Top > Organisaties

Rubrieken:

QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Links:

Bart Foundation

http://www.bartfoundation.nl/

Geeft jonge mensen met een ingrijpende ziekte de kans hun ambities waar te maken.

Expertisecentrum Informele Zorg

http://www.informelezorg.info

Kennisplein voor iedereen die te maken heeft met informele zorg of mantelzorg. Met begrippenlijst, informatie over wetgeving, informatie over verschillende vormen van zorg en onderzoek.

Hessel voor Hessel

http://www.hesselvoorhessel.nl/

Stichting op zoek naar steun voor onderzoek naar de hersenziekte Aicardi-Goutieres.

Medisch Adviseurs bij Letselschade

http://www.medischadviseur.nl/

Beantwoorden vragen en geven informatie bij letselschade, personenschade, medische fouten aan belangenbehartigers van letselslachtoffers, aan slachtoffers en aan andere belangstellenden. Ook is er een discussieforum over letselschade.

MEE Twente

http://www.meetwente.nl/

Organisatie voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, en mensen met een verstandelijke handicap.

Stichting De Hond Kan de Was Doen

http://www.de-hond-kan-de-was-doen.nl

Stelt mensen met een motorische functiebeperking in staat zelf, een volwaardige hulphond op te leiden. Met informatie en links.

Stichting Gezondheidsexpotheek Nederland

http://www.expotheek.nl/

Ontwikkelt sinds 1990 compacte verplaatsbare exposities betreffende gezondheid.

Stichting Job

http://www.stichting-job.nl

Wil mensen helpen die in uitzichtloze situaties lijken te zijn beland. Vooral voor wat betreft de begeleiding bij lichamelijke ziekten (met psychische complicaties zonder gunstige prognoses) heeft onze organisatie in de acht jaar van haar bestaan een reputatie mogen opbouwen.

Stichting Ondersteuning Medische Research

http://www.stichting-omr.nl/

Houdt zich bezig met het inzamelen van gebruikte kleding ten behoeve van Nierstichting Nederland.

Stichting Pantheon

http://www.stichtingpantheon.nl/

Kent als belangrijkste doelstelling de ondersteuning en opzet van activiteiten voor de professionals in de gezondheidszorg in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van communicatie en nascholing.

Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven

http://www.stichtingpdl.nl/

Bij sommige zorgbehoeftigen is passiviteit een kenmerk van hun dagelijks leven geworden. Dit kan belastend zijn voor verzorgde en verzorgende. De PDL-methode biedt ondersteuning bij het accepteren hiervan.

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

http://www.transmuralezorg.nl

Bevordering en versterking van de transmurale zorg in de Haagse regio door middel van het ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang en afstemming van de zorg.

Stichting Zorg voor Borstvoeding

http://www.zvb.borstvoeding.nl/

Deze door UNICEF Nederland opgerichte stichting probeert borstvoeding van baby's in Nederland te stimuleren.

VaccinatieZorg

http://www.vaccinatiezorg.nl/

Bedrijfsvaccinaties, het medicijn tegen ziekteverzuim tengevolge van griep, biedt voor circa 80% bescherming tegen dit virus.

Vereniging Spierziekten Nederland

http://www.vsn.nl/

Pagina's over de ziekten en aanverwante zaken.

Vrijgevestigde Maatschappelijk Werkers, Vereniging

http://www.vvmw.nl

Informatie voor leden en publiek, waaronder een ledenlijst.

Zorgplan

http://www.zorgplan.nl

Stelt zich ten doel om te bouwen aan betere zorg, zodat patiŽnten beter met hun ziekte kunnen omgaan.