Tag

keurmerk

Browsing

De Dierenbescherming organiseert alweer voor de 8ste keer de beter leven week. Het is een bewustwordingscampagne in samen werking met supermarkten en producen. Ze zorgen dat het beter leven keurmerk te vinden is op verschillen product verpakkingen zoals vlees, zuivel en eieren.

Koken met sterren

Normaal zult u er misschien niet zo op letten maar u eet vaker dierlijke producten dan u denkt. Zo heeft u wellicht ham of kaas of brood of begint u de dag met een glas melk of een kom Yoghurt. Tijdens het avond eten staat er ook nog eens vlees op tafel maar dit kan dus ook met sterren. Hoe meer sterren er op de verpakking staat hoe beter de dierenwelzijn is. Staat u in de supermarkt kies dan een product waar sterren opstaan, heeft u meerdere keuzes kies dan het liefst voor een met meer sterren.

Wat betekenen deze sterren nou eigenlijk?

1 ster

Kiest u voor een product waar 1 beter leven ster op staat? Deze dieren krijgen meer ruimte en speel materiaal. De vleeskippen groeien langzamer zodat ze gezond en zonder antibiotica groot worden. Kippen mogen naar buiten in de uitloop en de koeien staan 5 maanden in het jaar in de wei. Ook de varkens hebben meer ruimte

2 sterren

Als u kiest voor 2 sterren dan bent u goed op weg. De welzijn van de dieren is hier al een stuk beter hebben ze hebben meer comfort en minder stress. Alle dieren krijgen nog meer ruimte en mogen ook naar buiten. Voor de varkens is er dit keer ook een overdekte uitloop waar ze de frisse lucht in mogen. Normaal worden bij varken de staart af geknipt omdat ze door verveling in elkaars staart bijten. Dit is nu niet meer nodig omdat ze meer nodig omdat ze voldoende afleiding hebben.

3 sterren

Dit zijn de hoogste sterren en is dan ook de beste keuze. Ze hebben hier meer keuze vrijheid om naar buiten te gaan en ze kunnen kiezen voor rust of kunnen juist spelen. De vleeskoe loopt maar liefst 7 maanden buiten en ook de kalfjes mogen hier langer bij de moeder blijven.

Helaas is voor de consument de prijs een grote afweging tijden het boodschappen doen. Wordt u dus bewust van de dierenwelzijn en koop dus ook op de beterleven sterren.

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor kwetsbare ouderen is het vaak extra vervelend. Kwetsbare ouderen lijden doorgaans aan meerdere aandoeningen tegelijkertijd en dit maakt hun situatie binnen het ziekenhuis bijzonder. Hun specifieke behoeften staan nog vaak te weinig centraal. Op dit moment bestaat de ziekenhuispopulatie voor bijna 60 procent uit senioren. En het aantal senioren dat een beroep moet doen op ziekenhuiszorg zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat ziekenhuizen meer rekening houden met de ongemakken en beperkingen van ouderen. Op donderdag 26 januari aanstaande wordt bij de Unie KBO in ’s-Hertogenbosch de aftrap gegeven voor het project ‘keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis’. De samenwerkende organisaties gaan de komende tijd alle 137 ziekenhuislocaties screenen op seniorvriendelijkheid. Dit gaat uiteindelijk leiden tot een officieel keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen, met als uiteindelijke doel de ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Ziekenhuizen die zich nu al goed richten op kwetsbare ouderen, kunnen zich met dit keurmerk onderscheiden.

De ouderenorganisaties staan niet alleen in hun mening dat de zorg voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen onvoldoende is. Ook de medisch specialisten binnen het KNMG geven aan dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de vergrijzing. Maar liefst 10 tot 15 procent van de oudere patiënten gaat er in het ziekenhuis op achteruit in plaats van vooruit, aldus de KNMG in een rapport van april 2010.

Een vast contactpersoon en aanspreekpunt, de beschikbaarheid van een geriatrisch team, de mogelijkheid om meerdere consulten op dezelfde dag te plannen en een duidelijke bewegwijzering in het ziekenhuis. Het zijn zaken die voor kwetsbare ouderen van groot belang zijn en waar op dit moment nog te weinig oog voor is in ziekenhuizen. In een seniorvriendelijk ziekenhuis wordt rekening gehouden met de behoeften van kwetsbare ouderen én hun mantelzorgers.

Ouderen zelf worden nadrukkelijk betrokken bij het project. De samenwerkende organisaties gaan ook zogenaamde seniorscouts opleiden, die alle ziekenhuizen in Nederland gaan bezoeken om op een aantal zichtbare punten te screenen.

Het keurmerk wordt ontwikkeld door de Unie KBO, PCOB, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), de NVOG (Nederlandse vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) en onderzoeksbureau MediQuest. De eerste resultaten worden nog dit najaar verwacht.

Pin It