Tag

trapliften

Browsing

Met de toenemende vergrijzing in Nederland wordt ook de zorg steeds duurder. Ouderen moeten steeds vaker kiezen tussen langer thuis blijven wonen of opgenomen worden in een verzorgingstehuis. Vanuit de overheid wordt gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen om de zorgkosten te kunnen beperken. Maar ook ouderen willen vaak het liefst zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving blijven wonen.

Ondersteuning vanuit de overheid
De taak om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen ligt nu bij de gemeente. Indien het moeilijker wordt om thuis te blijven wonen zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is verhuizen naar een aangepaste woning. Het voordeel hiervan is dat er geen grote verbouwingen gedaan hoeven te worden en dat de kosten beperkt blijven. Het nadeel is dat de perso(o)n(en) in kwestie alsnog uit hun vertrouwde omgeving moeten verhuizen. De tweede optie, en vaak de meest gewenste, is het huis aanpassen aan de zorg die nodig is. Voor sommige ouderen is dit soms moeilijk te bekostigen. Om die reden heeft de overheid de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. De gemeente helpt in dat geval met advies en eventueel een bijdrage in de kosten van de benodigde aanpassingen. Naast de Wmo kan de zorgbehoevende soms ook een beroep doen op het persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kan iemand zelf zijn of haar benodigde zorg inkopen of huren. Voor iedereen is de behoefte aan zorg anders.

Bereikbaarheid van verdiepingen
Op latere leeftijd krijgen ouderen steeds vaker last van hun spieren en gewichten en hebben zij een grotere kans op botbreuken. Hierdoor kan het moeilijk zijn om zelfstandig de trap op en af te komen. Een goede oplossing voor dit probleem is een traplift. Met een traplift kunt u zich zelfstandig tussen de verschillende verdiepingen bewegen. Een traplift kan een flinke investering zijn, maar het zorgt er wel voor dat een ingrijpende verbouwing achterwege kan blijven. Het is ook mogelijk om een tweedehands traplift aan te schaffen. Dit kan een flinke besparing opleveren ten opzichte van een nieuwe traplift. Mocht u maar een korte periode een traplift nodig hebben, omdat u bijvoorbeeld moet herstellen van een botbreuk, kunt u ook een traplift huren. U betaalt in veel gevallen alleen voor de rail (of een startbedrag) en daarna een maandelijks bedrag.

Veilig gebruik maken van de badkamer
De badkamer brengt vaak problemen voor mensen die slecht ter been zijn of zorgbehoevend zijn. De badkamer is vaak glad en om in de douche en/of bad te komen moet vaak over een flinke opstap gestapt worden. Een kleine aanpassing hiervoor is de grijpbeugel. Mocht dit niet voldoende zijn, kan een instapdouche of -bad een oplossing zijn.

Mobiliteit in en rondom het huis
Als u slecht ter been bent en gebruikmaakt van een rollator of rolstoel is het verstandig om de drempels in de woning te laten verwijderen. Ook zijn er aangepaste bedden die het gemakkelijker maken om in en uit bed te komen. Niet alleen voor mensen met een beperkte mobiliteit zijn er hulpmiddelen. Voor slechthorenden zijn er verschillende oplossingen zoals een bel die een lichtflits geeft.

Door de toenemende vergrijzing neemt ook het aantal ongelukken waarbij senioren betrokken zijn steeds verder toe. Zo raken ouderen steeds vaker betrokken bij verkeersongelukken. Maar ook buiten het verkeer neemt het aantal ongelukken met ouderen steeds meer toe.

Ouderen vallen steeds vaker

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat jaarlijks bijna 100.000 ouderen de Spoedeisende Hulp bezoeken na een val. De prognose is dat dit de komende jaren verder oploopt naar bijna 150.000 in 2030. Logischerwijs neemt het aantal ziekenhuisopnames na een bezoek aan de SEH ook toe. Onder de gevallen ouderen die een SEH bezoeken is ruim 70% een vrouw. De helft van de valpartijen vond in en om het huis plaats. Als dit verder gespecificeerd wordt, is de meest voorkomende plek de woonkamer (7.500), de trap (6.000) en de sanitaire ruimtes (5.800).

Vallen in de top 10 meest voorkomende overlijdensoorzaken

Ook het aantal mensen dat overlijdt aan een val is het afgelopen jaar gestegen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat valongelukken de top 10 is binnengekomen van meest voorkomende doodsoorzaken. Een stijging van 16% ten opzichte van 2015 bracht het aantal sterfgevallen uit vallen op ruim 3,3 duizend.

Valpreventie

Om vallen bij ouderen terug te dringen bestaat er de valpreventie. Iedereen die 65 jaar of ouder is, komt in aanmerking. Eerst wordt er een valanalyse afgenomen. De analyse bestaat uit twee delen: een korte vragenlijst (valrisicotest) en een uitgebreide valanalyse. De valrisicotest bestaat uit drie korte vragen die aangeven of iemand een verhoogd risico heeft op vallen. Indien de test een positieve uitslag heeft, wordt er gestart met de uitgebreide analyse. Het doel hiervan is het identificeren van het risico op vallen, het in kaart brengen van de factoren waar het risico het hoogst is om vervolgens een advies op maat te geven. De meest voorkomende interventies zijn:

  • Verbeteren van het gezichtsvermogen
  • Voedingssupplementen
  • Bewegingsoefeningen gericht op balans, mobiliteit en spierkracht
  • Medicatiebewaking

Voorkomen is beter dan genezen

Naast de oefeningen die vooral gericht zijn op geestelijke- en lichamelijke gezondheid kunt u ook aanpassingen doen in uw huis- en woonomgeving. Veel valpartijen kunnen voorkomen worden door meer grip en steunpunten in uw huis te bevestigen.

Voor veel ouderen wordt bewegen met de jaren een steeds grotere uitdaging. Vaak is traplopen een van de eerste dingen waar de mobiliteit afneemt. Niet voor niets is de trap, na de woonkamer, de omgeving waar de meeste ongelukken plaatsvinden. Een traplift kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

 

Meer informatie over trapliften kunt u hier vinden.

Pin It