Top > Volksgezondheid en Veiligheid

QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Links:

Beleidsontwikkelingen in de GGZ

http://www.ggzbeleid.nl/

Databank en informatie over de beleidsontwikkelingen in de GGZ; veel informatie over de wet- en regelgeving en bekostiging van de zorg,

GGD Midden Nederland

http://www.ggdmn.nl/

De GGD verzorgt inentingen en heeft schoolartsen in dienst, maar doet bijvoorbeeld ook onderzoek en geeft voorlichting.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

http://www.minvws.nl/

Nieuws, beleid, documenten en algemene informatie van het ministerie.

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

http://www.nigz.nl/

Ontwikkelt informatieproducten en -diensten voor het publiek, en traint en adviseert gezondheidsprofessionals.

Nationale Atlas Volksgezondheid

http://www.rivm.nl/vtv/data/site_atlas/

Geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.

PRVMZ

http://www.prvmz.nl/

Provinciale raad voor de volksgezondheid in Noord-Brabant.

Rechtomteweten.nl

http://www.rechtomteweten.nl/

Initiatief van de twaalf provinciale milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu. Bezoekers kunnen zien welke bedrijven zich in hun omgeving bevinden, hoeveel kankerverwekkende stoffen deze bedrijven uitstoten en welke gezondheidsrisico's omwonenden hierdoor lopen.

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)

http://www.rivm.nl/

Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. Ook valt het informatiecentrum voor vergiftigingen (toxicologie) hier onder.

Vermaatschappelijking van de zorg

http://www.vermaatschappelijking.nl/

Digitaal kennisplatform over extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg.

Voedsel en Waren Autoriteit

http://www.vwa.nl/

De ministeries van VWS en LNV maken richtlijnen en regels voor voedsel- en productveiligheid; bedrijven moeten zich aan deze wettelijke voorschriften houden. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert of dat gebeurt en houdt zich bezig met het terugdringen van veiligheidsrisico's.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

http://www.iph.fgov.be/

Belgisch wetenschappelijk instituut met informatie over de diverse afdelingen en volksgezondheid.