Diabetes

Regelmatige begeleiding verbetert gezondheid bij diabetes

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Regelmatige begeleiding van mensen met diabetes heeft een langdurig effect op de gezondheid. Mensen met maandelijkse hulp bereiken veel sneller gezonde waarden van de bloedsuiker bloeddruk en cholesterol. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Leven met diabetes is niet altijd eenvoudig. Je moet opletten dat je gezond eet op de juiste tijd genoeg beweegt en medicijnen goed gebruikt. Het is bekend dat regelmatige hulp daarbij zoals bijvoorbeeld een dieet of bewegingsprogramma op korte termijn goed is voor de gezondheid. Nieuw onderzoek laat zien dat begeleiding ook op de lange termijn de gezondheid van mensen met diabetes verbetert.

Onderzoekers uit Boston bestudeerden 30.000 mensen met diabetes. De mensen waren onderverdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg maandelijkse begeleiding terwijl de andere groep maximaal één keer in het halfjaar hulp kreeg. De onderzoekers hielden bij hoe lang het duurde voordat mensen gezonde waarden bereikten van de bloedsuiker bloeddruk en cholesterol.

Het verschil tussen de groepen was groot. Mensen met maandelijkse begeleiding bereikten gemiddeld binnen drienhalve maand de streefwaarden voor bloedsuiker en cholesterol. Zonder regelmatige begeleiding duurde dat meer dan twintig maanden. De bloeddruk was met begeleiding binnen drienhalve week verbeterd maar zonder hulp pas na vijf maanden.

De gevonden verschillen laten zien dat begeleiding belangrijk is voor de gezondheid van mensen met diabetes. Niet alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn. Met name voor mensen die grote kans op complicaties hebben kan regelmatige hulp veel leed voorkomen.

Meer lezen over diabetes?

.

Pin It