Rubriek

Reuma

Rubriek

Mensen met jicht hebben een gewrichtsontsteking en dus moeite met bewegen. Zij doen er goed aan om hun voedingspatroon te bekijken en eventueel te veranderen. Uit onderzoek in opdracht van Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Voedingsziekenhuis, blijkt dat verschillende voedingsmiddelen, zoals suiker, fruit en vruchtensap, invloed hebben op deze ziekte.

Drie studenten Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzochten de invloed van voeding op jicht. In opdracht van Ziekenhuis Gelderse Vallei verrichtten zij hiernaar literatuuronderzoek. Het blijkt dat verschillende voedingsstoffen het risico op jicht verhogen.

Risico
Het risico op jicht wordt groter na het eten van vis, schaal- en schelpdieren. Dit is ook het geval als meer rood vlees (rund-, varkens- en lamsvlees, inclusief vleeswaren) wordt gegeten dan de aanbevolen hoeveelheid van 100-125 gram per dag. Alcohol, en dan met name bier en sterke alcoholische dranken verhogen eveneens het risico. Kip en magere zuivelproducten verlagen juist het risico op jicht. Hierbij moet worden aangetekend dat het verlagende effect voor het zuivelproduct kaas niet duidelijk was.

Frisdrank
Fructose heeft invloed op jicht. Fructose komt van nature voor in fruit en honing. Omdat suiker voor de helft uit fructose bestaat, wordt geadviseerd het gebruik van suiker en suikerbevattende producten zo veel mogelijk te beperken. Het gebruik van frisdrank verhoogt het risico op jicht. Dit is mogelijk ook de reden waarom jicht steeds vaker voorkomt; het frisdrankgebruik in Nederland is de laatste 40 jaar met 85% gestegen. Light frisdranken hebben geen relatie met het risico op jicht.
Gebruik van fruit en vruchtensap (m.n. sinaasappelsap) vormt een mogelijk risico voor jicht. Omdat fruit ook positieve gezondheidseffecten heeft, wordt geadviseerd fruit volgens de aanbevolen hoeveelheid van 2 porties per dag te gebruiken.

Jicht
Jicht is een gewrichtsontsteking. Bij jicht is het gewricht rood, gezwollen, warm en pijnlijk. Ook bewegen is erg pijnlijk. De ontsteking is heftig en komt meestal plotseling opzetten. Meestal zit jicht in de grote teen, soms in andere gewrichten van de voet, enkel, knie of pols. Nierpatiënten en patiënten die plastabletten gebruiken hebben vaker last van jicht.

Pin It