Tag

Covid-19

Browsing

De geruchten gaan al langer rond maar hij gaat er nu toch echt komen: Het coronapaspoort. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het eens geworden over de invoering van de digitale pas die reizen binnen Europa weer mogelijk moet maken.

Covid-19-certificaat

Het digitale certificaat moet reizen binnen Europa weer mogelijk maken. Het paspoort of certificaat wordt op 21 juni 2021 doorgevoerd. Lidstaten van de EU mogen zelf bepalen hoe ze het paspoort implementeren en en controleren. Duitsland heeft al te kennen gegeven de deadline van 21 juni niet te halen.

QR-code

Door het scannen van een QR-code kunnen reizigers aan tonen of ze ingeënt zijn tegen het coronavirus, narratief getest zijn of onlangs besmet zijn geweest met het coronavirus. Landen mogen uiteindelijk nog steeds zelf bepalen wat de regels zijn voor inkomende reizigers. Of reizigers in quarantaine moeten of dat ze een corona paspoort moeten laten zien bepaald ieder land zelf.

Gratis test voor het coronapaspoort

Een belangrijk punt van de onderhandelingen was de gratis corona test. Voor reizigers die niet ingeënt zijn of corona hebben gehad zouden straks voor dat ze op reis gaan een test moeten doen. Het Europees Parlement wil de testen gratis maken maar een aantal lidstaten, waaronder Nederland, was het daar niet mee eens. Er wordt extra geld vrijgemaakt om de testen gratis aan te bieden zodat niemand benadeeld wordt deze zomer.

Extra aandacht voor ouderen

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de coronavirus-app CoronaMelder. Deze app, die mogelijk per 1 september landelijk ingevoerd wordt, is een aanvullend middel op de RIVM-richtlijnen om een tweede coronagolf te voorkomen. Vanaf half augustus wordt in de praktijk getest hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. In de tweede helft van augustus spreekt de Tweede Kamer zich uit over CoronaMelder. Of u de app wilt gebruiken, bepaalt u zelf.

Het coronavirus is nog steeds in Nederland. Daarom is het belangrijk alert te blijven en u te houden aan de basisregels: houd 1,5 meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken en was vaak uw handen. Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen. Alleen als nieuwe besmettingen snel worden ontdekt, kunnen we elkaar beschermen. CoronaMelder helpt hierbij. Dankzij de app krijgen meer mensen in korte tijd bericht dat ze ongeveer 15 minuten in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Dit kan een bekende zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand bij wie u in de buurt zat in het openbaar vervoer die ook de app op zijn of haar telefoon had staan. Hierdoor bereikt CoronaMelder, ter aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD, ook mensen die een besmet persoon niet kent of herinnert. Doordat al die mensen zich eerder kunnen laten testen, wordt de kans op verdere verspreiding van het virus beperkt.

Annette de Boer, directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden, benadrukt het belang dat mensen zich aan de basisregels houden: “We moeten er samen alles aan doen om het coronavirus onder controle te krijgen. We hebben in de eerste golf gezien hoe het virus kan toeslaan. Daarom moeten we ons blijven houden aan de basisregels, zoals blijf thuis bij klachten, laat u testen bij klachten, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.”

Zij vervolgt: “De app helpt bij de bestrijding van het coronavirus. Met de app kunt u een melding krijgen als u contact heeft gehad met iemand die besmet is. U krijgt dan ook informatie over wat u het beste kunt doen, dat is handig. Ik ben blij dat bij de bouw van de app rekening is gehouden met mensen die niet gewend zijn apps te gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met het kijken op een klein scherm. De app moet voor iedereen prettig werken, ook voor ouderen.”

De komende periode vinden er verschillende testen plaats. Zo wordt de app vanaf 17 augustus in de praktijk getest in meerdere GGD-regio’s.

https://www.youtube.com/watch?v=mk7ZNygVW1E&feature=youtu.be

Vijf wist-je-datjes over CoronaMelder

  1. De app is nog in ontwikkeling. Eind augustus wordt beslist of de app er komt.
  2. Het gebruik van de app is vrijwillig. Niemand wordt verplicht de app te gebruiken.
  3. CoronaMelder werkt met bluetooth, niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet waar u bent en kan u niet volgen.
  4. In de app vult u geen persoonsgegevens zoals uw naam of telefoonnummer in.
  5. CoronaMelder geeft geen meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom is het belangrijk ook 1,5 meter afstand te houden en veelvuldig uw handen te wassen.

Lees meer over CoronaMelder op coronamelder.nl of rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app.

Bron: Rijksoverheid

De detailhandel heeft in het sterk door corona beïnvloede tweede kwartaal van dit jaar duidelijk meer omzet behaald dan in het tweede kwartaal van 2019. De totale omzet steeg met 5,9 procent. De internetverkopen kenden in het tweede kwartaal een nog niet eerder vertoonde groei. De ondernemers in de detailhandel zijn wel minder optimistisch over de vooruitzichten voor het derde kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Er waren in het tweede kwartaal grote verschillen in ontwikkeling tussen sectoren. In de foodsector groeide de omzet sterk door onder meer thuisconsumptie als gevolg van de sluiting van de horeca, terwijl in de non-foodsector sterk uiteenlopende ontwikkelingen per saldo leidden tot omzetverlies. Het volume, de omzet van de detailhandel die is gecorrigeerd voor prijsveranderingen, steeg met 3,6 procent.Uit omzetcijfers over de jaren 2017-2019 blijkt dat het tweede kwartaal voor de detailhandel wat omzet betreft na het vierde kwartaal het belangrijkste kwartaal van het jaar is. Het tweede kwartaal was in die jaren gemiddeld goed voor bijna 26 procent van de jaaromzet.

Recordgroei internetverkopen

De internetomzet van de detailhandel was in het tweede kwartaal 54,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de hoogste groei tot nu toe gemeten. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 45 procent hoger. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 68 procent. In maart werden verregaande maatregelen getroffen in de bestrijding van het coronavirus, de gedeeltelijke lockdown. Mensen werd geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Sommige winkels sloten de deuren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit de internetomzet van de detailhandel omhoog gestuwd.

Kwartaalomzet foodsector hoger

In de foodsector was de omzet in het tweede kwartaal van 2020 7,5 procent hoger, de grootste stijging sinds de start van de meting in 2005. Deze hogere omzet kwam vooral tot stand door toegenomen verkopen van supermarkten na het bekend worden van de maatregelen in verband met de coronapandemie. Ook de gedwongen thuisconsumptie vanwege de horecasluiting droeg ertoe bij dat de supermarktomzet in het tweede kwartaal 7,9 procent hoger lag dan een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen groeide ook onder de corona-omstandigheden en was in het tweede kwartaal 4,7 procent hoger.

Grote omzetfluctuaties in non-foodsector

De coronacrisis heeft ook in de non-foodsector grote invloed gehad op de omzet. In het tweede kwartaal van 2020 zette deze sector 1,6 procent minder om dan in dezelfde periode in 2019. In het tweede kwartaal waren vooral de omzetten van de kledingbranche (-29,5 procent) en de schoenenbranche (-25,3 procent) fors lager. Er waren echter in de non-foodsector ook diverse branches die flink meer hebben omgezet in het tweede kwartaal van 2020. De omzetten in de doe-het-zelfbranche (+26,6 procent), bij de verkopers van consumentenelektronica (+16,3 procent), recreatieartikelen (+10,8 procent) en meubels en woninginrichting (+8,8 procent) stegen het sterkst ten opzichte van een jaar eerder.

Voor een aantal branches in de detailhandel werd in de periode 2017-2019 gemiddeld in het tweede kwartaal het grootste deel van de jaaromzet gehaald: de doe-het-zelfwinkels (gemiddeld 28 procent), de schoenenbranche (eveneens 28 procent) en winkels in recreatieartikelen (27 procent van de jaaromzet).

Ondernemers detailhandel minder optimistisch over derde kwartaal

Per saldo 3,2 procent van de ondernemers in de detailhandel verwachtte begin juli dat de omzet in het derde kwartaal zal afnemen, per saldo hetzelfde percentage verwachtte eveneens een daling van de personeelssterkte in het derde kwartaal. Overigens gaat per saldo 2,6 procent van de detailhandelsondernemers uit van een verbetering van het economisch klimaat in het derde kwartaal.

Aantal faillissementen stabiel

Het aantal uitgesproken faillissementen in de detailhandel bedroeg in het tweede kwartaal van 2020 96, in het eerste kwartaal werden 97 faillissementen uitgesproken. In het tweede kwartaal vorig jaar kwam het aantal uitgesproken faillissementen in de detailhandel uit op 98.

De cijfers in dit artikel zijn voorlopig en bijgewerkt tot en met 31 juli 2020.

Bron: CBS

8 tips om stress te verminderen

Eén op de drie Nederlanders ervaart meer stress sinds de uitbraak van het coronavirus. Een beetje stress is niet erg maar hevige of langdurende stress is minder gezond. Stress is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het hangt samen met slagaderverkalking en met een ongezondere leefstijl. Er is daarentegen veel mogelijk om stress in deze tijd te verminderen. De Hartstichting geeft adviezen om stress aan te pakken.
De coronacrisis is een trigger voor stress. Uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos blijkt, dat een op de drie mensen meer stress ervaart sinds de uitbraak van het coronavirus. Bij jongeren is dit bijna de helft.
Onzekerheden over gezondheid en financiën veroorzaken stress en zetten ons in de overlevingsstand. “In stressvolle periodes leef je vaak minder gezond. Je gaat bijvoorbeeld minder bewegen, ongezonder eten, drinkt meer alcohol of begint weer met roken. Een ongezonde leefstijl verhoogt de kans op hart- en vaatziekten,” zegt Nienke van der Putten, medisch adviseur bij de Hartstichting. 
Stress herkennen
Mensen moeten alert zijn als ze een aantal van de symptomen van stress herkennen.

Universiteit Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam hebben goede hoop dat ze het medicijn tegen het corona virus hebben gevonden. Onderzoeksleider Berend Jan Bosch claimt antilichamen gevonden te hebben die werkt tegen het coronavirus en SARS. Er moeten nog veel stappen genomen worden maar ze staan er positief in. Als alles goed verloopt en het uit onderzoeken goed blijkt te werken kan het medicijn binnen 6 maanden toegediend worden aan patiënten.

Antilichaam 47D11

Het antilichaam zal zicht binden aan het virus, het immuunsysteem zal de antilichamen herkennen en zal het doel vernietigen. Het werkt dus als een medicijn en het is geen vaccin. Bij mensen die het virus hebben kan het er voor zorgen dat het niet verder in het lichaam gaat verspreiden. Een ziekenhuis opname kan daardoor voorkomen worden en de zorg wordt hierdoor ontlast.

In Israël claimen ze ook een antilichaam gevonden te hebben of het beter is dan die van Nederland is onbekend. Onderzoekers juichen dit alleen maar toe, hoe meer antistoffen hoe meer kans er is om het beste medicijn te ontwikkelen.

Ebolamiddel Remdesivir

Er is tot nu toe nog geen medicijn ontwikkeld dat specifiek tegen corona werkt. Een studie toont aan dat het ebolamiddel Remdesivir een positief effect een op coronapatiënten. De behandelduur zou met dit middel een aantal dagen korter zijn dan zonder. Waar mensen normaal 14 dagen ziek zijn kunnen deze mensen binnen 10 dagen beter zijn en daarna minder last hebben van klachten. Er is daarom besloten om het middel breder toe te passen in ziekenhuizen in Amerika maar ook in Europa. Het medicijn is alleen beperkt beschikbaar en is in handen van een Amerikaans bedrijf. De Amerikaanse overheid bepaald hoeveel Remdesivir er over de wereld verdeeld wordt.

Lees het hele artikel op het AD.

Normaal gesproken overlijden er in Nederland iets meer vrouwen dan mannen. Tijdens de eerste weken van de corona-epidemie overleden echter meer mannen dan vrouwen. Pas in de vijfde week nam de sterfte onder vrouwen duidelijk sterker toe dan onder mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen was kleiner geworden doordat geleidelijk de sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen, waar meer dan dubbel zoveel vrouwen als mannen wonen, was gaan domineren. Rekening houdend met leeftijd en het type huishouden, was echter in alle vijf de weken van de corona-epidemie de sterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen. Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.
Tijdens de eerste weken van de corona-epidemie was de stijging van de sterfte onder mannen sterker dan onder vrouwen. Zowel bij mannen als bij vrouwen steeg eerst de sterfte onder de particuliere bevolking, en daarna pas onder de institutionele bevolking. De toename onder vrouwen in week 15 van 2020 (de vijfde week van de corona-epidemie) kwam volledig door een toename van de sterfte onder de institutionele bevolking van 80 jaar of ouder. De sterfte onder vrouwen in particuliere huishoudens nam wel af, net als bij mannen. Bij mannen lag de totale sterfte in week 15 lager dan in week 14, maar ook hier was nog een toename van de sterfte onder de institutionele bevolking van 65 tot 90 jaar te zien. Rekening houdend met leeftijd en het type huishouden, was de sterfte onder mannen in week 15 van 2020 nog steeds duidelijk hoger dan onder vrouwen, ook al was het totaal aantal overleden mannen en vrouwen nagenoeg gelijk.

Bron: CBS

In deze periode werken er veel mensen in de zorg en is hier ook veel hulp bij nodig. Het werken met corona patiënten kan dan ook erg gevaarlijk zijn. Er zijn echter genoeg maatregelen waardoor het werk toch goed uitgevoerd kan worden. Hoe kunnen we het werken in de zorg weer veilig maken?

Zorgen voor een veilige werkplek

Een werkgever moet natuurlijk zorgen voor een veilige werkplek, dat is in deze periode extra belangrijk. Werkt u op een plek waar corona patiënten zijn of waar u dit virus op kunt lopen dan moet er gezorgd worden voor beschermingsmateriaal zoals mondkapjes, handschoenen en andere noodzakelijke beschermingsmiddelen. Nu er zo veel beschermingsmiddelen nodig zijn is het bij sommige locaties schaars en kan het zelfs op raken. De werkgever kan extra beschermingsmiddelen opvragen bij het Regionale Overleg Acute Zorgketen. De FFP2 maskers die gebruikt worden kunnen ook gesteriliseerd worden en zouden op deze manier nog een keer gebruikt kunnen worden en zal dan nog steeds de gevaarlijke deeltjes tegen houden.

Extra voorzichtig

Als u net terug komt van een hele dag werken in de zorg is het natuurlijk ook belangrijk dat u zich dan ook aan veiligheidsregels houdt. Voor de mensen waar u mee samenwoont moet het ook veilig zijn. Was daarom direct uw handen als u thuis komt. Er is een kleine kans dat u het virus mee naar huis neemt als u alle beschermingsmiddelen heeft gebruikt, maar voorzichtigheid voor alles. Er wordt voor zorgmedewerkers wel aangeraden om zo min mogelijk met andere mensen in contact te komen. U kunt het misschien overdragen of u neemt het misschien wel mee naar uw werk waar veel mensen in de risicogroep zijn.

Helpen in de zorg

Heeft u in de zorg gewerkt of bent u van plan om de zorg een handje te helpen? U kunt zo andere zorgmedewerkers ontlasten en zorgen dat ook zij aan hun rust toe komen. Op de site van de Rijksoverheid vindt u verschillende mogelijkheden waar u zich aan kunt melden om ook wat bij te dragen aan de zorg en de gezondheid van Nederland.

Blijf voor elkaar zorgen

Het is natuurlijk belangrijk om voor elkaar te blijven zorgen. Niet alleen zorgbehoevende maar ook uw collega’s en andere mensen in uw omgeving. Zit één van de beschermingsmiddelen niet helemaal goed, ziet u dat iemand zijn handen niet wast, geef het even aan want zulke dingen kunnen dus een groot verschil maken. Het is voor u een kleine moeite maar de ander kan hiermee gered zijn. Het werk kan nu een stuk zwaarder zijn dan normaal en vermoeiender maar blijf voor u zelf zorgen en ook voor andere.

Het instituut van de universiteit in Oxford is bezig met het ontwikkelen van een covid-19 vaccin. Als alle onderzoeken goed gaan hopen ze dat het in september al op de markt zou kunnen.

Onderzoek

Het vaccin is al getest bij een aantal apen en dat leverde geen verdere klachten op. Het vaccin moet nog wel bij mensen geteste worden. Eerst bij 1000 proefpersonen en daarna nog eens bij 5000 mensen. Er moeten wel genoeg aanmeldingen hiervoor zijn en bij mensen kan het natuurlijk anders reageren dan bij apen. Het kan ook verschillen per leeftijd, het kan zijn dat kinderen of ouderen anders hierop zouden reageren. Het hangt dus van veel factoren af of dit vaccin goed gekeurd gaat worden.

Tekort

Als het vaccin op de markt komt zal er gelijk een te kort zijn omdat hier zoveel vraag naar is. Het instituut werkt dan ook samen met geneesmiddelenfabrikanten, als het vaccin klaar is kan het gelijk in grote hoeveelheden geproduceerd worden.

Lees het hele bericht en bekijk de video.

Sinds het begin van de intelligente lockdown besteedt werkend Nederland gemiddeld 40% minder tijd aan sport. De waardering van de mentale fitheid is gezakt van een royale 7,5 naar een 6,9. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1000 werkende Nederlanders, in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank. BeFrank pleit voor het keren van deze tendens.

Nederland is nu sinds half maart in lockdown. Voor de kinderopvang en lagere scholen worden de regels nu versoepeld, zo kondigde minister-president Rutte afgelopen dinsdag aan. Maar voor bedrijven en horecagelegenheden blijven de maatregelen onverminderd streng. Ook de sportscholen blijven potdicht. Ondertussen lijkt het alsof Nederlanders massaal alternatieven hebben gevonden om aan hun fysieke en mentale gezondheid te werken. Er wordt volop gefietst, hardgelopen en gewandeld. En heel veel mensen volgen online hun yoga of fitness-lessen. Zo lijkt het.

Massa’s mensen gestopt met sporten

De werkelijkheid is anders, zo blijkt uit het onderzoek dat BeFrank liet uitvoeren. Bij deze Nederlanders die voorheen gemiddeld 4,5 uur per week sportten, is dat met bijna 2 uur gekelderd naar 2,6 uur. Uitgesplitst naar de verschillende activiteiten is het altijd al populaire wandelen de grote winnaar. Koos voorheen 40% van de ondervraagden voor deze vorm van lichaamsbeweging, nu wandelt bijna 60% van hen regelmatig. Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank: “Mooi te zien dat veel mensen een alternatief zoeken en zo alsnog aan hun beweging komen. Maar de andere uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat het totaalbeeld verre van rooskleurig is. We besteden 40% minder tijd aan bewegen en het aantal mensen dat helemaal niet sport is gestegen van 25% naar 33%. Van een kwart naar een derde.”

Fysieke en mentale fitheid holt achteruit

Het onderzoek brengt nog meer negatieve ontwikkelingen aan het licht. De liefhebbers van fitness en zwemmen zijn blijkbaar maar voor een zeer beperkt deel uitgeweken naar alternatieve activiteiten nu de sportschool en het zwembad gesloten zijn. “Ook de mentale fitheid heeft flinke klappen gekregen”, stelt Rhebergen, tot zijn grote spijt vast. “Dat men gemiddeld het cijfer 6,9 geeft aan hoe men zich momenteel voelt, lijkt nog wel hoopgevend. Iedereen heeft last van de maatregelen. Helaas geeft bijna een derde (32%) van de ondervraagden zijn of haar huidige gemoedstoestand maximaal een mager 6-je. Of flink minder.”

Jongere generaties en horecamedewerkers zitten slecht in hun vel

Ingezoomd op de beroepsgroepen, blijken de horecamedewerkers het hardst getroffen. Gaf voorheen 14% zichzelf een onvoldoende voor mentale fitheid, is dat nu 45%. Nog somberder is het beeld na uitsplitsing per leeftijdscategorie. Dan scoort de groep onder de 30 jaar het ongunstigst: maar liefst 26% geeft zichzelf het cijfer ‘5’ of minder. Dat was tot voor kort 9%. “Dat veel mensen minder lekker in hun vel zitten, is geen verrassing”, aldus Rhebergen. ”Ieders leven staat op zijn kop. Niemand heeft dit eerder meegemaakt en we weten ook niet wanneer alles weer op gang komt. Zelf let ik in ieder geval wel op dat ik voldoende beweeg. En ik hoop van harte dat nog meer mensen dat doen. Een online workout of even hardlopen bijvoorbeeld. Binnen de regels van het RIVM uiteraard. Al is het maar een half uurtje per dag. Dat is de beste manier om je hoofd leeg te krijgen. En dan zijn we straks nog fit als de maatregelen versoepeld worden.

Overige feiten

  • 74% sport individueel zonder trainer en zonder sportapp of podcast
  • 37% sport tegelijkertijd met huisgenoten
  • Vanzelfsprekend wordt er niet of nauwelijks nog gedanst of aan teamsporten gedaan.

Financieel en fysiek fit

BeFrank motiveert mensen gezond en fit te blijven. Met BeFit heeft de online pensioenuitvoerder een programma ontwikkeld met suggesties op het gebied van ontspanning, sport, voeding en een gezonde lifestyle. Rhebergen: “Fysiek én financieel in conditie zijn, hangen wat ons betreft nauw met elkaar samen. Het zijn belangrijke ingrediënten voor een fijn en gezond leven.” Op befrank.nl/befit kun je een simpele test doen om heel snel te zien hoe het is gesteld met je fysieke én financiële gezondheid.

Bron: Befrank

Het Leidse biotechbedrijf Pharming maakt het medicijn Ruconest. Deze kan wellicht longontstekingen bij coronapatiënten voorkomen en verhelpen. Dit is in het Zwitserse Basel al getest op vijf patiënten. Bij vier van de vijf heeft het gewerkt en zijn ze al ontslagen uit het ziekenhuis. Ze zijn dan ook bezig om een groter onderzoek op gang te krijgen om zo voor meer patiënten iets te kunnen betekenen. 

Dit bericht is erg hoopvol en kan dus helpen om longontstekingen tegen te gaan. Mensen zullen dan ook meer zuurstof krijgen waardoor ze sneller van de IC af zouden kunnen. Lees het hele bericht over dit Leids medicijn. Het kan dus veel betekenen voor onze gezondheid en zal helpen de samenleving weer op gang te kunnen brengen.

Pin It