Health Sinds 1999 uw gezondheidsgids en zoekmachine

Verzekeringen voor ZZP’ers

Met een roemruchte historie als groot handelsland is Nederland reeds vanaf de Gouden Eeuw een echt ondernemersland. Ook vandaag de dag hebben we niets te klagen over het ondernemersklimaat. Met een jaarlijks nog groeiend aantal ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel), starten er elk jaar ruim 100.000 nieuwe ZZP’ers. We hebben in Nederland nu ongeveer 1 miljoen ZZP’ers.

Doordat er zoveel mensen ontslagen werden, nam het aantal ZZP’ers een enorme vlucht, tijdens de crisisjaren van 2008-2015. Ook nu de crisis voorbij is en de economie weer groeiende is, blijft het aantal zelfstandigen zonder personeel gestaag doorgroeien. Na enkele jaren van schaarste op de arbeidsmarkt, is de vraag naar extra personeel groter dan ooit. De markt van kortlopende contracten en projecten, die tijdens de crisis is ontstaan, is nu overgenomen door de ZZP’ers.

Maar ondanks dat ZZP’ers nu op de arbeidsmarkt een serieuze beroepsgroep zijn, is slechts één op de vijf ZZP’ers verzekerd tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

Waarom zijn er zo weinig ZZP’ers verzekerd?
Er zijn een paar redenen waarom zo weinig ZZP’ers verzekerd zijn:

 • Hoewel een ZZP’er veel vrijheid heeft, is de schaduwkant ervan, dat het inkomen vaak laag is. Een derde van de zelfstandigen zonder personeel heeft een inkomen rond bijstandsniveau. Omdat de vaste lasten en kosten voor levensonderhoud gewoon door moeten gaan, bezuinigd men vaak op een dure verzekering.
 • Mocht het financieel mis gaan voor de ZZP’ers, dan maken zij vaak gebruik van een in het verleden opgebouwde financiële buffer. Dit kan een tijdelijke oplossing zijn voor enkele maanden, maar is niet ideaal. Vooral als het gaat om langdurige arbeidsongeschiktheid, dan is een dergelijke buffer niet voldoende.
 • Een ZZP’er voelt zich vaak, onafhankelijk, vrij en gezond, met als gevolg dat men vaak denkt: ‘arbeidsongeschiktheid overkomt mij niet’. Hiermee onderschat de ZZP’er dus het risico op arbeidsongeschiktheid.
 • Er komt bij het opstarten van een eigen onderneming zoveel kijken, dat het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak wordt vergeten.

Een wezenlijk risico
Omdat de praktijk uitwijst, dat één op de acht ZZP’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook daadwerkelijk arbeidsongeschikt raken, is het risico op arbeidsongeschiktheid dus zeer zeker aanwezig. Gemiddeld keren arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 6 jaar uit. Dit gaat dus om grote bedragen, die ook een grote financiële buffer niet kan dragen. Het is dus zeker wel noodzakelijk en zinvol om je als ZZP’er te verzekeren.

De belangrijkste verzekeringen voor ZZP’ers
Hieronder de belangrijkste verzekeringen voor ZZP’ers:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Dit is absoluut noodzakelijk voor als je als ZZP’er ziek wordt. Je kan ook overwegen om deel te nemen aan een broodfonds.
 • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven: Mocht je per abuis schade toebrengen aan (goederen van) derden.
 • Zakelijke autoverzekeringen vergelijken:Voor als je een zakelijke auto op de balans van je bedrijf hebt staan. Voor bestelauto’s is een bestelautoverzekering verplicht.
 • Construction Allrisk verzekering (CAR):Ben je aannemer of heb je een klusbedrijf? Dan kan je je met een CAR verzekering, dekken tegen schade die ontstaan is tijdens een verbouwing.
 • Bedrijfsstagnatieverzekering:Hiermee verzeker je je tegen omzetderving, ontstaan door inbraak-, brand-, storm-, milieu- en waterschade.
 • Rechtsbijstandverzekering:Deze verzekering vangt de advocaatkosten op, wanneer je een dispuut heb met je opdrachtgever, als debiteuren niet betalen, of als je aansprakelijk gesteld wordt voor schade.
 • Zorgverzekering:Als je uit loondienst komt, kan je deze als ZZP’er overnemen. Net zoals iedere Nederlander is ook de ZZP’er verplicht verzekerd.
 • Premie zorgverzekering:Bovenop de zorgverzekering moeten ZZP’ers een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De ZZP’er krijgt hiervoor een aanslag van de belastingdienst.

Geplaatst door