Health

Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel en de wet: zo is het geregeld

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Nederland heeft een zeer uitgebreid zorgverzekeringsstelsel. Voor iedere Nederlandse burger is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht.  Daarvoor dien je premie te betalen. Daar staat tegenover dat er voor iedereen passende zorg  beschikbaar is. Het verplicht afsluiten van een verzekering valt onder de zogeheten Zorgverzekeringswet, oftewel ‘ZVW’. Wat houdt deze wet precies in?

Zorgverzekeraarswet
Als het goed is betaal je iedere maand premie voor je zorgverzekering. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekering je bent aangesloten. Wel kan het premiebedrag door aanvullende verzekeringen sterk uiteenlopen. Veel Nederlanders proberen een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering te vinden die aan al hun wensen voldoet. Hoe dan ook is een basis zorgverzekering voor iedere Nederlander volgens de ZVW verplicht. Dit geldt trouwens ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en een Nederlands loon ontvangen.

Verplichtingen voor de zorgverzekeraar
De ZVW zorgt er samen met de ‘Besluit Zorgverzekering’ en de ‘Regeling Zorgverzekering’ voor dat het zorgverzekeringsstelsel in Nederland goed verloopt. Zo legt het zorgverzekeraars een aantal vaste verplichtingen op. In totaal moet een zorgverzekeraar zich aan 4 zaken houden:

  • Acceptatieplicht: iedereen moet geaccepteerd worden voor de basisverzekering
  • Zorgplicht: De zorg die in de basisverzekering vermeldt staat moet altijd worden geleverd
  • Verbod op premiedifferentiatie: Verzekeraars mogen op basis van bepaalde gezondheidskenmerken geen verschillende premies vragen
  • Transparantie van informatie: De consument heeft altijd recht op heldere en betrouwbare informatie van de zorgverzekeraar
  • Risicoverevening: Dit houdt in dat de hoge kosten van bepaalde verzekerden zoveel mogelijk gelijkwaardig worden gedragen

Inkomensafhankelijke bijdrage
Naast de premie dien je voor de ZVW overigens nog een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. Zoals de naam al doet vermoeden is de hoogte van het bedrag afhankelijk van je inkomen. Personen met een laag inkomen hoeven bijvoorbeeld minder te betalen dan iemand met een hoog inkomen.

Wat is de zorgtoeslag?
Iedere Nederlander is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Daarbij sluit hij of zij bij een van de 64 zorgverzekeraars in Nederland een basisverzekering af. In sommige gevallen heb je recht op een extra bijdrage, die de ‘zorgtoeslag’ wordt genoemd.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een bekende tegemoetkoming in de kosten die je betaalt voor zorg in Nederland. Via de site van de belastingdienst is het mogelijk om je zorgtoeslag aan te vragen.  Op de website dien je naar het gedeelte ‘mijn toeslagen’ te gaan.  Zo kun je de zorgtoeslag voor het jaar 2016 nog aanvragen tot september dit jaar.

Voorwaarden voor zorgtoeslag
Niet iedereen heeft recht op de zorgtoeslag. Je dient namelijk aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Ook de hoogte van de zorgtoeslag hangt hier vanaf. De voorwaarden die op dit moment gelden zijn als volgt:

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Je moet aangesloten zijn bij een Nederlandse zorgverzekering
  • Je dient 18 jaar of ouder te zijn
  • Je (gezamenlijke) inkomen moet niet te hoog zijn
  •  Je eigen vermogen moet niet te hoog zijn

Inkomensgrens
De Belastingdienst kijkt voor het bepalen van de eventuele zorgtoeslag altijd naar je inkomen.  In 2021 is de drempel voor alleenstaanden 31.138 euro. Wanneer je dit verdient mag je geen zorgtoeslag meer aanvragen. Voor toeslagpartners geldt een bedrag van 39.979 euro. Ben je niet tevreden over je huidige zorgverzekeraar? Dan kun je aan het einde van het jaar overstappen van zorgverzekeraar.

.

Pin It