnemers beweert nooit kraantjeswater te drinken. Nochtans wijst onderzoek uit dat het water in ruime mate aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet en dus perfect geschikt is als drinkwater. Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts twee op vijf van de ondervraagden (41 %) dagelijks leidingwater drinkt. Het drinken van kraantjeswater neemt toe met de leeftijd. Zo drinkt een op de twee 50-plussers dagelijks leidingwater, terwijl dat in de leeftijdscategorie van 20 tot 34 jaar slechts 36 % is.

Opvallend is dat de Vlaming niet echt begaan is met de prijs van water. De meerderheid van de bevraagden kent de prijs van leidingwater niet. En als er gevraagd wordt naar een raming van de prijs dan is het resultaat een sterke overschatting. Een peiling van de FOD Economie had al aangetoond dat drinkwater gemiddeld slechts 0,6% van het huishoudbudget inneemt, wat de beperkte kennis van de kostprijs deels kan verklaren.

Verder blijkt uit de enquête van de WaterRegulator een grote tevredenheid over de prijs/kwaliteitsverhouding van leidingwater, zeker in vergelijking met andere nutsectoren zoals elektriciteit en internet die, in tegenstelling tot de watervoorziening, in privéhanden zijn.

De meerderheid (70%) van de deelnemers was er zich wel van bewust dat de waterfactuur een verhoging heeft gekend sinds 2005. Deze observatie strookt met het feit dat sinds 2005 de heffing op waterverontreiniging in de integrale waterfactuur is inbegrepen en dus niet langer afzonderlijk wordt aangerekend.

Dat we niet echt wakker liggen van onze watervoorziening blijkt ook uit het feit dat slechts de helft van de Vlamingen weet bij welke waterleverancier hij/zij aangesloten is. Wel gaf een groot deel aan graag meer informatie te krijgen over de evolutie van het eigen gebruik en naar de redenen van prijsstijgingen. Vooral jongeren zijn sterk geïnteresseerd in tips om spaarzaam om te gaan met water.