Health Sinds 1999 uw gezondheidsgids en zoekmachine

Syndroom van Asperger

Rondom het syndroom van Asperger bestaan nog heel wat misvattingen. Het Asperger syndroom (ook wel de Asperger storing genoemd) wordt gerekend tot de Pervasive Development Disorders (PDD), een serie van aandoeningen die de ontwikkeling van de basisvaardigheden van (jonge)kinderen anders doet verlopen.

Asperger en Autisme
Het Asperger syndroom heeft een aantal dingen met autisme gemeen, maar dat betekent niet dat er geen verschillen tussen beide aandoeningen zijn. Autisme is overigens een andere vorm van PDD-aandoening. Kenmerken die overeen stemmen met autisme zijn bijvoorbeeld; de zwak ontwikkelde sociale vaardigheden, de voorkeur geven aan routinehandelingen en het niet houden van veranderingen. Kinderen met Asperger kunnen anderzijds meestal al (ruim) voor hun tweede levensjaar praten, wat bij autisme niet het geval is.

Een belangrijk onderscheid is daarnaast ook dat kinderen met het Asperger syndroom duidelijk beter functioneren dan deze met autisme. Bovendien beschikken kinderen met het Asperger syndroom meestal over een boven normale intelligentie en een hogere aanleg om te leren praten dan kinderen die met autisme worden geboren.

Zorg
De problemen moeten op vele fronten worden aangepakt. Dit start met een goede diagnose en voorlichting over de wijze waarop kinderen met dit syndroom waarnemen en denken. Vaardigheidstrainingen kunnen worden ingezet voor (jonge) kinderen om zichzelf beter te kunnen redden in sociale situaties. Logeeropvang kan een oplossing zijn om het kind in een groep te laten functioneren en om ouders, broers en/of zussen op regelmatige basis te ontlasten. Extra ondersteuning in de thuissituatie kan worden bekostigd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), via een indicatie van Bureau Jeugdzorg.

Voor altijd
Het syndroom van Asperger verdwijnt niet, maar de symptomen lijken wel af te zwakken naarmate de jaren verstrijken. Volwassenen met Asperger leren hun sterke en zwakke kanten kennen en kunnen hun sociale vaardigheden hierop inspelen. Asperger is een aandoening die vrij zelden opduikt, ongeveer bij 3 op de 10.000 mensen.

Medicatie
Er is geen medicijn of therapie die iemand kan genezen van het Asperger syndroom, wel kan medicatie (tijdelijk) worden aangeraden om te grote angst of agressie in te dimmen.

De juiste oorzaak van de aandoening is onbekend. Het is ook niet bekend hoe het kan worden voorkomen. Het komt in sommige families meer voor dan in andere, dit zou kunnen betekenen dat het een genetische oorzaak zou kunnen hebben.

Geplaatst door