Tag

Ziekte

Browsing

Steeds meer Nederlanders kiezen vandaag de dag voor een aanvullende zorgverzekering, blijkt uit onderzoek van het business intelligence centrum van Nederland: Vektis. Er is in 2021 een opvallende stijging te zien in het aantal Nederlanders dat voor een extra of aanvullende zorgverzekering heeft gekozen. 84,9% van de mensen in Nederland beschikt sindsdien over zo’n aanvullende verzekering. Dat jaar ervoor, in 2020, was dat 83,2% van de Nederlanders. Waarom dat opvallend te noemen is? Simpel: de afgelopen jaren daalde het aantal mensen met een aanvullende zorgpolis alleen maar.

Waarom kiezen mensen voor aanvullend pakket?

Volgens Vektis speelt corona een grote rol bij deze toename. In het afgelopen jaar is er alsmaar meer aandacht gekomen voor de zorg. De meeste mensen hebben dagelijks het nieuws omtrent corona en de invloed daarvan op de zorg gevolgd. Een ander deel heeft gezien wat het virus met iemand kan doen. Zo heeft een groot deel van de mensen die besmet is geweest last van long COVID, ook na milde klachten. Misschien heb je nadat je ziek bent geweest hulp van een fysiotherapeut nodig. Dergelijke diensten worden vaak niet vergoed in een standaard basisverzekering.

Daarom kan een aanvullende zorgverzekering handig zijn, zodat je geen extreem hoge kosten hebt op het moment dat je corona hebt of hebt gehad. Door te beginnen met je zorgpremie berekenen krijg je inzicht in wat je nodig denkt te hebben en wat je daarvoor moet betalen. Let hierbij op een aantal voorwaarden: fysiotherapie wordt bijvoorbeeld alleen vergoed wanneer je uiterlijk binnen vier maanden na het acute ziektestadium een verwijzing hebt gekregen. Vervolgens moet er binnen één maand een behandeling zijn begonnen. Volgens het onderzoek zijn voornamelijk pakketten met fysiotherapie en extra mondzorg populair onder de Nederlanders.

Long COVID ook na milde klachten bij Nederlanders

Voor veel Nederlanders zijn de berichten omtrent long COVID een goede reden om een aanvullende zorgpremie te nemen. Dat is niet heel vreemd: uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat ruim 95% van 1741 deelnemers aangaf last te hebben van langdurige klachten na besmet te zijn geweest met het coronavirus. Zij gaven aan tijdens de besmetting milde klachten te hebben. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat slechts 5% van de zieken opgenomen is in het ziekenhuis. Op het eerste gezicht is dat geen hoog aantal, maar wanneer je kijkt hoeveel mensen op langere termijn nog klachten ervaren, is het logisch te noemen dat menig Nederlander het zorgpakket uitbreidt.

Naast het aanpassen van de huidige zorgverzekering hebben 1,7 miljoen Nederlanders per 2021 de overstap gemaakt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dat is bijna 10% van de mensen in Nederland met een verzekering. 6,5% van de Nederlanders is naar een andere risicodrager overgestapt (bijvoorbeeld van Zilveren Kruis naar Menzis). Dat zijn ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders. Zij hebben met behulp van zorgverzekering vergelijken een beter pakket kunnen scoren. Het aantal overstappers is niet veranderd in vergelijking met het jaar ervoor; dat aantal is vrijwel gelijk gebleven. Alleen de inhoud van het zorgpakket is aanzienlijk veranderd.

Collectieve zorgverzekering minder populair in 2021

Jaren geleden was een zorgpremie afnemen bij een collectieve zorgverzekering populair onder de Nederlanders. Dat komt omdat er eigenlijk altijd een aardige korting te krijgen was op jaarbasis. Die korting is nog steeds te verkrijgen, maar de verwachting is wel dat dat voordeel geheel gaat verdwijnen. Volgens Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark is die korting er vanaf 2023 mogelijk niet meer. Zij stelt dat het niet helemaal eerlijk is dat er op deze manier korting wordt gegeven, omdat niet iedereen in Nederland gebruik kan maken van die korting. Zij vindt het redelijker dat iedereen kan beginnen met zorgverzekeringen vergelijken op basis van prijs en inhoud zonder enige vorm van korting.

Over die collectieve zorgverzekering gesproken: in 2020 had 63,5% van de Nederlanders een collectieve zorgverzekering. In 2021 zijn dat er 61,6% – een behoorlijk verschil in één jaar tijd. Dat dit aantal minder wordt, is te wijten aan het alsmaar duurder worden van dit soort collectieve verzekeringen ten opzichte van een individuele zorgverzekering. In 2021 ben je gemiddeld € 36 meer kwijt wanneer je kiest voor een collectieve zorgverzekering. In 2020 was dat ‘slechts’ € 20, terwijl je er in 2019 met € 12 op vooruit ging. Kijken we naar 2016 dan profiteerde je van € 41 korting in vergelijking met een individuele verzekering. Kortom: een eigen zorgverzekering is anno 2021 goedkoper dan een collectieve verzekering en een aanvullende zorgpremie kan financieel gezien helpen in tijden van een pandemie.

Dementie is een sluipende ziekte die langzaam zichtbaar wordt bij mensen. Vaak begint het met het vergeten van kleine dingen. Naar mate de ziekte erger wordt zullen ook steeds grotere dingen vergeten worden tot dat zelfstandig wonen vaak niet meer mogelijk is. Het op bezoek gaan bij mensen met dementie kan een drempel zijn maar o zo belangrijk voor de patiënt maar ook voor u zelf.

Dementie een sluipende ziekte

In het begin stadium van dementie kunnen patiënten vaak nog goed functioneren in de maatschappij. Het zijn in het begin de kleine dingen die ze vergeten. Een familielid, vriend of uw buren kunnen te maken krijgen met dementie. Het kan lastig zijn om na de diagnose dementie langs te gaan voor de gebruikelijke kop koffie dit is echter nergens voor nodig. Zeker in het begin stadium zijn de patiënten nog goed bij. Ze kunnen een goed gesprek voeren en ook zij kunnen de behoefte hebben met iemand erover te praten. Ging u eerder vaak langs voor een bezoekje dan is het voor de patiënt ook niet leuk wanneer u in een keer helemaal niet meer komt.

Op bezoek gaan in een verpleeghuis

Naar mate de ziekte erger wordt zal er steeds meer veranderen. Voor veel patiënten met dementie is thuis wonen na verloop van tijd geen optie meer. Patiënten kunnen niet meer voor zich zelf zorgen en ook voor de mantelzorger wordt de zorg te veel. Een verhuizing naar een verpleeghuis is heftig en brengt voor zowel de patiënt als de mensen in hun omgeving veel veranderingen met zich mee. Het contact maken met iemand in een verpleeghuis kan lastig zijn. Toch kunt u iemand een groot plezier doen om toch langs te komen. Het maken van een praatje, een kleine wandeling of een knuffel kan van positieve invloed zijn op het humeur van de patiënt. Misschien weet iemand een uur later niet meer dat u bent langs geweest. Toch blijft het de moeite waard om te blijven komen. Eenzaamheid ligt ook voor mensen in een verpleeghuis op de loer.

Laat u goed informeren over de ziekte. Er zijn handige trucjes om iemand met dementie op zijn of haar gemak te stellen. Deze trucjes zijn niet alleen handig voor u maar ook voor de patiënt zelf.

Een nieuwe technologie die het in de toekomst mogelijk maakt om erfelijk materiaal van virussen, cellen en platen op een eenvoudige manier efficiënt te veranderen. Wanneer je straks een ongewenste erfelijke eigenschap niet wilt overdragen, dan kun je deze uit het DNA knippen. Wanneer je je juist een eigenschap wilt toevoegen, dan kun je ervoor zorgen dat het organisme voortplantingscellen maakt. Deze doorbraak staat in grote politieke belangstelling vanwege de vele toepassingen voor plant, mens én dier. Er wordt daarbij verwacht dat deze techniek binnenkort op mensen wordt getest. Maar hoe werkt dit nu precies?

CRISPR-cas: hoe werkt het?

health
Wanneer er in de familie klachten optreden en het niet duidelijk is of dit door een erfelijke ziekte komt, dan wordt er een DNA-onderzoek met een dna test uitgevoerd. Ook wanneer er erfelijke ziektes in de familie voorkomen en je wilt weten of je aanleg hebt voor de ziekte kun je dit ook controleren met een DNA test. CRISPR-cas is een anti-virus systeem van bacteriën die DNA mogelijk in de toekomst kan knippen. Uit verschillende analyses van bacteriën kwam naar voren dat kleine stukjes (repeats) DNA gescheiden worden door stukjes (spacers). Naast deze CRISPRs liggen Cas genen die DNA kunnen knippen.

Snel en simpel genen repareren

DNA vormen de bouwstenen van het leven. Jouw DNA bepaalt namelijk de bouw, afbraak en onderhoud van cellen in het lichaam. Niet alleen wij als mensen hebben DNA, maar ook planten, dieren, virussen en bacteriën. Met de mogelijke komst van CRISPR-cas kun je straks snel en goedkoop veranderingen in het DNA aanbrengen. Waarbij we vroeger voor elke genetische aanpassing een ander eiwit moesten ontwerpen, zou het met deze techniek mogelijk zijn om mensen op korte termijn beter te maken. Zo heb je dus niet meer voor elke reis (aanpassing) een nieuw tomtom-systeem nodig, maar kun je met de CRISPR-cas steeds dezelfde tomtom gebruiken maar een ander adres.

Nog meer mogelijkheden

Deze unieke techniek geeft ons de mogelijkheid om de evolutie van alle levens op aarde aan te passen. Zo kun je niet alleen denken aan erfelijke ziektes vanuit een DNA-onderzoek, maar ook Malaria en het creëren van nieuwe dieren. Omdat we steeds beter kunnen opzoeken welke genen bij iemand stuk zijn, is het ook steeds makkelijker om gericht te repareren. Naast het repareren van deze genen kun je ze ook vervangen door betere genen en zo ontstaan de zogeheten ‘design baby’s’. Sterke botten, bepaalde oogkleur of betere spiergroei.

Niet iedereen is te spreken over het sleutelen aan DNA, want doordat je echte genen gaat veranderen, weet je niet of dit consequenties heeft en/of dit bepaalde afweerreacties gaat oproepen. Ondanks deze onzekerheden, wordt er gesproken dat het aanpassen van het DNA ooit legaal gaat worden. Waarbij we in feite aan de blauwdruk van het menselijk leven gaan sleutelen.

Borstkanker komt het vaakst voor bij vrouwen en wordt dan ook als een echte vrouwenziekte gezien. Het is zeldzaam maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen. In Nederland komt borstkanker bij mannen vooral voor bij 60 plussers en is er in veel gevallen sprake van een erfelijke aanleg. Niet iedereen is er van op de hoogte dat mannen ook borstkaker kunnen krijgen terwijl het juist heel belangrijk is dat dit tijdig wordt geconstateerd.

Symptomen bij mannen

De symptomen zijn vergelijkbaar met borstkanker bij vrouwen. Bij veel mannen is het eerst kenbare het knobbeltje in de borst. Het is voor mensen zelf maar ook voor zorgverleners soms lastig om tot de diagnose borstkanker te komen. Veel mannen denken er zelf niet aan en omdat het zeldzaam is kan het voor hulpverleners ook lastig zijn. Ook bij mannen is het heel belangrijk dat op tijd de juiste diagnose en behandeling wordt ingezet. Mannen beschikken over minder borstweefsel waardoor de kanker zich sneller dan bij vrouwen in het lichaam kan verspreiden.

Behandeling borstkanker bij mannen

Bij verandering in het weefsel rondom de borst is het raadzaam zo snel mogelijk naar een arts te gaan en u zelf te laten controleren. Een zwelling kan ook goedaardig zijn maar beter neemt u het zekere voor het onzekere. Wanneer u de diagnose borstkanker krijgt zal er samen met uw behandeldarts een behandelplan gemaakt worden. Het behandelplan is afhankelijk van de vorm en het stadium waarin de kanker zich bevindt. Borstamputatie, borstsparende operatie, bestraling en chemotherapie worden ook bij mannen toegepast.

Mannen die verandering merken in hun borstweefsel of een knobbeltje voelen doen er goed aan zo snel mogelijk zichzelf te laten nakijken bij een arts. Hoe eerder deze zeldzame ziekte wordt herkend hoe effectiever de behandelingen zijn. Net als bij vrouwen krijgen ook mannen na borstkanker periodieke controles, deze kunnen in het ziekenhuis of bij een huisarts plaatsvinden.

Amandelstenen zijn vervelende ophopingen van onder meer bacteriën, dode celresten en voedselresten achterin de keel, vaak in de crypten van de amandelen. Hier kunnen ze zorgen voor irritatie, maar ook voor een erg vieze geur in de mond. Die is niet alleen merkbaar voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving.

Hoewel amandelstenen niet snel zullen leiden tot ernstige problemen, vormen ze wel een risicofactor voor het ontwikkelen van ontstekingen. De nare geur die de brokjes daarnaast opleveren maken het een verschijnsel dat behandeld moet worden. Gelukkig zijn er diverse manieren om amandelstenen effectief aan te pakken.

Oorsprong amandelstenen aanpakken

Hoewel er nog steeds enige discussie bestaat over de wijze waarop amandelstenen ontstaan, weten we genoeg voor een gerichte aanpak. Achterin de keel zitten de amandelen met hierbij de zogenaamde crypten. Dit zijn groeven in het weefsel die moeten bijdragen bij de afweer, maar vaak juist een gevoelig punt vormen.

Bacteriën, schimmels, dode cellen en voedsel kunnen in deze crypten terecht komen. Het zijn vervolgens met name de bacteriën die snel groeien, vieze geuren uitstoten en ontstekingen kunnen veroorzaken.

Hoewel volledig voorkomen niet mogelijk lijkt, weten we wel onder welke omstandigheden de bacteriën zich prettig voelen. Dit zijn zure, zuurstofarme omgevingen.

Je kunt het ontstaan van een dergelijke omgeving op meerdere manieren voorkomen:

 • Na eten zuur fruit genoeg water drinken
 • Droge mond tegengaan
 • Niet spoelen met mondwater op basis van alcohol
 • Na nuttigen melkproducten mond spoelen
 • Minderen met snoep
 • Minderen met alcohol

Soms zijn deze maatregelen voldoende om de vorming van nieuwe amandelstenen te voorkomen. Al aanwezige amandelstenen kunnen naar verloop van tijd kleiner worden of zelfs volledig verdwijnen.

Amandelstenen verwijderen uit de crypten

Door de positie van amandelstenen komen ze niet zo maar los door enkel wat water te drinken. Diep in de crypten zitten ze stevig vast, waardoor zelfs gorgelen vaak weinig uithaalt. Toch zijn er enkele manieren om de amandelstenen alsnog zelf aan te pakken.

Amandelstenen verwijderen

1. Bron aanpakken

De beste en meest duurzame behandeling pakt een probleem bij de bron aan. We weten dat amandelstenen met name veroorzaakt worden door stinkende bacteriën die zich voeden met voedselresten en ander lichamelijk afval. Door deze voedingsbronnen weg te nemen, kan verdere groei en vorming voorkomen worden.

 Uitdroging voorkomen

Zoals eerder genoemd, vergroot je de kans op amandelstenen aanzienlijk wanneer de mond droog is. In deze zogenaamde anaerobe omstandigheden krijgen bepaalde bacteriën de overhand, waar normaal gesproken een balans heerst. Juist deze bacteriën stinken erg en zijn bij amandelstenen vaak de boosdoener.

Je kunt uitdroging van de mond voorkomen door veel water te drinken, maar dit is niet altijd genoeg. Sommige mensen hebben van nature een drogere mond en daarom meer kans op problemen.

Met Dr Katz lozenges kun je een droge mond tegengaan. Deze pastilles bevatten ingrediënten die je speekselklieren stimuleren. Bovendien zorgt het zuigen op de pastilles voor een nog grotere speekselproductie. Het resultaat is dat je een prettige, vochtige mond krijgt.

Minder zuivel

Zuivelproducten zijn een goede voedingsbron voor de bacteriën in de amandelcrypten. Nuttig je veel zuivel, dan is de kans groot dat ook deze bacteriën zich prettig voelen. Probeer daarom te minderen met zuivel en spoel de mond in elk geval na wanneer je net zuivel hebt gegeten of gedronken.

Tong poetsen

Tongschraper amandelstenen

De tong is van nature een bron van bacteriën binnen de mond- en keelholte. Dat is niet erg en volkomen normaal, maar het wordt een probleem wanneer de balans verstoord raakt. Houd de bacteriekolonie op de tong in toom door regelmatig de tong te poetsen, het liefst dagelijks.

Doe dit niet met een normale tandenborstel of harde schraper, want dit kan leiden tot beschadigingen. Gebruik in plaats hiervan een speciale tongschraper, zoals de Orabrush. Deze schraper beschikt over kleine plastic haartjes die bacteriën uit de groeven van de tong halen, zonder de tong te beschadigen. Bovendien heeft de Orabrush een schrapertje om losgekomen bacteriën in één beweging te verwijderen.

Is de tong schoon, dan komen de bacteriën minder snel achterin de keel, bij de amandelen terecht. Bovendien voorkom je vieze geurtjes vanaf de tong.

Terugloop slijm voorkomen

Bij een verkoudheid of ontstoken sinussen, wordt er overtollig slijm geproduceerd in de neus. Deze loopt grotendeels de keel in, waar bacteriën zich voeden aan eiwitten en andere aanwezige stoffen.

Door simpelweg regelmatig de neus te snuiten, wordt deze terugloop verminderd. Druppel nadien ook California Breath Sinus Drops om bacteriën in de neus en keel aan te pakken.

2. Amandelstenen zelf verwijderen

Met behulp van enkele simpele gereedschappen kun je brokjes in de keel zelf verwijderen. Gebruik hiervoor liever niet een vinger, tandenstoker of wattenstaafje. Al deze behandelmethoden kunnen namelijk leiden tot verdere besmetting of ontsteking van de crypten. De volgende producten werken wel goed:

AE Dental Tonsil Stone Removal tool

De AE Dental Tonsil Stone Removal tool is een metalen staafje met hieraan een lusje voor de verwijdering van amandelsteentjes. Met het lusje verwijder je eenvoudig de vervelende klontjes in de keel. Met het prettige handvat glipt het staafje bovendien niet zo maar uit je handen.

Monddouche

Met een waterstraaltje kun je de amandelstenen gericht wegspoelen met wat water. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de AE Dental Power Floss of Monosyringe, maar liever geen elektrische waterdouche. Elektrische apparaatjes, zoals waterpik, zijn te krachtig om amandelstenen mee te verwijderen.

De kans op irritatie of schade is groot. Met bijvoorbeeld de Monosyringe kun je zelf bepalen met hoeveel kracht je water spuit.

Tonsilfresh Cupping Glass

Met de Tonsilfresh Cupping Glass kun je amandelstenen wegzuigen uit de crypten van de amandelen. Zet de Cupping Glass op de amandelen en zuig met het ballonnetje de brokjes weg.

TonsilFresh Led Tool

Met de TonsilFresh Led Tool heb je beter zicht dan ooit op je amandelen. Met dit hulpmiddel kun je zachtjes de amandelsteentjes losmaken, terwijl je dankzij het LED-lichtje goed kunt zien waar je precies zit met het uiteinde. Samen met de Monosyringe kun je eerst de steentjes voorzichtig losspoelen en vervolgens met de Led Tool verwijderen.

Gebruik bij het spoelen mondwater als Oxyfresh. Dit ontsmet en voorkomt verdere problemen.

3. Operatie

Lukt het niet om de amandelstenen te verwijderen en blijven de problemen bestaan, dan is een ingreep de laatste optie. Dit wordt alleen gedaan bij ernstige gevallen en is normaal gesproken niet vereist of aanbevolen.

Het zijn de minder leuke zaken om over na te denken maar een uitvaartverzekering is wel iets waarmee u de nabestaanden tijdens hun rouwperiode van financiële ongemakken kunt weerhouden. Tijdens het regelen van een uitvaart is het namelijk nooit leuk om ruzie binnen een familie te krijgen over geld.

Van te voren regelen
Een mooi afscheid doet recht aan het leven dat iemand heeft geleid. Iedere uitvaart is anders en persoonlijke wensen staan centraal. Daarbij helpt het als u ten tijde van leven nadenkt over uw wensen. U kunt dit vastleggen in de uitvaartcodicil. Ook scheelt het voor de nabestaanden als het financieel allemaal geregeld is, bijvoorbeeld via een uitvaartverzekering. Wilt u een uitvaartverzekering? Dan  kunt u uw uitvaartverzekering vergelijken op bijvoorbeeld www.uitvaartverzekeringen.net.

Polischeck
Heeft u al een uitvaartverzekering en wilt u weten of u goed bent verzekerd? Dan kunt u dit laten checken door een uitvaartinstantie. In praktijk komen deze namelijk vaak polissen tegen met een te lage dekking, vooral bij polissen die een tijdje terug zijn afgesloten. Ook zijn er polissen waarbij de keuze voor een specifieke uitvaartonderneming financiële gevolgen heeft voor de uitkering. Dit geldt vooral bij oude natura pakket polissen van onder andere Dela, Yarden en Monuta.

Uitkering polis uitvaartverzekering
Wanneer de overledene een uitvaartverzekering had, dan moet deze polis ingediend worden bij de betreffende maatschappij met een akte van overlijden en een verzoek tot uitkering. Veel maatschappijen zijn in de loop der jaren verdwenen of overgenomen. De uitkering blijft echter altijd 100 jaar geldig. Als nabestaande hoeft u dat niet allemaal zelf te doen. Een uitvaartinstantie stuurt de eventuele polissen kosteloos voor u op en controleren de uitkering. Meestal wordt er direct aan de nabestaanden uitgekeerd. Sommige uitvaartverzekeringen keren uit in natura. Dat betekent dat zij alleen op vertoon van de nota van de uitvaart uitkeren aan de uitvaartondernemer. In dat geval wordt het bedrag verrekend met de rekening van de uitvaart.

Uitkering levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering
Bij een levens- of overlijdensrisicoverzekering is het belangrijk te weten wie de premie heeft betaald. Als de verzekering is afgesloten op het leven van de overledene (heeft deze persoon de premie altijd zelf betaald?), dan is de uitkering met successierecht belast. Heeft de begunstigde (degene die op het leven van de overledene de verzekering had afgesloten) de premie betaald, dan is dat niet het geval. De verzekeringsmaatschappij kan u hierover meer informatie geven.

Jaarlijks stappen 1,25 miljoen mensen over naar een andere zorgverzekeraar. Uiteraard kijk je altijd eerst goed naar de inhoud van het pakket om zo tot de juiste keuze te komen. Maar dan komt die ene vraag: wil je het eigen risico vrijwillig verhogen? Wij vertellen je over de voor- en nadelen.

Het is namelijk niet voor iedereen verstandig om dit te doen. Uiteraard  bespaar je zo maandelijks enkele euro’s aan premie, maar op het moment dat je voor zorgkosten komt te staan, moet je wel een flink extra bedrag ophoesten. Dat moet je wel kunnen.

Stapje voor stapje verhogen

Het verhogen van het eigen risico is dus vrijwillig. Door de overheid wordt een minimaal eigen risico vastgesteld, in 2020 ligt dat op 385 euro per jaar, dat voor alle verzekerden verplicht is. Vervolgens heb je de keuze om het eigen risico stapsgewijs te verhogen met 100,- euro. Dit kan tot maximaal 885 euro per jaar.

Voor het kiezen van een hoger eigen risico beloont de verzekeraar je met een korting op je maandelijkse premie. Dan praat je over een korting van ongeveer 3 euro per maand. Je kunt dus maximaal een korting van 15 euro krijgen als je kiest voor het maximale eigen risico van 885 euro per jaar.

Wanneer eigen risico wel of niet verhogen

Eigen risico

In principe is de keuze simpel: kun je het extra geld missen en heb je nooit ergens last van? Dan kan het interessant zijn. Stel dat je 3 euro korting krijgt, bespaar je zo’n 36 euro per jaar. Je loopt een risico van 100 euro extra als er iets mis gaat. Dat betekent dat verhogen pas rendabel is als je drie jaar op rij geen zorg nodig hebt.

Maar let op: als je een keer opgehaald moet worden door de ambulance is je winst direct verloren. Ook als je bijvoorbeeld medicatie gebruikt is het niet verstandig om het eigen risico te verhogen. Je bent dan sowieso een stuk duurder uit, omdat je voor medicijngebruik het volledige eigen risico verbruikt.

Uitzonderingen op de regel

Stel je heb een aanvullende tandartsverzekering en een verhoogd eigen risico. Dan lijkt alles goed gedekt, want het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Maar verwijst de tandarts je door naar de kaakchirurg? Dan wordt het weer een ander verhaal.

Kortom, het verhogen van het eigen risico is een moeilijke kwestie. Ben je jong en mankeer je nooit iets, maar kan je bovenal een groter bedrag missen op het moment dat er iets gebeurt? Dan kan het een optie zijn, maar overschat de situatie niet.

 

Met een roemruchte historie als groot handelsland is Nederland reeds vanaf de Gouden Eeuw een echt ondernemersland. Ook vandaag de dag hebben we niets te klagen over het ondernemersklimaat. Met een jaarlijks nog groeiend aantal ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel), starten er elk jaar ruim 100.000 nieuwe ZZP’ers. We hebben in Nederland nu ongeveer 1 miljoen ZZP’ers.

Doordat er zoveel mensen ontslagen werden, nam het aantal ZZP’ers een enorme vlucht, tijdens de crisisjaren van 2008-2015. Ook nu de crisis voorbij is en de economie weer groeiende is, blijft het aantal zelfstandigen zonder personeel gestaag doorgroeien. Na enkele jaren van schaarste op de arbeidsmarkt, is de vraag naar extra personeel groter dan ooit. De markt van kortlopende contracten en projecten, die tijdens de crisis is ontstaan, is nu overgenomen door de ZZP’ers.

Maar ondanks dat ZZP’ers nu op de arbeidsmarkt een serieuze beroepsgroep zijn, is slechts één op de vijf ZZP’ers verzekerd tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

Waarom zijn er zo weinig ZZP’ers verzekerd?
Er zijn een paar redenen waarom zo weinig ZZP’ers verzekerd zijn:

 • Hoewel een ZZP’er veel vrijheid heeft, is de schaduwkant ervan, dat het inkomen vaak laag is. Een derde van de zelfstandigen zonder personeel heeft een inkomen rond bijstandsniveau. Omdat de vaste lasten en kosten voor levensonderhoud gewoon door moeten gaan, bezuinigd men vaak op een dure verzekering.
 • Mocht het financieel mis gaan voor de ZZP’ers, dan maken zij vaak gebruik van een in het verleden opgebouwde financiële buffer. Dit kan een tijdelijke oplossing zijn voor enkele maanden, maar is niet ideaal. Vooral als het gaat om langdurige arbeidsongeschiktheid, dan is een dergelijke buffer niet voldoende.
 • Een ZZP’er voelt zich vaak, onafhankelijk, vrij en gezond, met als gevolg dat men vaak denkt: ‘arbeidsongeschiktheid overkomt mij niet’. Hiermee onderschat de ZZP’er dus het risico op arbeidsongeschiktheid.
 • Er komt bij het opstarten van een eigen onderneming zoveel kijken, dat het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak wordt vergeten.

Een wezenlijk risico
Omdat de praktijk uitwijst, dat één op de acht ZZP’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook daadwerkelijk arbeidsongeschikt raken, is het risico op arbeidsongeschiktheid dus zeer zeker aanwezig. Gemiddeld keren arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 6 jaar uit. Dit gaat dus om grote bedragen, die ook een grote financiële buffer niet kan dragen. Het is dus zeker wel noodzakelijk en zinvol om je als ZZP’er te verzekeren.

De belangrijkste verzekeringen voor ZZP’ers
Hieronder de belangrijkste verzekeringen voor ZZP’ers:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Dit is absoluut noodzakelijk voor als je als ZZP’er ziek wordt. Je kan ook overwegen om deel te nemen aan een broodfonds.
 • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven: Mocht je per abuis schade toebrengen aan (goederen van) derden.
 • Zakelijke autoverzekeringen vergelijken:Voor als je een zakelijke auto op de balans van je bedrijf hebt staan. Voor bestelauto’s is een bestelautoverzekering verplicht.
 • Construction Allrisk verzekering (CAR):Ben je aannemer of heb je een klusbedrijf? Dan kan je je met een CAR verzekering, dekken tegen schade die ontstaan is tijdens een verbouwing.
 • Bedrijfsstagnatieverzekering:Hiermee verzeker je je tegen omzetderving, ontstaan door inbraak-, brand-, storm-, milieu- en waterschade.
 • Rechtsbijstandverzekering:Deze verzekering vangt de advocaatkosten op, wanneer je een dispuut heb met je opdrachtgever, als debiteuren niet betalen, of als je aansprakelijk gesteld wordt voor schade.
 • Zorgverzekering:Als je uit loondienst komt, kan je deze als ZZP’er overnemen. Net zoals iedere Nederlander is ook de ZZP’er verplicht verzekerd.
 • Premie zorgverzekering:Bovenop de zorgverzekering moeten ZZP’ers een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De ZZP’er krijgt hiervoor een aanslag van de belastingdienst.

Stress, ongezonde voeding en te weinig beweging. We weten allemaal dat het eigenlijk niet goed is. Maar wat zijn de gevolgen? Steeds meer mensen laten zich daarom preventief onderzoeken en doen bijvoorbeeld een Total Body Scan. Met zo’n onderzoek kun je inzicht krijgen in je gezondheid en word je lichaam gecontroleerd op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker. Bovendien kunnen ook gezondheidsrisico’s in kaart gebracht worden.

Precan Total Body Scan

Hoe beïnvloedt jouw leefstijl je gezondheid?
Stress is niet goed voor je hart, roken vergroot de kans op longkanker en andere (chronische) aandoeningen en we moeten 30 minuten per dag bewegen. Er wordt veel gezegd en geschreven over wat we wel en niet moeten doen om gezond te blijven. Maar dat is niet zo makkelijk als vaak gedacht wordt. Werken geeft brengt af en toe stress met zich mee, de broodjes bij het tankstation zijn lekker makkelijk voor onderweg en je bent al blij als je één keer per week kunt sporten, laat staan elke dag een half uur actief bewegen. Al die verkeerde maar begrijpelijke keuzes bepalen je leefstijl en beïnvloeden je gezondheid. Maar wat betekent het uiteindelijk voor je gezondheid en hoe groot is de eventuele schade?

Inzicht in je gezondheid met een Total Body Scan
Een Total Body Scan is een lichamelijk onderzoek waarbij je preventief je lichaam onderzoekt door middel van verschillende onderzoeken. Het doel van een Total Body Scan is om hart- en vaatziekten, kanker en overige ernstige aandoeningen in een vroeg stadium te ontdekken nog voordat er symptomen zijn. Wanneer je op tijd een ernstige aandoening ontdekt kan de behandeling meestal eerder plaatsvinden en door een tijdige behandeling kan erger worden voorkomen. Tevens worden met zo’n preventief onderzoek gezondheidsrisico’s in kaart gebracht. De Total Body Scan bestaat uit vier losse MRI scans en daarnaast een cardiologisch onderzoek waarmee het hart uitgebreid onderzocht wordt. Met de verschillende MRI scans wordt het gedeelte van het hoofd tot de bekken in beeld gebracht.

Advies op maat door verpleegkundigen
Omdat iedereen verschillend is vindt altijd eerst een uitgebreide medische intake plaats, voordat er een afspraak voor een Total Body Scan bij Prescan gemaakt kan worden. Tijdens deze medische intake zal een verpleegkundige onderzoekscoördinator een uitgebreide medische vragenlijst afnemen. Deze anamnese vormt het uitgangspunt voor het onderzoeksadvies. Daarnaast wordt rekening gehouden met specifieke wensen van de cliënt. Enkele onderwerpen die behandeld worden tijdens de afname van een medische intake zijn o.a.: aanwezigheid van lichamelijke klachten, leeftijd, leefstijl, medische verleden, gezondheidsrisico’s door familiaire belasting.

Gerichte onderzoeken bij klachten
Naast het ondergaan van een preventief onderzoek willen veel mensen ook duidelijkheid hebben over een specifiek deel van hun lichaam. Hiervoor zijn er gerichte onderzoeken mogelijk. Naast het ondergaan van een bodyscan is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor bijvoorbeeld een gerichte MRI scan. Een groot voordeel van een gerichte MRI scan bij Prescan is dat je erg snel terecht kunt voor een MRI scan. Naast geen lange wachttijden zijn er nog een andere voordelen waarom veel mensen een gericht onderzoek bij Prescan laten doen:

 • Na het onderzoek krijg je direct de uitslag. Voor veel mensen is dit een uitkomst omdat je niet lang hoeft te wachten voordat je duidelijkheid hebt over de lichamelijke klachten.
 • Voor het ondergaan van een gerichte MRI-scan heb je geen verwijzing nodig van een huisarts.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over een Total Body Scan of een gericht onderzoek? Op de website van Prescan vind je uitgebreide informatie over de mogelijkheden. Website: www.prescan.nl

De hand- voet- en mondziekte is een korte en lichte ziekte die voornamelijk kinderen (<10jaar) treft. De meeste herstellen binnen een week en de voornaamste klachten zijn plekken op de huid (handen en voeten) en mondzweren.

Symptomen
In ongeveer 75% van de gevallen ontwikkelen er plekken op de huid, meestal zijn een paar dagen voordat de plekken zichtbaar zijn al mondzweren in de mond ontwikkeld. De plekken op de huid zijn vergelijkbaar met waterpokken alleen zijn deze iets kleiner (2-5mm), daarnaast jeuken ze ook niet maar kunnen wel zeer gevoelig zijn. De hand- voet- en mondziekte kan gepaard gaan met lichte koorts, misselijkheid, buikpijn en keelpijn, maar ook deze symptomen verdwijnen vaak binnen een paar dagen. De mondzweren kunnen pijnlijk zijn en een week duren.

Er is enig bewijs dat deze infectie tijdens de zwangerschap een miskraam en slechte groei van de ongeboren baby zou kunnen veroorzaken in sommige gevallen – maar dit lijkt erg zeldzaam te zijn.

Besmetting
Het duurt gemiddeld het 3-6 dagen voordat de symptomen zich ontwikkelen nadat het kind geïnfecteerd is. Soms ontstaan er kleine uitbraken in kinderdagverblijven of scholen. De ggz adviseert ouders dan het kind thuis te houden, echter is de grootste besmettingsperiode al verlopen op het moment dat het de ziekte is geconstateerd.

Pin It