Man

De (prik)pil lijkt het risico op hiv overdracht voor mannen en vrouwen te verdubbelen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

De prikpil is een populaire vorm van anticonceptie in Afrika. Onderzoek dat gister werd gepubliceerd in de Lancet legt een verband met een verhoogd risico op het krijgen van hiv.

Tweemaal zo grote kans op hiv
Volgens dit onderzoek hebben vrouwen die de prikpil gebruiken een tweemaal zo grote kans op een hiv- infectie dan vrouwen die geen prikpil gebruiken. Ook het risico voor de man van een hiv-positieve vrouw verdubbelt bij gebruik van de prikpril. Hoe het precies werkt is onduidelijk. Mogelijk zorgt de prikpil voor een hogere concentratie van het virus in het vaginale vocht. In het onderzoek werd ook gekeken naar het gebruik van de gewone pil. Ook daarbij lijkt een verhoogde kans op hiv-overdracht waarneembaar. De aantallen zijn echter te klein om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

Opzet van de studie
Aan dit onderzoek deden 3790 heteroseksuele koppels uit zeven Afrikaanse landen mee. De ene partner had hiv, de andere niet. De koppels werden 12 tot 24 maanden gevolgd. Alle hiv-negatieve partners werden elk kwartaal getest op hiv. Voorts ontvingen alle koppels een uitgebreid hiv-preventiepakket, waaronder voorlichting over veilig vrijen en gratis condooms. De onderzoeksresultaten zijn gecorrigeerd voor allerlei variabelen die de resultaten zouden kunnen benvloeden, zoals leeftijd en het weglaten van condooms.

Meer onderzoek nodig
Er is al eerder onderzoek gedaan naar pilgebruik en hiv. Dit onderzoek is de eerste studie die een toegenomen risico op hiv door gebruik van de prikpil laat zien. Toch levert ook deze studie niet het ultieme bewijs. Dit bewijs is alleen te krijgen als je koppels at random verdeeld in groepen die wel de pil gebruiken en die m niet gebruiken. Dat is in deze studie niet gebeurd. Hierdoor kunnen er geen definitieve conclusies getrokken worden. UNAIDS heeft gister een persbericht uit doen gaan waarin zij oproept tot meer onderzoek naar hormonale anticonceptie en hiv-infectie. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) organiseert in januari 2012 een bijeenkomst waarin experts en onderzoekers de bevindingen verder bediscussiren.

Double Dutch
Gegeven het mogelijke risico op hiv-infectie bij gebruik van de (prik)pil voor zowel vrouwen als mannen is het van belang dat er goede voorlichting gegeven wordt over tweeledige bescherming, dat wil zeggen door middel van anticonceptie n condoomgebruik. Deze methode, ook wel Double Dutch genoemd, is in Nederland standaard opgenomen in de seksuele voorlichting.

.

Pin It